3 doanh nghiệp Việt vào danh sách nơi làm việc tốt nhất châu Á

thuyphuong67

New member
Credits
506
** 3 doanh nghiệp Việt Nam trong danh sách nơi làm việc tốt nhất ở châu Á **

[Hình ảnh danh sách nơi làm việc tốt nhất ở châu Á]

[Liên kết đến bài viết tham khảo: https://www.forbes.com/sites/susana...ces-to-work-for-in-asia-2022/?sh=391424B26B86]

Forbes gần đây đã công bố danh sách các nơi làm việc tốt nhất ở châu Á cho năm 2022 và ba doanh nghiệp Việt Nam đã cắt giảm.Các công ty này đã được công nhận cho văn hóa làm việc tuyệt vời của họ, lợi ích nhân viên và sự hài lòng của nhân viên.

Ba doanh nghiệp Việt Nam trong danh sách là:

*** Vinfast **, một nhà sản xuất ô tô Việt Nam hàng đầu
*** Phần mềm FPT **, một công ty dịch vụ CNTT toàn cầu
*** Vietjet Air **, một hãng hàng không giá rẻ

Vinfast được xếp hạng 15 trong danh sách, phần mềm FPT được xếp thứ 22 và Vietjet Air được xếp thứ 24.Tất cả ba công ty đã được khen ngợi vì sự tham gia và cam kết của nhân viên mạnh mẽ trong việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực.

Vinfast có một số lợi ích của nhân viên khiến nó khác biệt với các công ty khác ở Việt Nam, bao gồm các bữa ăn miễn phí, vận chuyển và chăm sóc sức khỏe.Công ty cũng cung cấp một chính sách kỳ nghỉ hào phóng và một loạt các chương trình phát triển nhân viên.Phần mềm FPT tập trung mạnh vào sức khỏe của nhân viên và cung cấp một số chương trình và sáng kiến chăm sóc sức khỏe.Công ty cũng có một chính sách công việc linh hoạt cho phép nhân viên làm việc tại nhà hoặc trong văn phòng.Vietjet Air được biết đến với văn hóa làm việc vui vẻ và năng động, và cung cấp một số đặc quyền cho nhân viên của mình, chẳng hạn như các chuyến bay miễn phí và giảm giá cho khách sạn.

Việc đưa ba doanh nghiệp Việt Nam này vào danh sách các nơi làm việc tốt nhất ở châu Á là một minh chứng cho sức mạnh của lực lượng lao động Việt Nam và tầm quan trọng ngày càng tăng của sự hài lòng của nhân viên trong thế giới kinh doanh.Các công ty này đang thiết lập một tiêu chuẩn cao cho các doanh nghiệp khác ở Việt Nam và đang cho thấy rằng có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả, thu hút và duy trì tài năng hàng đầu.

** Hashtags: **

* #Best nơi làm việc ở châu Á
* #Vietnamese doanh nghiệp
* #employee hài lòng
* #Workplace văn hóa
* #lợi ích nhân viên
=======================================
**3 Vietnamese businesses on the list of the best workplace in Asia**

[Image of the list of the best workplace in Asia]

[Link to reference article: https://www.forbes.com/sites/susana...ies-to-work-for-in-asia-2022/?sh=391424b26b86]

Forbes recently released its list of the best workplaces in Asia for 2022, and three Vietnamese businesses made the cut. These companies were recognized for their excellent work cultures, employee benefits, and overall employee satisfaction.

The three Vietnamese businesses on the list are:

* **VinFast**, a leading Vietnamese automaker
* **FPT Software**, a global IT services company
* **Vietjet Air**, a low-cost airline

VinFast was ranked 15th on the list, FPT Software was ranked 22nd, and Vietjet Air was ranked 24th. All three companies were praised for their strong employee engagement and commitment to creating a positive work environment.

VinFast has a number of employee benefits that set it apart from other companies in Vietnam, including free meals, transportation, and healthcare. The company also offers a generous vacation policy and a variety of employee development programs. FPT Software has a strong focus on employee well-being, and offers a number of wellness programs and initiatives. The company also has a flexible work policy that allows employees to work from home or in the office. Vietjet Air is known for its fun and dynamic work culture, and offers a number of perks to its employees, such as free flights and discounts on hotel stays.

The inclusion of these three Vietnamese businesses on the Forbes list of the best workplaces in Asia is a testament to the strength of the Vietnamese workforce and the growing importance of employee satisfaction in the business world. These companies are setting a high standard for other businesses in Vietnam, and are showing that it is possible to create a positive and productive work environment that attracts and retains top talent.

**Hashtags:**

* #Best workplaces in Asia
* #Vietnamese businesses
* #employee satisfaction
* #Workplace culture
* #employee benefits
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top