2 Cách nấu Xôi Gấc thơm ngon hấp dẫn tại nhà

nguyenkhadiem.huong

New member
Credits
374
#Gacstickyrice #gac #stickyrice #thaifood #homecooking ## 1.**Thành phần**

* 2 cốc gạo nếp, rửa sạch và thoát nước
* 1 cốc nước
* 1/2 chén GAC (Yam chân voi), bóc vỏ và cắt thành các mảnh 1 inch
* 1/2 chén đường cọ, nghiền
* 1/4 chén nước cốt dừa
* 1/4 chén đậu phộng rang, băm nhỏ
* 2 lá pandan, buộc thành một nút

## 2.**Hướng dẫn**

1. Trong một bát lớn, kết hợp gạo nếp, nước và GAC.Trộn đều để phủ gạo trong nước.
2. Hấp gạo trong nồi hấp trong 20-25 phút hoặc cho đến khi gạo nấu qua và mềm.
3. Trong khi gạo đang hấp, làm nước sốt GAC.Trong một cái chảo nhỏ, kết hợp đường cọ, nước cốt dừa và lá pandan.Nấu ở nhiệt độ vừa phải, khuấy đều tay.Giảm nhiệt xuống thấp và đun nhỏ lửa trong 5 phút, hoặc cho đến khi nước sốt đặc lại và giảm nhẹ.
4. Lấy lá pandan ra khỏi nước sốt.
5. Để phục vụ, chia gạo hấp giữa hai bát phục vụ.Trên cùng với nước sốt GAC, đậu phộng và đường cọ bổ sung, nếu muốn.

##Lời khuyên

* Để đảm bảo GAC được nấu chín, bạn có thể chọc nó bằng một chiếc tăm.Nếu tăm ra sạch, GAC đã hoàn thành.
* Nếu bạn không có máy hấp, bạn cũng có thể nấu gạo trong nồi cơm điện.Chỉ cần làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để nấu gạo nếp.
* Bạn cũng có thể thêm các thành phần khác vào gạo dính GAC, chẳng hạn như xoài, dứa hoặc mít.
* Gạo dính Gac được phục vụ tốt nhất ấm áp.

## 5 hashtags

* #Gacstickyrice
* #gac
* #Xôi
* #Đồ ăn Thái
* #Nấu ăn ở nhà
=======================================
#Gacstickyrice #gac #stickyrice #thaifood #homecooking ##1. **Ingredients**

* 2 cups of glutinous rice, rinsed and drained
* 1 cup of water
* 1/2 cup of gac (elephant foot yam), peeled and cut into 1-inch pieces
* 1/2 cup of palm sugar, grated
* 1/4 cup of coconut milk
* 1/4 cup of roasted peanuts, chopped
* 2 pandan leaves, tied into a knot

##2. **Instructions**

1. In a large bowl, combine the glutinous rice, water, and gac. Mix well to coat the rice in the water.
2. Steam the rice in a steamer for 20-25 minutes, or until the rice is cooked through and soft.
3. While the rice is steaming, make the gac sauce. In a small saucepan, combine the palm sugar, coconut milk, and pandan leaves. Bring to a boil over medium heat, stirring constantly. Reduce heat to low and simmer for 5 minutes, or until the sauce has thickened and reduced slightly.
4. Remove the pandan leaves from the sauce.
5. To serve, divide the steamed rice between two serving bowls. Top with the gac sauce, peanuts, and additional grated palm sugar, if desired.

##Tips

* To make sure the gac is cooked through, you can poke it with a toothpick. If the toothpick comes out clean, the gac is done.
* If you don't have a steamer, you can also cook the rice in a rice cooker. Just follow the manufacturer's instructions for cooking glutinous rice.
* You can also add other ingredients to the gac sticky rice, such as mango, pineapple, or jackfruit.
* Gac sticky rice is best served warm.

##5 Hashtags

* #Gacstickyrice
* #gac
* #stickyrice
* #thaifood
* #homecooking
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top