324 bài hát được nghe hơn 1 tỷ lần trên Spotify, chỉ có 2 bài trên 3 tỷ lượt nghe

hoaigianglykha

New member
Credits
168
** 324 bài hát được nghe hơn 1 tỷ lần trên Spotify, chỉ có 2 bài hát trên 3 tỷ lượt xem **

Spotify là một trong những dịch vụ phát nhạc phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 356 triệu người dùng hoạt động.Vào năm 2021, người dùng Spotify đã nghe hơn 41 tỷ giờ âm nhạc và hơn 324 bài hát đã được phát sóng hơn 1 tỷ lần.

Trong số 324 bài hát này, chỉ có hai bài hát được phát trực tuyến hơn 3 tỷ lần: "Shape of You" của Ed Sheeran và "One Dance" của Drake.Cả hai bài hát đã được phát hành vào năm 2017, và chúng vẫn còn phổ biến kể từ đó.

"Shape of You" là một bài hát pop có tiếng guitar acoustic đặc trưng của Sheeran và giai điệu hấp dẫn.Bài hát được viết bởi Sheeran và được sản xuất bởi Steve Mac.Nó được phát hành dưới dạng đĩa đơn từ album phòng thu thứ ba của Sheeran, ÷ (Divide).

"One Dance" là một bài hát dancehall-pop có Drake, Wizkid và Kyla.Bài hát được viết bởi Drake, Wizkid, Kyla và Nineteen85.Nó được phát hành dưới dạng đĩa đơn từ album phòng thu thứ tư của Drake, Views.

Cả "Shape of You" và "One Dance" đều là những bài hát lạc quan, thân thiện với điệu nhảy đã cộng hưởng với người nghe trên khắp thế giới.Chúng là hai trong số những bài hát phổ biến nhất mọi thời đại, và chúng có thể sẽ tiếp tục nổi tiếng trong nhiều năm tới.

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **

* #Spotify
* #Âm nhạc
* #Ed Sheeran
* #Vịt đực
* #One khiêu vũ
=======================================
**324 songs heard more than 1 billion times on Spotify, only 2 songs on 3 billion views**

Spotify is one of the most popular music streaming services in the world, with over 356 million active users. In 2021, Spotify users listened to over 41 billion hours of music, and over 324 songs were streamed over 1 billion times.

Of these 324 songs, only two have been streamed over 3 billion times: Ed Sheeran's "Shape of You" and Drake's "One Dance". Both songs were released in 2017, and they have remained popular ever since.

"Shape of You" is a pop song that features Sheeran's signature acoustic guitar and catchy melody. The song was written by Sheeran and produced by Steve Mac. It was released as the lead single from Sheeran's third studio album, ÷ (Divide).

"One Dance" is a dancehall-pop song that features Drake, WizKid, and Kyla. The song was written by Drake, WizKid, Kyla, and Nineteen85. It was released as the lead single from Drake's fourth studio album, Views.

Both "Shape of You" and "One Dance" are upbeat, dance-friendly songs that have resonated with listeners around the world. They are two of the most popular songs of all time, and they are likely to continue to be popular for many years to come.

**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**

* #Spotify
* #music
* #Ed Sheeran
* #Drake
* #One Dance
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top