3 giai đoạn quan trọng cần bổ sung canxi

letuongthai.thao

New member
Credits
327
## 3 giai đoạn quan trọng cần bổ sung canxi

#calcium
#phần bổ sung
#sức khỏe của xương
#growth và phát triển
#thai kỳ

Canxi là một khoáng chất thiết yếu cho cơ thể chúng ta.Nó liên quan đến nhiều chức năng quan trọng, chẳng hạn như sức khỏe xương, co cơ và truyền thần kinh.Tuy nhiên, cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất canxi, vì vậy chúng ta cần phải lấy nó từ chế độ ăn uống của chúng ta.

Có ba giai đoạn quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi khi chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi đang nhận đủ canxi:

*** Trẻ sơ sinh và thời thơ ấu: ** Trong các giai đoạn này, xương của chúng tôi đang phát triển nhanh chóng, vì vậy chúng tôi cần rất nhiều canxi để hỗ trợ sự phát triển của chúng.Lượng khuyến cáo hàng ngày (RDI) cho canxi cho trẻ sơ sinh là 200 mg và đối với trẻ em từ 1-3 là 700 mg.
*** Tuổi vị thành niên: ** Trong thời niên thiếu, xương của chúng ta tiếp tục phát triển và chúng ta cũng cần canxi để hỗ trợ sự phát triển của cơ bắp và các mô khác.RDI cho canxi cho thanh thiếu niên trong độ tuổi 4-18 là 1.300 mg.
*** Tuổi trưởng thành: ** Người lớn cần có đủ canxi để duy trì xương mạnh và ngăn ngừa loãng xương.RDI cho canxi cho người lớn ở độ tuổi 19-50 là 1.000 mg và đối với người lớn trên 50 tuổi, nó là 1.200 mg.

Nếu bạn không nhận đủ canxi từ chế độ ăn uống của mình, bạn có thể muốn xem xét dùng bổ sung canxi.Tuy nhiên, điều quan trọng là nói chuyện với bác sĩ của bạn trước tiên để đảm bảo rằng bạn đang dùng liều phù hợp.

Dưới đây là một số mẹo để có đủ canxi trong chế độ ăn uống của bạn:

* Ăn nhiều thực phẩm giàu canxi, chẳng hạn như các sản phẩm sữa, rau xanh sẫm và cá có xương.
* Sử dụng một loại sữa thay thế được tăng cường canxi nếu bạn không dung nạp đường sữa.
* Thêm thực phẩm giàu canxi vào bữa ăn của bạn, chẳng hạn như sữa chua, phô mai hoặc hạnh nhân.
* Hãy bổ sung canxi nếu bạn không nhận đủ canxi từ chế độ ăn uống của mình.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể đảm bảo rằng bạn đang nhận đủ canxi để hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc tổng thể của bạn.
=======================================
##3 important stages need to supplement calcium

#calcium
#supplement
#bone health
#growth and development
#pregnancy

Calcium is an essential mineral for our body. It is involved in many important functions, such as bone health, muscle contraction, and nerve transmission. However, our body cannot produce calcium on its own, so we need to get it from our diet.

There are three important stages in our lives when we need to make sure we are getting enough calcium:

* **Infancy and childhood:** During these stages, our bones are growing rapidly, so we need a lot of calcium to support their development. The recommended daily intake (RDI) for calcium for infants is 200 mg, and for children ages 1-3 it is 700 mg.
* **Adolescence:** During adolescence, our bones continue to grow, and we also need calcium to support the growth of our muscles and other tissues. The RDI for calcium for adolescents ages 4-18 is 1,300 mg.
* **Adulthood:** Adults need to get enough calcium to maintain strong bones and prevent osteoporosis. The RDI for calcium for adults ages 19-50 is 1,000 mg, and for adults over age 50 it is 1,200 mg.

If you are not getting enough calcium from your diet, you may want to consider taking a calcium supplement. However, it is important to talk to your doctor first to make sure that you are taking the right dose.

Here are some tips for getting enough calcium in your diet:

* Eat plenty of calcium-rich foods, such as dairy products, dark leafy greens, and fish with bones.
* Use a calcium-fortified milk alternative if you are lactose intolerant.
* Add calcium-rich foods to your meals, such as yogurt, cheese, or almonds.
* Take a calcium supplement if you are not getting enough calcium from your diet.

By following these tips, you can make sure that you are getting enough calcium to support your overall health and well-being.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top