2022: iPhone 13 bán chạy nhất ở Trung Quốc, 3 vị trí dẫn đầu trong top 10 đều là iPhone

phamnhaainhan

New member
Credits
620
#iphone #iphone13 #China #bán chạy nhất #smartphone ## ** 2022: iPhone 13 bán chạy nhất ở Trung Quốc, 3 vị trí hàng đầu trong top 10 là iPhone **

Sê -ri iPhone 13 đã được bán trong vài tháng nay và nó đã thành công lớn.Ở Trung Quốc, iPhone 13 là điện thoại thông minh bán chạy nhất trong cả nước.Trên thực tế, 10 điện thoại thông minh bán chạy nhất hàng đầu ở Trung Quốc là tất cả các iPhone.

Dưới đây là danh sách các iPhone bán chạy nhất ở Trung Quốc vào năm 2022:

1. iPhone 13 pro max
2. iPhone 13 Pro
3. iPhone 13
4. iPhone 13 mini
5. iPhone SE (2022)

IPhone 13 Pro Max là iPhone phổ biến nhất ở Trung Quốc, tiếp theo là iPhone 13 Pro.IPhone 13 Mini là iPhone ít phổ biến nhất ở Trung Quốc, nhưng nó vẫn bán tốt.

Sê -ri iPhone 13 là phổ biến ở Trung Quốc vì một số lý do.Đầu tiên, iPhone được biết đến với chất lượng và hiệu suất cao.Thứ hai, iPhone tương thích với phần mềm iOS mới nhất.Thứ ba, iPhone có một loạt các tính năng thu hút người tiêu dùng Trung Quốc.

Thành công của loạt iPhone 13 ở Trung Quốc cho thấy Apple vẫn là thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu trong cả nước.Apple dự kiến sẽ tiếp tục thống trị thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc trong những năm tới.

## hashtags

* #điện thoại Iphone
* #iphone13
* #Trung Quốc
* #bán chạy nhất
* #điện thoại thông minh
=======================================
#iphone #iphone13 #China #Best-selling #smartphone ## **2022: The best-selling iPhone 13 in China, the top 3 positions in the top 10 are iPhone**

The iPhone 13 series has been on sale for a few months now, and it has been a huge success. In China, the iPhone 13 is the best-selling smartphone in the country. In fact, the top 10 best-selling smartphones in China are all iPhones.

Here is a list of the best-selling iPhones in China in 2022:

1. iPhone 13 Pro Max
2. iPhone 13 Pro
3. iPhone 13
4. iPhone 13 mini
5. iPhone SE (2022)

The iPhone 13 Pro Max is the most popular iPhone in China, followed by the iPhone 13 Pro. The iPhone 13 mini is the least popular iPhone in China, but it is still selling well.

The iPhone 13 series is popular in China for a number of reasons. First, the iPhones are known for their high quality and performance. Second, the iPhones are compatible with the latest iOS software. Third, the iPhones have a wide range of features that appeal to Chinese consumers.

The success of the iPhone 13 series in China shows that Apple is still the leading smartphone brand in the country. Apple is expected to continue to dominate the Chinese smartphone market in the years to come.

## Hashtags

* #iphone
* #iphone13
* #China
* #Best-selling
* #smartphone
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top