10 cách phân biệt giày converse thật và giả là dựa vào giá sản phẩm:

leantrihao

New member
Credits
133
#Converseshoes #RealVSFake #HowTotell #shoes #F Fashion ## 10way

** 10 cách để phân biệt đôi giày Converse thực và giả **

Giày Converse là một lựa chọn phổ biến cho nhiều người, nhưng có thể khó nói nếu một đôi giày Converse là thật hay giả.Dưới đây là 10 cách để giúp bạn phân biệt giữa giày Converse thực và giả:

1. ** Kiểm tra giá. ** Giày Converse thực sự thường được bán với giá cao hơn giày Converse giả.Nếu bạn tìm thấy một đôi giày Converse đang được bán với giá thấp hơn đáng kể so với giá bán lẻ, có khả năng chúng là giả.
2. ** Tìm logo Converse. ** Logo Converse nên được thêu ở bên trong giày, gần gót chân.Logo phải đối xứng và không nên bị vẹo hoặc mờ.
3. ** Kiểm tra khâu. ** Khâu trên giày Converse thật là gọn gàng và đồng đều.Các khâu trên giày ngược chiều có thể cẩu thả hoặc không đồng đều.
4. ** Kiểm tra các vật liệu. ** Giày Converse thực sự được làm từ các vật liệu chất lượng cao, chẳng hạn như da và vải.Giày Converse giả thường được làm từ các vật liệu giá rẻ, chẳng hạn như vải nhựa và tổng hợp.
5. ** Kiểm tra trọng lượng. ** Giày Converse thật nặng hơn giày Converse giả.Điều này là do giày Converse thực sự được làm từ các vật liệu nặng hơn.
6. ** Hãy thử giày. ** Giày Converse thực sự phải vừa khít nhưng thoải mái.Giày Converse giả có thể quá chật hoặc quá lỏng lẻo.
7. ** Tìm số sê -ri. ** Giày converse thực sự có số sê -ri được in ở bên trong giày.Số sê -ri phải là duy nhất cho mỗi đôi giày.
8. ** Kiểm tra trang web. ** Bạn có thể kiểm tra trang web Converse để xem đôi giày bạn đang xem xét có xác thực không.Trang web Converse sẽ liệt kê số mô hình và kiểu dáng của từng đôi giày.
9. ** Yêu cầu biên lai. ** Nếu bạn đang mua giày Converse từ cửa hàng, hãy yêu cầu biên lai.Biên lai sẽ hiển thị số mô hình và kiểu dáng của giày, cũng như ngày mua.
10. ** Hãy tin vào ruột của bạn. ** Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về tính xác thực của một đôi giày Converse, tốt nhất là nên thận trọng và tránh mua chúng.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp bản thân tránh mua giày Converse giả.

## hashtags

* #Giày converse
* #RealVSFake
* #HowTotell
* #đôi giày
* #thời trang
=======================================
#Converseshoes #RealVSFake #HowTotell #shoes #fashion ##10Ways

**10 Ways to Distinguish Real and Fake Converse Shoes**

Converse shoes are a popular choice for many people, but it can be difficult to tell if a pair of Converse shoes is real or fake. Here are 10 ways to help you distinguish between real and fake Converse shoes:

1. **Check the price.** Real Converse shoes are typically sold at a higher price than fake Converse shoes. If you find a pair of Converse shoes that are being sold for a significantly lower price than the retail price, it is likely that they are fake.
2. **Look for the Converse logo.** The Converse logo should be embroidered on the inside of the shoe, near the heel. The logo should be symmetrical and should not be crooked or blurry.
3. **Check the stitching.** The stitching on real Converse shoes is neat and uniform. The stitching on fake Converse shoes may be sloppy or uneven.
4. **Inspect the materials.** Real Converse shoes are made from high-quality materials, such as leather and canvas. Fake Converse shoes are often made from cheap materials, such as plastic and synthetic fabrics.
5. **Check the weight.** Real Converse shoes are heavier than fake Converse shoes. This is because real Converse shoes are made from heavier materials.
6. **Try on the shoes.** Real Converse shoes should fit snugly but comfortably. Fake Converse shoes may be too tight or too loose.
7. **Look for the serial number.** Real Converse shoes have a serial number printed on the inside of the shoe. The serial number should be unique to each pair of shoes.
8. **Check the website.** You can check the Converse website to see if the shoes you are considering are authentic. The Converse website will list the model number and style of each pair of shoes.
9. **Ask for a receipt.** If you are buying Converse shoes from a store, ask for a receipt. The receipt will show the model number and style of the shoes, as well as the date of purchase.
10. **Trust your gut.** If you have any doubts about the authenticity of a pair of Converse shoes, it is best to err on the side of caution and avoid buying them.

By following these tips, you can help yourself avoid buying fake Converse shoes.

##Hashtags

* #Converseshoes
* #RealVSFake
* #HowTotell
* #shoes
* #fashion
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top