11 Giờ 11 Phút Đồng Hồ Đã Đổ Chuông, 11H11P Remix ♫ Nhạc Trẻ Hot TikTok Remix Hay Nhất Hiện Nay

kimchichantal

New member
Credits
542
** 11 giờ 11 phút với tiếng chuông **

11 giờ 11 phút với tiếng chuông là bản phối lại Tiktok phổ biến đã được sử dụng trong hơn 1 triệu video.Bản phối lại có phiên bản chậm chạp của bài hát "Ringing" của AU/RA, với một nhịp lặp lại tạo ra hiệu ứng thôi miên.Video thường được sử dụng để tạo ra nội dung làm dịu hoặc thư giãn, và nó cũng có thể được sử dụng như một bản nhạc nền để ngủ hoặc thiền định.

** Cách thực hiện 11 giờ 11 phút với tiếng chuông **

Để thực hiện 11 giờ 11 phút của riêng bạn với video đổ chuông, bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa video trực tuyến miễn phí như Kapwing.Đầu tiên, hãy tải bài hát "Tiếng chuông" của AU/RA lên tài khoản Kapwing của bạn.Sau đó, sử dụng công cụ điều khiển tốc độ để làm chậm bài hát xuống 11%.Cuối cùng, thêm một nhịp lặp vào bài hát bằng công cụ hiệu ứng âm thanh.

** 11 giờ 11 phút với hashtags đổ chuông **

#11hours11minuteswithringing
#11H11Premix
#tiktokremix
#nguôi đi
#Relaxing
=======================================
**11 Hours 11 Minutes With Ringing**

11 hours 11 minutes with ringing is a popular TikTok remix that has been used in over 1 million videos. The remix features a slowed-down version of the song "Ringing" by Au/Ra, with a looping beat that creates a hypnotic effect. The video is often used to create calming or relaxing content, and it can also be used as a background track for sleep or meditation.

**How to Make 11 Hours 11 Minutes With Ringing**

To make your own 11 hours 11 minutes with ringing video, you can use a free online video editor like Kapwing. First, upload the song "Ringing" by Au/Ra to your Kapwing account. Then, use the speed control tool to slow down the song to 11%. Finally, add a looping beat to the song using the audio effects tool.

**11 Hours 11 Minutes With Ringing Hashtags**

#11hours11minuteswithringing
#11H11Premix
#tiktokremix
#calming
#Relaxing
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top