10 tựa game bán chạy nhất thập kỉ vừa qua: Minecraft đứng nhất với hơn 180 triệu bản

lengocdongson

New member
Credits
321
Đã bán ### 10 trò chơi bán chạy nhất trong thập kỷ qua: Minecraft là người nổi bật nhất với hơn 180 triệu bản

Ngành công nghiệp game đã bùng nổ trong thập kỷ qua, với các tựa game mới và sáng tạo được phát hành hàng năm.Do đó, có thể khó theo dõi tất cả các trò chơi bán chạy nhất.Để giúp bạn, chúng tôi đã biên soạn một danh sách 10 trò chơi bán chạy nhất trong thập kỷ qua, dựa trên số liệu bán hàng từ năm 2012 đến 2022.

** 1.Minecraft **

Minecraft là một trò chơi video hộp cát được phát triển bởi Mojang.Trò chơi cho phép người chơi xây dựng các cấu trúc từ các hình khối kết cấu trong một thế giới được tạo ra theo thủ tục.Minecraft đã thành công thương mại, bán hơn 180 triệu bản trên toàn thế giới.

** 2.Grand Theft Auto V**

Grand Theft Auto V là một trò chơi phiêu lưu hành động được phát triển bởi Rockstar North.Trò chơi được đặt tại thành phố hư cấu của Los Santos, và theo sau ba tội phạm khi họ cố gắng thực hiện vụ cướp.Grand Theft Auto V là trò chơi video thành công nhất mọi thời đại, đã bán được hơn 150 triệu bản trên toàn thế giới.

** 3.Tetris **

Tetris là một trò chơi video câu đố được phát triển bởi Alexey Pajitnov.Trò chơi liên quan đến việc xếp các khối các hình dạng khác nhau để tạo ra các dòng hoàn chỉnh.Tetris đã được chuyển đến hơn 70 nền tảng và là một trong những trò chơi video phổ biến nhất mọi thời đại.

**4.Call of Duty: Modern Warfare 2 **

Call of Duty: Modern Warfare 2 là một trò chơi video bắn súng góc nhìn thứ nhất được phát triển bởi Infinity Ward.Trò chơi được thiết lập sau hậu quả của các sự kiện của Call of Duty: Modern Warfare, và theo Lực lượng đặc nhiệm 141 khi họ cố gắng ngăn chặn một tổ chức khủng bố Nga.Call of Duty: Modern Warfare 2 là trò chơi video bán chạy nhất thứ hai mọi thời đại, đã bán được hơn 125 triệu bản trên toàn thế giới.

** 5.Wii Sports **

Wii Sports là một trò chơi video thể thao được phát triển bởi Nintendo.Trò chơi được gói với bảng điều khiển Wii, và bao gồm năm môn thể thao: quần vợt, bowling, golf, bóng chày và quyền anh.Wii Sports là trò chơi video bán chạy nhất trên một nền tảng duy nhất, đã bán được hơn 82 triệu bản trên toàn thế giới.

** 6.Pokemon Sword and Shield **

Pokemon Sword và Shield là trò chơi video nhập vai được phát triển bởi trò chơi Freak.Các trò chơi là phần đầu tiên trong thế hệ thứ tám của nhượng quyền Pokemon.Pokemon Sword và Shield đã bán được hơn 23 triệu bản trên toàn thế giới.

** 7.Super Mario Odyssey **

Super Mario Odyssey là một trò chơi video nền tảng được phát triển bởi Nintendo EPD.Trò chơi này là phần tiếp theo của Super Mario 3D World, và theo dõi Mario khi anh ta đi khắp thế giới để cứu Công chúa Peach khỏi Bowser.Super Mario Odyssey đã bán được hơn 22 triệu bản trên toàn thế giới.

**số 8.Red Dead Redemption 2 **

Red Dead Redemption 2 là một trò chơi phiêu lưu hành động được phát triển bởi Rockstar Games.Trò chơi này là phần tiền truyện cho Red Dead Redemption, và theo dõi Outlaw Arthur Morgan khi anh ta cố gắng xây dựng một cuộc sống mới cho chính mình.Red Dead Redemption 2 đã bán được hơn 21 triệu bản trên toàn thế giới.

** 9.Final Fantasy VII làm lại **

Remake Final Fantasy VII là một trò chơi nhập vai hành động được phát triển bởi Square Enix.Trò chơi là bản làm lại của trò chơi video năm 1997 Final Fantasy VII.Remake Final Fantasy VII đã bán được hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới.

** 10.Truyền thuyết về Zelda: Breath of the Wild **

The Legend of Zelda: Breath of the Wild là một trò chơi phiêu lưu hành động được phát triển bởi Nintendo EPD.Trò chơi là phần đầu tiên trong loạt Breath of the Wild.The Legend of Zelda: Breath of the Wild đã bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới.

### hashtags

* #trò chơi điện tử
* #Gaming
* #BestSellingGames
* #MineCraft
* #grandtheftauto
=======================================
sold ### The 10 best-selling games of the past decade: Minecraft is the most standout with over 180 million copies sold

The gaming industry has exploded in the past decade, with new and innovative titles released every year. As a result, it can be difficult to keep track of all the best-selling games. To help you out, we've compiled a list of the 10 best-selling games of the past decade, based on sales figures from 2012 to 2022.

**1. Minecraft**

Minecraft is a sandbox video game developed by Mojang. The game allows players to build structures out of textured cubes in a procedurally generated world. Minecraft has been a commercial success, selling over 180 million copies worldwide.

**2. Grand Theft Auto V**

Grand Theft Auto V is an action-adventure game developed by Rockstar North. The game is set in the fictional city of Los Santos, and follows three criminals as they attempt to commit heists. Grand Theft Auto V is the most successful video game of all time, having sold over 150 million copies worldwide.

**3. Tetris**

Tetris is a puzzle video game developed by Alexey Pajitnov. The game involves stacking blocks of different shapes to create complete lines. Tetris has been ported to over 70 platforms, and is one of the most popular video games of all time.

**4. Call of Duty: Modern Warfare 2**

Call of Duty: Modern Warfare 2 is a first-person shooter video game developed by Infinity Ward. The game is set in the aftermath of the events of Call of Duty: Modern Warfare, and follows Task Force 141 as they attempt to stop a Russian terrorist organization. Call of Duty: Modern Warfare 2 is the second best-selling video game of all time, having sold over 125 million copies worldwide.

**5. Wii Sports**

Wii Sports is a sports video game developed by Nintendo. The game is bundled with the Wii console, and includes five sports: tennis, bowling, golf, baseball, and boxing. Wii Sports is the best-selling video game on a single platform, having sold over 82 million copies worldwide.

**6. Pokemon Sword and Shield**

Pokemon Sword and Shield are role-playing video games developed by Game Freak. The games are the first installments in the eighth generation of the Pokemon franchise. Pokemon Sword and Shield have sold over 23 million copies worldwide.

**7. Super Mario Odyssey**

Super Mario Odyssey is a platform video game developed by Nintendo EPD. The game is a sequel to Super Mario 3D World, and follows Mario as he travels across the world to save Princess Peach from Bowser. Super Mario Odyssey has sold over 22 million copies worldwide.

**8. Red Dead Redemption 2**

Red Dead Redemption 2 is an action-adventure game developed by Rockstar Games. The game is a prequel to Red Dead Redemption, and follows outlaw Arthur Morgan as he attempts to build a new life for himself. Red Dead Redemption 2 has sold over 21 million copies worldwide.

**9. Final Fantasy VII Remake**

Final Fantasy VII Remake is an action role-playing game developed by Square Enix. The game is a remake of the 1997 video game Final Fantasy VII. Final Fantasy VII Remake has sold over 10 million copies worldwide.

**10. The Legend of Zelda: Breath of the Wild**

The Legend of Zelda: Breath of the Wild is an action-adventure game developed by Nintendo EPD. The game is the first installment in the Breath of the Wild series. The Legend of Zelda: Breath of the Wild has sold over 20 million copies worldwide.

### Hashtags

* #videogames
* #Gaming
* #BestSellingGames
* #MineCraft
* #grandtheftauto
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top