2 năm trước tại Lào Cai, giờ thì ở nhà đợi hết dịch

lekhahaison

New member
Credits
512
#2yearsagoinlaocai #nowathomewaitingforthetranslation #Travel #Experience #laocai #Vietnam ** 2 năm trước tại Lao Cai, hiện đang ở nhà chờ bản dịch **

Hai năm trước, tôi đã đeo ba lô qua Đông Nam Á và tôi có cơ hội dành một vài ngày ở Lao Cai.Lào Cai là một thành phố nhỏ ở phía tây bắc Việt Nam, và nó nằm ở biên giới với Trung Quốc.Đó là một nơi tuyệt đẹp với phong cảnh tuyệt đẹp, và nó cũng là một điểm đến phổ biến cho trekking và đi bộ đường dài.

Tôi đã dành thời gian ở Lào Cai khám phá thành phố, đi bộ trên núi và đến thăm các chợ địa phương.Tôi cũng có cơ hội tìm hiểu về văn hóa và lịch sử địa phương.Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, và tôi rất vui vì tôi đã có cơ hội đến thăm Lao Cai.

Bây giờ, hai năm sau, tôi trở về nhà ở Hoa Kỳ và tôi vẫn đang chờ bản dịch bài đăng trên blog du lịch Lào Cai của tôi.Tôi rất vui mừng được chia sẻ kinh nghiệm của mình với độc giả và tôi không thể chờ đợi để xem phản ứng của họ với những bức ảnh và câu chuyện của tôi.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Đông Nam Á, tôi khuyên bạn nên thêm Lào Cai vào hành trình của mình.Đó là một nơi thực sự đặc biệt, và tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có một thời gian tuyệt vời.

** Hashtags: **

* #2yearsagoinlaocai
* #nowathomewaitingforthetranslation
* #du lịch
* #kinh nghiệm
* #laocai
* #Việt Nam
=======================================
#2yearsagoinlaocai #nowathomewaitingforthetranslation #Travel #Experience #laocai #Vietnam **2 Years Ago in Lao Cai, Now at Home Waiting for the Translation**

Two years ago, I was backpacking through Southeast Asia and I had the opportunity to spend a few days in Lao Cai. Lao Cai is a small city in the northwest of Vietnam, and it is located on the border with China. It is a beautiful place with stunning scenery, and it is also a popular destination for trekking and hiking.

I spent my time in Lao Cai exploring the city, hiking in the mountains, and visiting the local markets. I also had the opportunity to learn about the local culture and history. It was an amazing experience, and I am so glad that I had the chance to visit Lao Cai.

Now, two years later, I am back home in the United States and I am still waiting for the translation of my Lao Cai travel blog post. I am so excited to share my experience with my readers, and I can't wait to see their reaction to my photos and stories.

If you are planning a trip to Southeast Asia, I highly recommend that you add Lao Cai to your itinerary. It is a truly special place, and I am sure that you will have a wonderful time.

**Hashtags:**

* #2yearsagoinlaocai
* #nowathomewaitingforthetranslation
* #Travel
* #Experience
* #laocai
* #Vietnam
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top