4 Cách Chọn Cua Biển Ngon Nhiều Gạch Chắc Thịt Đơn Giản

haiuyenlytruc

New member
Credits
451
#Seafood #crab #food #Cooking #Recipe 1. ** Nhìn vào hình dạng của cua **.Cơ thể của cua nên tròn và đầy đặn, với một lớp vỏ cứng.Nếu cơ thể của cua phẳng hoặc vỏ mềm, nó không tươi.
2. ** Kiểm tra màu của cua **.Vỏ của cua phải là một màu sáng, đồng đều.Nếu vỏ bị đổi màu hoặc có điểm, nó không phải là tươi.
3. ** Cảm nhận trọng lượng của cua **.Một con cua tươi sẽ nặng cho kích thước của nó.Nếu cua cảm thấy nhẹ, nó không tươi.
4. ** Kiểm tra mắt cua **.Mắt cua phải sáng và rõ ràng.Nếu mắt có mây hoặc chìm, cua không còn tươi.
5. ** đánh hơi cua **.Một con cua tươi sẽ có mùi nhẹ giống như đại dương.Nếu cua có mùi mạnh hoặc tanh, nó không tươi.

Dưới đây là một số mẹo bổ sung để chọn cua biển ngon:

* Mua cua từ một nguồn có uy tín.
* Tìm kiếm những con cua còn sống và di chuyển.
* Tránh cua được nấu chín hoặc đông lạnh.
* Lưu trữ cua trong tủ lạnh cho đến khi bạn sẵn sàng nấu chúng.

Dưới đây là một số công thức cho cua biển ngon:

* **Bánh cua**.Trộn thịt cua, mayonnaise, vụn bánh mì, trứng và gia vị.Tạo thành hỗn hợp thành patties và chiên cho đến khi vàng nâu.
*** Cua đun sôi **.Thêm cua vào một nồi nước sôi với các loại gia vị như gia vị Vịnh cũ, tỏi và hành tây.Nấu cua cho đến khi chúng được nấu qua.
* **Càng cua**.Chân hoặc đun sôi chân cua cho đến khi chúng được nấu qua.Ăn với bơ tan chảy, nêm chanh và nước sốt cocktail.

Dưới đây là 5 hashtag ở dạng #:

* #Hải sản
* #cua
* #đồ ăn
* #Nấu nướng
* #công thức
=======================================
#Seafood #crab #food #Cooking #Recipe 1. **Look at the shape of the crab**. The crab's body should be round and plump, with a hard shell. If the crab's body is flat or the shell is soft, it is not fresh.
2. **Check the color of the crab**. The crab's shell should be a bright, uniform color. If the shell is discolored or has spots, it is not fresh.
3. **Feel the weight of the crab**. A fresh crab will be heavy for its size. If the crab feels light, it is not fresh.
4. **Check the crab's eyes**. The crab's eyes should be bright and clear. If the eyes are cloudy or sunken, the crab is not fresh.
5. **Sniff the crab**. A fresh crab will have a mild, ocean-like smell. If the crab smells strong or fishy, it is not fresh.

Here are some additional tips for choosing delicious sea crabs:

* Buy crabs from a reputable source.
* Look for crabs that are alive and moving.
* Avoid crabs that are cooked or frozen.
* Store crabs in the refrigerator until you are ready to cook them.

Here are some recipes for delicious sea crabs:

* **Crab cakes**. Mix together crab meat, mayonnaise, bread crumbs, eggs, and spices. Form the mixture into patties and fry until golden brown.
* **Crab boil**. Add crabs to a pot of boiling water with spices such as Old Bay seasoning, garlic, and onion. Cook the crabs until they are cooked through.
* **Crab legs**. Steam or boil crab legs until they are cooked through. Serve with melted butter, lemon wedges, and cocktail sauce.

Here are 5 hashtags in the form of #:

* #Seafood
* #crab
* #food
* #Cooking
* #Recipe
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top