2023 BTS Festa là lễ hội hàng năm mà BTS tổ chức cùng Army (tên gọi người hâm mộ của nhóm nhạc)

ngoaithuoanh

New member
Credits
429
#Bts #btsfesta #Army #KPOP #music ## 2023 BTS Festa: Mọi thứ bạn cần biết

BTS Festa là lễ hội hàng năm mà BTS tổ chức với Quân đội (tên của người hâm mộ nhóm).Lễ hội thường diễn ra vào tháng 6 và có nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm các buổi hòa nhạc, các cuộc họp của người hâm mộ và các bản phát hành đặc biệt.

Năm nay, BTS Festa sẽ còn lớn hơn và tốt hơn bao giờ hết.Lễ hội sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 và kéo dài đến ngày 13 tháng 6. Trong thời gian đó, BTS sẽ phát hành nhạc mới, tổ chức các buổi hòa nhạc và các cuộc họp người hâm mộ và tương tác với người hâm mộ trực tuyến.

Dưới đây là sự cố của tất cả mọi thứ bạn cần biết về BTS Festa 2023:

** Ngày: ** BTS Festa 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6.

** Sự kiện: ** Lễ hội sẽ có nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm:

* Các buổi hòa nhạc: BTS sẽ tổ chức hai buổi hòa nhạc ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 10 và 12 tháng 6. Những buổi hòa nhạc này sẽ là lần đầu tiên BTS biểu diễn trước khán giả trực tiếp kể từ khi đại dịch bắt đầu.
* Các cuộc họp của người hâm mộ: BTS sẽ tổ chức hai cuộc họp của người hâm mộ tại Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 13 tháng 6. Những cuộc họp của người hâm mộ này sẽ mang đến cho người hâm mộ cơ hội tương tác với các thành viên của BTS.
* Các bản phát hành đặc biệt: BTS sẽ phát hành âm nhạc mới, hàng hóa và nội dung khác trong suốt lễ hội.

** Cách xem: ** BTS Festa 2023 sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của BTS.Người hâm mộ sẽ có thể xem các buổi hòa nhạc, các cuộc họp của người hâm mộ và các sự kiện khác sống từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

** Hashtags: ** Người hâm mộ có thể sử dụng các hashtag sau để theo dõi BTS Festa 2023 trên phương tiện truyền thông xã hội:

* #btsfesta
* #Bts
* #QUÂN ĐỘI
* #KPOP
* #Âm nhạc

BTS Festa là một lễ kỷ niệm âm nhạc của BTS và mối quan hệ của họ với Quân đội.Đó là thời gian để người hâm mộ đến với nhau và ăn mừng nhóm mà họ yêu thích.
=======================================
#Bts #btsfesta #Army #KPOP #music ##2023 BTS Festa: Everything You Need to Know

BTS Festa is the annual festival that BTS organizes with ARMY (the name of the group's fans). The festival typically takes place in June and features a variety of events, including concerts, fan meetings, and special releases.

This year, BTS Festa is set to be even bigger and better than ever before. The festival will kick off on June 1 and run through June 13. During that time, BTS will be releasing new music, holding concerts and fan meetings, and interacting with fans online.

Here is a breakdown of everything you need to know about BTS Festa 2023:

**Dates:** BTS Festa 2023 will take place from June 1 to June 13.

**Events:** The festival will feature a variety of events, including:

* Concerts: BTS will be holding two concerts in Seoul, South Korea, on June 10 and 12. These concerts will be the first time that BTS has performed in front of a live audience since the pandemic began.
* Fan meetings: BTS will be holding two fan meetings in Seoul, South Korea, on June 13. These fan meetings will give fans a chance to interact with the members of BTS in person.
* Special releases: BTS will be releasing new music, merchandise, and other content throughout the festival.

**How to watch:** BTS Festa 2023 will be livestreamed on BTS's official YouTube channel. Fans will be able to watch the concerts, fan meetings, and other events live from anywhere in the world.

**Hashtags:** Fans can use the following hashtags to follow BTS Festa 2023 on social media:

* #btsfesta
* #Bts
* #Army
* #KPOP
* #music

BTS Festa is a celebration of BTS's music and their relationship with ARMY. It is a time for fans to come together and celebrate the group that they love.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top