4 Thói quen tốt giúp bé phòng tránh tình trạng đi phân sống

orangemouse846

New member
Credits
337
### 4 thói quen tốt để giúp bé ngăn chặn cuộc sống trong phân sống

#Baby #Health #hygiene #habits #feces

Trẻ sơ sinh không được sinh ra với khả năng kiểm soát chuyển động ruột của chúng.Điều này có nghĩa là chúng thường sẽ đại tiện trong tã của họ, điều này có thể dẫn đến sự lây lan của vi khuẩn và các sinh vật có hại khác.Bằng cách làm theo bốn thói quen tốt, bạn có thể giúp bé ngăn chặn việc sống trong phân sống:

1. ** Thay đổi tã thường xuyên. ** Tã càng dài, càng có nhiều khả năng trở nên bẩn với phân.Điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cho em bé của bạn.Hãy chắc chắn thay tã cho bé ngay khi nó trở nên ướt hoặc bẩn.
2. ** Rửa tay kỹ sau khi thay tã. ** Điều này sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn từ em bé của bạn sang chính bạn và người khác.Hãy chắc chắn rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.
3. ** Giữ cho khu vực thay đổi của em bé của bạn sạch sẽ. ** Điều này sẽ giúp giảm số lượng vi khuẩn có mặt trong khu vực mà em bé của bạn đang thay đổi.Hãy chắc chắn để làm sạch khu vực thay đổi bằng cách lau hoặc xà phòng và nước khử trùng sau mỗi lần sử dụng.
4. ** Dạy em bé sử dụng nhà vệ sinh ngay khi chúng có thể.

Bằng cách làm theo bốn thói quen tốt này, bạn có thể giúp bé ngăn chặn việc sống trong phân sống và giữ cho chúng khỏe mạnh.

### Tài nguyên bổ sung

* [Cách thay tã] (https://www.cdc.gov/ncbddd/diapering/diaupering.html)
* [Cách rửa tay] (https://www.cdc.gov/handwashing/handwashing-basics.html)
* [Làm thế nào để làm sạch khu vực thay đổi] (https://www.cdc.gov/ncbddd/diapering/cleaning-changing-area.html)
* [Cách dạy em bé sử dụng nhà vệ sinh] (https://www.healthychildren.org/eng...rs-toilet-training/pages/toilet-training.aspx)
=======================================
### 4 Good Habits to Help Your Baby Prevent Living in Live Feces

#Baby #Health #hygiene #habits #feces

Babies are not born with the ability to control their bowel movements. This means that they will often defecate in their diapers, which can lead to the spread of bacteria and other harmful organisms. By following these four good habits, you can help your baby prevent living in live feces:

1. **Change diapers frequently.** The longer a diaper stays on, the more likely it is to become soiled with feces. This can increase the risk of infection for your baby. Be sure to change your baby's diaper as soon as it becomes wet or soiled.
2. **Wash your hands thoroughly after changing diapers.** This will help to prevent the spread of bacteria from your baby to yourself and other people. Be sure to wash your hands with soap and water for at least 20 seconds.
3. **Keep your baby's changing area clean.** This will help to reduce the number of bacteria that are present in the area where your baby is changing. Be sure to clean the changing area with a disinfectant wipe or soap and water after each use.
4. **Teach your baby to use the toilet as soon as they are able.** This will help to prevent your baby from soiling their diapers and will also help them to develop good toileting habits.

By following these four good habits, you can help your baby prevent living in live feces and keep them healthy.

### Additional Resources

* [How to Change a Diaper](https://www.cdc.gov/ncbddd/diapering/diapering.html)
* [How to Wash Your Hands](https://www.cdc.gov/handwashing/handwashing-basics.html)
* [How to Clean a Changing Area](https://www.cdc.gov/ncbddd/diapering/cleaning-changing-area.html)
* [How to Teach Your Baby to Use the Toilet](https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/diapers-toilet-training/Pages/toilet-training.aspx)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top