1.Dự đoán iphone 14 có 4 phiên bản: 14, 14 max, 14 pro và 14 promax. 2. Kỳ vọng: các phiên bản

lediephai.phuong

New member
Credits
244
#iPhone14 #iPhone14max #iphone14pro #iphone14promax #apple ** Điều gì sẽ xảy ra từ iPhone 14 **

IPhone 14 dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 9 năm 2022 và đã có rất nhiều tin đồn về những gì nó có thể bao gồm.Dưới đây là một số điều chúng ta có thể mong đợi từ iPhone 14:

*** Thiết kế mới: ** IPhone 14 dự kiến sẽ có một thiết kế mới, với một rãnh nhỏ hơn và đường cắt hình viên thuốc cho các cảm biến camera phía trước và các cảm biến ID mặt.
*** Bộ xử lý mới: ** iPhone 14 dự kiến sẽ đi kèm với chip A16 Bionic mới, sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn so với chip A15 Bionic trong iPhone 13.
*** Máy ảnh mới: ** Các mẫu iPhone 14 Pro và Pro Max dự kiến sẽ có hệ thống camera phía sau ống kính ba ống kính mới với cảm biến chính 48MP, cảm biến siêu âm 12MP và cảm biến tele 12MP.Các mô hình tối đa của iPhone 14 và 14 dự kiến sẽ có hệ thống camera phía sau ống kính kép với cảm biến chính 12MP và cảm biến siêu âm 12MP.
*** Phần mềm mới: ** iPhone 14 dự kiến sẽ đi kèm với iOS 16, bao gồm các tính năng mới như màn hình khóa được thiết kế lại, hệ thống thông báo mới và cách chia sẻ ảnh và video mới.

Tất nhiên, đây chỉ là những tin đồn, và có thể iPhone 14 cuối cùng sẽ khác với những gì chúng tôi mong đợi.Nhưng dựa trên những tin đồn, iPhone 14 có vẻ như nó sẽ là một bản nâng cấp đáng kể so với iPhone 13.

** Dưới đây là một số hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **

* #iPhone14
* #iPhone14max
* #iphone14pro
* #iphone14promax
* #Quả táo
=======================================
#iPhone14 #iPhone14max #iphone14pro #iphone14promax #apple **What to Expect from the iPhone 14**

The iPhone 14 is expected to be released in September 2022, and there are already a lot of rumors about what it might include. Here are some of the things we can expect from the iPhone 14:

* **New design:** The iPhone 14 is expected to have a new design, with a smaller notch and a pill-shaped cutout for the front-facing camera and Face ID sensors.
* **New processors:** The iPhone 14 is expected to come with the new A16 Bionic chip, which will be faster and more efficient than the A15 Bionic chip in the iPhone 13.
* **New cameras:** The iPhone 14 Pro and Pro Max models are expected to have a new triple-lens rear camera system with a 48MP main sensor, a 12MP ultrawide sensor, and a 12MP telephoto sensor. The iPhone 14 and 14 Max models are expected to have a dual-lens rear camera system with a 12MP main sensor and a 12MP ultrawide sensor.
* **New software:** The iPhone 14 is expected to come with iOS 16, which will include new features such as a redesigned lock screen, a new notification system, and a new way to share photos and videos.

Of course, these are just rumors, and it's possible that the final iPhone 14 will differ from what we're expecting. But based on the rumors, the iPhone 14 looks like it's going to be a significant upgrade over the iPhone 13.

**Here are some hashtags that you can use for this article:**

* #iPhone14
* #iPhone14max
* #iphone14pro
* #iphone14promax
* #apple
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top