1More P50: tai nghe inear 5 driver, giá ~5.000.000đ

quynhanh648

New member
Credits
276
## 1more P50: Tai nghe tài xế Inear 5, Giá ~ 5.000.000 VND

** 1more P50: Tai nghe tài xế Inear 5, Giá ~ 5.000.000 VND **

1more P50 là một tai nghe trong tai mới từ 1More, một công ty âm thanh Trung Quốc được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao.P50 có thiết kế năm trình điều khiển, với một trình điều khiển động duy nhất cho các mức thấp, hai trình điều khiển phần ứng cân bằng cho MIDS và hai trình điều khiển phần ứng cân bằng cho mức cao.Điều này mang lại cho P50 một âm trường rộng và tái tạo âm thanh chi tiết.

P50 cũng có một số tính năng khác làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho những người yêu thích âm nhạc, bao gồm micrô tích hợp để thực hiện các cuộc gọi, tính năng đánh bại tiếng ồn và phù hợp thoải mái.

**Chất lượng âm thanh**

P50 có một chữ ký âm thanh cân bằng với sự nhấn mạnh nhẹ vào mức cao.Âm trầm rất chặt chẽ và mạnh mẽ, Mids rõ ràng và chi tiết, và các mức cao là sắc nét và rõ ràng.P50 cũng rất phù hợp cho nhiều thể loại khác nhau, từ nhạc rock đến cổ điển đến âm nhạc điện tử.

**An ủi**

P50 rất thoải mái khi mặc, ngay cả trong thời gian dài.Các tai nghe được làm bằng một vật liệu mềm mại, linh hoạt phù hợp với hình dạng của tai bạn.P50 cũng đi kèm với một loạt các mẹo tai, vì vậy bạn có thể tìm thấy sự phù hợp hoàn hảo cho tai của bạn.

** Xây dựng chất lượng **

P50 được làm bằng các vật liệu chất lượng cao, và nó cảm thấy rất chắc chắn.Các tai nghe được làm bằng nhôm, và cáp được làm bằng nylon bện.P50 cũng đi kèm với một hộp đựng, vì vậy bạn có thể bảo vệ nó khi bạn không sử dụng nó.

** Nhìn chung, 1more P50 là một lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích âm nhạc đang tìm kiếm một tai nghe trong tai chất lượng cao.Nó có một chữ ký âm thanh cân bằng, phù hợp thoải mái và nhiều tính năng khác nhau làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho nhiều thể loại khác nhau. **

** Dưới đây là một số chi tiết bổ sung về 1more P50: **

*** Cấu hình trình điều khiển: ** 5 Trình điều khiển (1 Trình điều khiển động + 2 Trình điều khiển phần ứng cân bằng X2)
*** Phản hồi tần số: ** 20 Hz - 40 kHz
*** Trở kháng: ** 16 ohms
*** Độ nhạy: ** 102 dB SPL/MW
*** Kết nối: ** 3,5mm
*** Trọng lượng: ** 25 gram
*** Giá: ** ~ 5.000.000 VND

** Hashtags: **

* #1more P50
* #Tai nghe trong tai
* #5 Tai nghe trình điều khiển
* #Tai nghe chất lượng cao
* #những người yêu thích âm nhạc
=======================================
## 1more P50: Inear 5 driver headphones, price ~ 5,000,000 VND

**1more P50: Inear 5 driver headphones, price ~ 5,000,000 VND**

1more P50 is a new in-ear headphone from 1more, a Chinese audio company that is known for its high-quality products. The P50 features a five-driver design, with a single dynamic driver for the lows, two balanced armature drivers for the mids, and two balanced armature drivers for the highs. This gives the P50 a wide soundstage and detailed sound reproduction.

The P50 also has a number of other features that make it a good choice for music lovers, including a built-in microphone for taking calls, a noise-canceling feature, and a comfortable fit.

**Sound quality**

The P50 has a well-balanced sound signature with a slight emphasis on the highs. The bass is tight and punchy, the mids are clear and detailed, and the highs are crisp and clear. The P50 is also very well-suited for a variety of genres, from rock to classical to electronic music.

**Comfort**

The P50 is very comfortable to wear, even for extended periods of time. The earpieces are made of a soft, flexible material that conforms to the shape of your ears. The P50 also comes with a variety of ear tips, so you can find the perfect fit for your ears.

**Build quality**

The P50 is made of high-quality materials, and it feels very sturdy. The earpieces are made of aluminum, and the cable is made of braided nylon. The P50 also comes with a carrying case, so you can protect it when you're not using it.

**Overall, the 1more P50 is a great choice for music lovers who are looking for a high-quality in-ear headphone. It has a well-balanced sound signature, a comfortable fit, and a variety of features that make it a good choice for a variety of genres.**

**Here are some additional details about the 1more P50:**

* **Driver configuration:** 5 drivers (1 dynamic driver + 2 balanced armature drivers x2)
* **Frequency response:** 20 Hz - 40 kHz
* **Impedance:** 16 ohms
* **Sensitivity:** 102 dB SPL/mW
* **Connection:** 3.5mm
* **Weight:** 25 grams
* **Price:** ~5,000,000 VND

**Hashtags:**

* #1more P50
* #in-ear headphones
* #5 driver headphones
* #High-quality headphones
* #music lovers
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top