3 Cách ít người biết để bảo quản rèm cửa bền đẹp

congluantrannha

New member
Credits
399
** 3 cách mà ít người biết để bảo quản rèm bền **

Rèm có thể thêm một chút phong cách và tính cách vào bất kỳ phòng nào, nhưng chúng cũng có thể là một nỗi đau để duy trì.Nếu bạn muốn rèm cửa của bạn kéo dài trong nhiều năm, có một vài điều bạn có thể làm để giúp bảo tồn chúng.

### 1. Rửa chúng trên chu kỳ nhẹ nhàng

Điều quan trọng nhất bạn có thể làm để bảo quản rèm cửa của bạn là rửa chúng theo chu kỳ nhẹ nhàng.Điều này sẽ giúp ngăn chặn họ bị hư hại, và nó cũng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của họ.

### 2. Sử dụng chất tẩy nhẹ

Khi rửa rèm cửa, hãy chắc chắn sử dụng chất tẩy nhẹ.Các chất tẩy rửa khắc nghiệt có thể làm hỏng vải, và chúng cũng có thể để lại phần dư có thể thu hút bụi bẩn.

### 3. Treo chúng để khô

Khi rèm cửa của bạn sạch sẽ, hãy treo chúng để khô thay vì sử dụng máy sấy.Máy sấy có thể làm hỏng vải, và nó cũng có thể khiến rèm cửa co lại.

Ngoài những lời khuyên này, bạn cũng có thể thực hiện các bước để bảo vệ rèm cửa khỏi hao mòn hàng ngày.Ví dụ, bạn có thể tránh treo chúng dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, và bạn có thể tránh xa chúng khỏi vật nuôi và trẻ em.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp rèm cửa của bạn kéo dài trong nhiều năm tới.

** Hashtags: **

* #curtains
* #homedecor
* #thiết kế nội thất
* #CleaningTips
* #cuộc sống bền vững
=======================================
**3 Ways Few People Know to Preserve Durable Curtains**

Curtains can add a touch of style and personality to any room, but they can also be a pain to maintain. If you want your curtains to last for years, there are a few things you can do to help preserve them.

### 1. Wash them on the gentle cycle

The most important thing you can do to preserve your curtains is to wash them on the gentle cycle. This will help to prevent them from getting damaged, and it will also help to extend their lifespan.

### 2. Use a mild detergent

When washing your curtains, be sure to use a mild detergent. Harsh detergents can damage the fabric, and they can also leave behind residue that can attract dust and dirt.

### 3. Hang them to dry

Once your curtains are clean, hang them to dry instead of using the dryer. The dryer can damage the fabric, and it can also cause the curtains to shrink.

In addition to these tips, you can also take steps to protect your curtains from everyday wear and tear. For example, you can avoid hanging them in direct sunlight, and you can keep them away from pets and children.

By following these tips, you can help your curtains to last for years to come.

**Hashtags:**

* #curtains
* #homedecor
* #interiordesign
* #CleaningTips
* #sustainableliving
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top