30 triệu mua laptop nào dùng Excel và Powerpoint? Một số gợi ý và mời anh em chia sẻ thêm

lekieumy.xuan

New member
Credits
402
## 30 triệu để mua máy tính xách tay bằng Excel và PowerPoint?Một số gợi ý và mời bạn chia sẻ thêm

**Giới thiệu**

Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, máy tính xách tay rất cần thiết cho cả công việc và sử dụng cá nhân.Họ cho phép chúng tôi kết nối với bạn bè và gia đình, thông tin truy cập và các nhiệm vụ đầy đủ.Tuy nhiên, máy tính xách tay có thể tốn kém, và không phải ai cũng có ngân sách để mua một cái.Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để có được một máy tính xách tay mà không tốn nhiều tiền, bạn có thể sử dụng Excel và PowerPoint để hoàn thành công việc.

** Cách sử dụng Excel và PowerPoint để mua máy tính xách tay **

Có một vài cách khác nhau mà bạn có thể sử dụng Excel và PowerPoint để mua máy tính xách tay.Một cách là sử dụng Excel để tạo ngân sách.Điều này sẽ giúp bạn theo dõi chi tiêu của mình và đảm bảo rằng bạn không chi tiêu quá mức.Bạn cũng có thể sử dụng PowerPoint để tạo một bài thuyết trình mà bạn có thể sử dụng để bán sếp của mình với ý tưởng mua cho bạn một máy tính xách tay mới.

** Dưới đây là một số đề xuất cụ thể để sử dụng Excel và PowerPoint để mua máy tính xách tay: **

*** Sử dụng Excel để tạo ngân sách: **

Để tạo ngân sách, trước tiên bạn sẽ cần liệt kê tất cả thu nhập và chi phí của bạn.Một khi bạn có thông tin này, bạn có thể trừ chi phí của mình khỏi thu nhập của mình để xem bạn còn lại bao nhiêu tiền.Điều này sẽ giúp bạn xác định số tiền bạn có thể chi tiêu cho một máy tính xách tay mới.

*** Sử dụng PowerPoint để tạo bản trình bày: **

Nếu bạn định hỏi sếp của mình cho một máy tính xách tay mới, bạn sẽ cần đưa ra một lập luận thuyết phục.Một cách để làm điều này là tạo ra một bài thuyết trình PowerPoint làm nổi bật những lợi ích của việc có một máy tính xách tay mới.Bạn có thể nói về cách một máy tính xách tay mới sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong công việc, hoặc nó sẽ cho phép bạn làm việc tại nhà thường xuyên hơn.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để sử dụng Excel và PowerPoint để mua máy tính xách tay: **

*** Mua sắm xung quanh để có những ưu đãi tốt nhất: **

Trước khi bạn mua một máy tính xách tay, hãy chắc chắn mua sắm xung quanh để có những ưu đãi tốt nhất.Bạn có thể so sánh giá trực tuyến hoặc bạn có thể truy cập các cửa hàng khác nhau để xem những gì họ cung cấp.

*** Cân nhắc mua một máy tính xách tay tân trang: **

Máy tính xách tay tân trang là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho một máy tính mới.Máy tính xách tay được tân trang lại là máy tính xách tay đã được trả lại cho nhà sản xuất để sửa chữa, và sau đó chúng được bán với giá giảm giá.

*** Cân nhắc mua máy tính xách tay đã qua sử dụng: **

Máy tính xách tay đã qua sử dụng là một cách tuyệt vời khác để tiết kiệm tiền cho một máy tính mới.Bạn có thể tìm thấy máy tính xách tay đã qua sử dụng trực tuyến hoặc bạn có thể kiểm tra các phân loại địa phương của bạn.

**Phần kết luận**

Sử dụng Excel và PowerPoint để mua máy tính xách tay là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền.Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể nhận được máy tính xách tay mà bạn cần mà không tốn nhiều tiền.

## hashtags

* #Excel
* #PowerPoint
* #máy tính xách tay
* #Ngân sách
* #tiết kiệm tiền
=======================================
## 30 million to buy laptops using Excel and PowerPoint? Some suggestions and invite you to share more

**Introduction**

In today's digital world, laptops are essential for both work and personal use. They allow us to stay connected with friends and family, access information, and complete tasks. However, laptops can be expensive, and not everyone has the budget to buy one. If you're looking for a way to get a laptop without spending a lot of money, you may be able to use Excel and PowerPoint to get the job done.

**How to use Excel and PowerPoint to buy a laptop**

There are a few different ways that you can use Excel and PowerPoint to buy a laptop. One way is to use Excel to create a budget. This will help you to track your spending and make sure that you don't overspend. You can also use PowerPoint to create a presentation that you can use to sell your boss on the idea of buying you a new laptop.

**Here are some specific suggestions for using Excel and PowerPoint to buy a laptop:**

* **Use Excel to create a budget:**

To create a budget, you will need to first list all of your income and expenses. Once you have this information, you can subtract your expenses from your income to see how much money you have left over. This will help you to determine how much you can afford to spend on a new laptop.

* **Use PowerPoint to create a presentation:**

If you're going to ask your boss for a new laptop, you'll need to make a convincing argument. One way to do this is to create a PowerPoint presentation that highlights the benefits of having a new laptop. You can talk about how a new laptop will help you to be more productive at work, or how it will allow you to work from home more often.

**Here are some additional tips for using Excel and PowerPoint to buy a laptop:**

* **Shop around for the best deals:**

Before you buy a laptop, be sure to shop around for the best deals. You can compare prices online, or you can visit different stores to see what they have to offer.

* **Consider buying a refurbished laptop:**

Refurbished laptops are a great way to save money on a new computer. Refurbished laptops are laptops that have been returned to the manufacturer for repairs, and they are then sold at a discounted price.

* **Consider buying a used laptop:**

Used laptops are another great way to save money on a new computer. You can find used laptops online, or you can check out your local classifieds.

**Conclusion**

Using Excel and PowerPoint to buy a laptop is a great way to save money. By following these tips, you can get the laptop that you need without spending a lot of money.

## Hashtags

* #Excel
* #PowerPoint
* #laptop
* #budget
* #SavingMoney
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top