4 thói quen ăn sáng cần tránh nếu muốn giảm lượng cholesterol

giaolinhaction

New member
Credits
519
** 4 thói quen ăn sáng để tránh nếu bạn muốn giảm cholesterol **

Cholesterol là một chất sáp mà cơ thể bạn cần để xây dựng các tế bào.Nhưng quá nhiều cholesterol có thể tích tụ trong các động mạch của bạn và gây ra các vấn đề như bệnh tim và đột quỵ.

Nếu bạn đang cố gắng giảm cholesterol, có một vài điều bạn có thể làm, bao gồm cả việc thay đổi chế độ ăn uống của bạn.Một thay đổi quan trọng là xem những gì bạn ăn cho bữa sáng.

Dưới đây là bốn thói quen ăn sáng để tránh nếu bạn muốn giảm cholesterol của mình:

1. ** Bỏ qua bữa sáng. ** Bỏ qua bữa sáng có thể dẫn đến mức độ cao của cholesterol LDL, cholesterol "xấu".Khi bạn bỏ bữa sáng, cơ thể bạn chuyển sang chế độ đói và bắt đầu tạo ra nhiều cholesterol hơn.Điều này là do cơ thể bạn nghĩ rằng nó không có đủ thức ăn và cần lưu trữ năng lượng.
2. ** Ăn một bữa sáng có đường. ** Ăn bữa sáng có đường cũng có thể dẫn đến mức độ cao của cholesterol LDL.Thực phẩm có đường khiến lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến, có thể dẫn đến việc sản xuất nhiều cholesterol hơn.
3. ** Ăn bữa sáng nhiều chất béo. ** Ăn bữa sáng nhiều chất béo cũng có thể làm tăng mức cholesterol của bạn.Điều này là do chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có thể làm tăng mức cholesterol LDL của bạn.
4. ** Uống cà phê với bữa sáng. ** Uống cà phê với bữa sáng có thể tăng mức cholesterol của bạn.Điều này là do caffeine có thể làm tăng huyết áp và nhịp tim của bạn, điều này có thể dẫn đến việc sản xuất nhiều cholesterol hơn.

Nếu bạn muốn giảm cholesterol, điều quan trọng là phải đưa ra lựa chọn lành mạnh cho bữa sáng.Đây là một số lời khuyên:

* Chọn một loại ngũ cốc hoặc bột yến mạch nguyên chất.
* Thêm trái cây, các loại hạt hoặc hạt vào ngũ cốc của bạn.
* Làm một quả trứng trắng trứng với rau.
* Có một lát bánh mì nướng nguyên hạt với bơ và cà chua.
* Uống trà hoặc nước với bữa sáng.

Bằng cách thực hiện những thay đổi đơn giản này, bạn có thể giúp giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

** Hashtags: **

* #Cholesterol
* #bệnh tim
* #đột quỵ
* #bữa sáng
* #Ăn uống lành mạnh
=======================================
**4 Breakfast Habits to Avoid if You Want to Reduce Cholesterol**

Cholesterol is a waxy substance that your body needs to build cells. But too much cholesterol can build up in your arteries and cause problems like heart disease and stroke.

If you're trying to lower your cholesterol, there are a few things you can do, including making changes to your diet. One important change is to watch what you eat for breakfast.

Here are four breakfast habits to avoid if you want to reduce your cholesterol:

1. **Skipping breakfast.** Skipping breakfast can lead to high levels of LDL cholesterol, the "bad" cholesterol. When you skip breakfast, your body goes into starvation mode and starts to produce more cholesterol. This is because your body thinks it's not getting enough food and needs to store energy.
2. **Eating a sugary breakfast.** Eating a sugary breakfast can also lead to high levels of LDL cholesterol. Sugary foods cause your blood sugar levels to spike, which can lead to the production of more cholesterol.
3. **Eating a high-fat breakfast.** Eating a high-fat breakfast can also increase your cholesterol levels. This is because saturated and trans fats can raise your LDL cholesterol levels.
4. **Drinking coffee with breakfast.** Drinking coffee with breakfast can increase your cholesterol levels. This is because caffeine can raise your blood pressure and heart rate, which can lead to the production of more cholesterol.

If you want to reduce your cholesterol, it's important to make healthy choices for breakfast. Here are some tips:

* Choose a whole-wheat cereal or oatmeal.
* Add fruit, nuts, or seeds to your cereal.
* Make an egg white omelet with vegetables.
* Have a slice of whole-wheat toast with avocado and tomato.
* Drink tea or water with breakfast.

By making these simple changes, you can help lower your cholesterol and reduce your risk of heart disease and stroke.

**Hashtags:**

* #Cholesterol
* #Heart-disease
* #stroke
* #breakfast
* #Healthy-eating
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top