4 Cách ít người biết để tẩy vết mốc trên áo phao hiệu quả nhất

nguyenkimgianhi

New member
Credits
550
### 4 cách ít người biết để loại bỏ khuôn trên áo phao

Áo choàng là một vật phẩm an toàn thiết yếu cho bất cứ ai dành thời gian trên mặt nước.Tuy nhiên, chúng cũng có thể là nơi sinh sản cho nấm mốc và nấm mốc, đặc biệt nếu chúng không được chăm sóc đúng cách.Nếu bạn nhận thấy khuôn trên áo phao của bạn, đừng hoảng sợ.Có một vài bước đơn giản bạn có thể thực hiện để loại bỏ nó mà không làm hỏng áo khoác.

** 1.Ngâm áo phao trong một dung dịch thuốc tẩy và nước. ** Đây là cách hiệu quả nhất để tiêu diệt nấm mốc và nấm mốc.Trộn một phần thuốc tẩy vào ba phần nước trong xô.Ngâm áo phao trong giải pháp trong ít nhất 30 phút, thỉnh thoảng khuấy.

** 2.Lướt áo phao bằng bàn chải. ** Sau khi áo phao đã ngâm trong 30 phút, sử dụng bàn chải cứng để chà sạch.Hãy chắc chắn để chà tất cả các bề mặt, bao gồm cả bên trong áo khoác.

** 3.Rửa sạch áo phao hoàn toàn. ** Một khi bạn đã chà áo phao, rửa sạch nó bằng nước.Hãy chắc chắn để rửa cả bên trong và bên ngoài áo khoác.

**4.Làm khô hoàn toàn áo phao. ** Sau khi bạn rửa áo phao, hãy treo nó lên để khô trong một khu vực thông thoáng.Hãy chắc chắn rằng áo phao hoàn toàn khô ráo trước khi lưu trữ nó.

** Ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc **

Cách tốt nhất để ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc trên áo phao của bạn là giữ cho nó sạch sẽ và khô ráo.Dưới đây là một vài lời khuyên:

* Sau mỗi lần sử dụng, rửa áo phao bằng nước ngọt và treo nó lên để khô trong một khu vực thông thoáng.
* Không lưu trữ áo phao trong môi trường ẩm ướt hoặc ẩm ướt.
* Nếu áo phao bị ướt, hãy làm khô hoàn toàn trước khi lưu trữ nó.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc trên áo phao của bạn và giữ cho nó trong tình trạng tốt trong nhiều năm tới.

** Hashtags: **

* #áo phao
* #Mold
* #Mildew
* #Làm sạch
* #PreventativeMaineDerence
=======================================
### 4 Ways Few People Know to Remove Mold on a Life Jacket

Life jackets are an essential safety item for anyone who spends time on the water. However, they can also be a breeding ground for mold and mildew, especially if they are not properly cared for. If you notice mold on your life jacket, don't panic. There are a few simple steps you can take to remove it without damaging the jacket.

**1. Soak the life jacket in a solution of bleach and water.** This is the most effective way to kill mold and mildew. Mix one part bleach to three parts water in a bucket. Soak the life jacket in the solution for at least 30 minutes, stirring occasionally.

**2. Scrub the life jacket with a brush.** After the life jacket has soaked for 30 minutes, use a stiff brush to scrub it clean. Be sure to scrub all of the surfaces, including the inside of the jacket.

**3. Rinse the life jacket thoroughly.** Once you have scrubbed the life jacket, rinse it thoroughly with water. Be sure to rinse both the inside and outside of the jacket.

**4. Dry the life jacket completely.** After you have rinsed the life jacket, hang it up to dry in a well-ventilated area. Be sure that the life jacket is completely dry before storing it.

**Preventing Mold Growth**

The best way to prevent mold growth on your life jacket is to keep it clean and dry. Here are a few tips:

* After each use, rinse the life jacket with fresh water and hang it up to dry in a well-ventilated area.
* Do not store the life jacket in a damp or humid environment.
* If the life jacket does get wet, dry it thoroughly before storing it.

By following these tips, you can help prevent mold growth on your life jacket and keep it in good condition for years to come.

**Hashtags:**

* #lifejacket
* #Mold
* #Mildew
* #cleaning
* #preventativemaintenance
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top