11 pro lên ios 16 pin tuột như tuột quần. Có bác nào như mình ko? Trông ra 16.1 lên luôn chứ 16 pin

thuynguyet946

New member
Credits
207
# Ch

** 11 pro trên iOS 16 thoát nước: có phải tôi không? **

** TL; DR: ** Một số người dùng đã báo cáo các vấn đề về thoát pin trên iPhone 11 Pro của họ sau khi cập nhật lên iOS 16. Nếu bạn đang gặp phải sự cố này, bạn có thể thử cập nhật lên iOS 16.1, dự kiến sẽ khắc phục sự cố.

** Câu chuyện đầy đủ: **

Apple đã phát hành iOS 16 ra công chúng vào ngày 24 tháng 6 năm 2022. Hệ điều hành mới mang đến một số tính năng mới cho iPhone, bao gồm màn hình khóa được thiết kế lại, các cách mới để chia sẻ ảnh và video, và các ứng dụng bản đồ và tin nhắn được cải thiện.

Tuy nhiên, một số người dùng đã báo cáo các vấn đề thoát pin trên iPhone 11 Pro của họ sau khi cập nhật lên iOS 16. Những người dùng này đã nói rằng điện thoại của họ đang mất thời lượng pin nhanh hơn nhiều so với trước khi cập nhật.

Vấn đề dường như là phổ biến, với các báo cáo đến từ người dùng trên toàn thế giới.Tuy nhiên, không rõ điều gì gây ra vấn đề.

Một số người dùng đã suy đoán rằng việc thoát pin là do các tính năng mới trong iOS 16. Những người khác cho rằng đó có thể là một lỗi trong hệ điều hành.

Apple vẫn chưa thừa nhận vấn đề này, nhưng dự kiến sẽ phát hành bản sửa lỗi trong một bản cập nhật trong tương lai.Trong khi đó, người dùng đang gặp sự cố về pin có thể thử cập nhật lên iOS 16.1, dự kiến sẽ khắc phục sự cố.

** Cách cập nhật lên iOS 16.1: **

Để cập nhật iPhone của bạn lên iOS 16.1, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến ** Cài đặt **> ** Chung **> ** Cập nhật phần mềm **.
2. Nhấn ** Tải xuống và Cài đặt **.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành bản cập nhật.

** Nếu bạn vẫn đang gặp phải sự cố khi thoát pin sau khi cập nhật lên iOS 16.1, bạn có thể thử các bước khắc phục sự cố sau: **

* Khởi động lại iPhone của bạn.
* Đặt lại cài đặt mạng của bạn.
* Đặt lại iPhone của bạn về cài đặt gốc.
* Liên hệ với hỗ trợ của Apple để được giúp đỡ.

** Hashtags: **

#11 Pro
#iOS 16
#tháo pin
#iOS 16.1
#cập nhật
=======================================
## 11 Pro, ## iOS 16, ## battery drain, ## iOS 16.1, ## update

**11 Pro on iOS 16 battery drain: is it just me?**

**TL;DR:** Some users have reported battery drain issues on their iPhone 11 Pro after updating to iOS 16. If you're experiencing this issue, you can try updating to iOS 16.1, which is expected to fix the problem.

**The full story:**

Apple released iOS 16 to the public on June 24, 2022. The new operating system brings a number of new features to the iPhone, including a redesigned lock screen, new ways to share photos and videos, and improved Maps and Messages apps.

However, some users have reported battery drain issues on their iPhone 11 Pro after updating to iOS 16. These users have said that their phones are losing battery life much faster than they did before the update.

The issue appears to be widespread, with reports coming from users all over the world. However, it's not clear what is causing the problem.

Some users have speculated that the battery drain is due to the new features in iOS 16. Others have suggested that it could be a bug in the operating system.

Apple has not yet acknowledged the issue, but it is expected to release a fix in a future update. In the meantime, users who are experiencing battery drain issues can try updating to iOS 16.1, which is expected to fix the problem.

**How to update to iOS 16.1:**

To update your iPhone to iOS 16.1, follow these steps:

1. Go to **Settings** > **General** > **Software Update**.
2. Tap **Download and Install**.
3. Follow the on-screen instructions to complete the update.

**If you're still experiencing battery drain issues after updating to iOS 16.1, you can try the following troubleshooting steps:**

* Restart your iPhone.
* Reset your network settings.
* Reset your iPhone to factory settings.
* Contact Apple Support for help.

**Hashtags:**

#11 Pro
#iOS 16
#battery drain
#iOS 16.1
#update
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top