3 Món Đồ Ăn Hàng ngày sẽ Hút Cạn Canxi Của Bạn! Chị em Mình cùng phòng tránh nhé!

tamkhanhvoyager1

New member
Credits
444
### 3 thực phẩm hàng ngày sẽ cướp canxi của bạn!Các chị em của tôi sẽ ngăn chặn nó cùng nhau!

Canxi là một khoáng chất thiết yếu cho cơ thể chúng ta.Nó giúp xây dựng xương và răng mạnh, và nó cũng đóng một vai trò trong chức năng cơ bắp, đông máu và truyền thần kinh.Hầu hết người lớn cần khoảng 1.000 miligam canxi mỗi ngày, nhưng nhiều người không nhận được đủ.

Có một số thực phẩm có thể cướp canxi của bạn, bao gồm:

*** soda: ** axit photphoric trong soda có thể liên kết với canxi trong cơ thể bạn và ngăn không cho nó được hấp thụ.
*** Cà phê: ** Caffeine trong cà phê cũng có thể can thiệp vào sự hấp thụ canxi.
*** Rượu: ** Rượu có thể lọc canxi từ xương của bạn.
*** muối: ** Một chế độ ăn nhiều natri có thể làm tăng bài tiết canxi của bạn.
*** Thực phẩm chế biến: ** Nhiều thực phẩm chế biến có nhiều natri và ít canxi.

Nếu bạn lo lắng về việc nhận đủ canxi, có một vài điều bạn có thể làm:

*** Ăn một chế độ ăn giàu thực phẩm giàu canxi, chẳng hạn như các sản phẩm sữa, rau xanh sẫm màu và cá với xương. **
*** uống bổ sung canxi, nếu cần thiết. ** Nói chuyện với bác sĩ của bạn về liều lượng phù hợp với bạn.
*** Giới hạn lượng soda, cà phê, rượu, muối và thực phẩm chế biến của bạn. **

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng bạn sẽ nhận đủ canxi để giữ cho xương của bạn khỏe mạnh.

### 5 hashtags:

* #calcium
* #sức khỏe của xương
* #NutRition
* #lối sống lành mạnh
* #PreventosTeoporosis
=======================================
### 3 Daily Foods That Will Rob You of Calcium! My Sisters Will Prevent It Together!

Calcium is an essential mineral for our bodies. It helps to build strong bones and teeth, and it also plays a role in muscle function, blood clotting, and nerve transmission. Most adults need around 1,000 milligrams of calcium per day, but many people don't get enough.

There are a number of foods that can rob you of calcium, including:

* **Soda:** The phosphoric acid in soda can bind to calcium in your body and prevent it from being absorbed.
* **Coffee:** The caffeine in coffee can also interfere with calcium absorption.
* **Alcohol:** Alcohol can leach calcium from your bones.
* **Salt:** A high-sodium diet can increase your calcium excretion.
* **Processed foods:** Many processed foods are high in sodium and low in calcium.

If you're concerned about getting enough calcium, there are a few things you can do:

* **Eat a diet rich in calcium-rich foods, such as dairy products, dark leafy greens, and fish with bones.**
* **Take a calcium supplement, if necessary.** Talk to your doctor about the right dosage for you.
* **Limit your intake of soda, coffee, alcohol, salt, and processed foods.**

By following these tips, you can help to ensure that you're getting enough calcium to keep your bones healthy.

### 5 Hashtags:

* #calcium
* #bonehealth
* #NutRition
* #healthylifestyle
* #PreventosTeoporosis
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top