5 BÀI TẬP GẬP BỤNG ĐÁNH NHANH DIỆT GỌN MỠ THỪA VÒNG 2

lythucquynhnhi

New member
Credits
251
** 5 Bài tập đánh vào bụng bụng để tiêu diệt chất béo dư thừa **

** #abs #exercise #fitness #weightloss #Health **

**Giới thiệu**

Dạ dày bụng là một trong những khu vực khó khăn nhất để giảm mỡ.Điều này là do các cơ bụng được tạo thành từ hai lớp cơ: abdominis trực tràng và abdominis ngang.Abdominis trực tràng là cơ mà bạn có thể thấy khi bạn uốn cong dạ dày của bạn, và abdominis ngang là cơ nằm bên dưới trực tràng abdominis.

Để nhắm mục tiêu hiệu quả dạ dày bụng và giảm mỡ dư thừa, bạn cần tập trung vào các bài tập hoạt động cả abdominis trực tràng và abdominis ngang.Năm bài tập sau đây là một số bài tập tốt nhất để nhắm mục tiêu dạ dày bụng và tiêu diệt chất béo dư thừa.

** Bài tập 1: Crunches **

Crunches là một bài tập bụng cổ điển có hiệu quả để nhắm mục tiêu trực tràng.Để làm một cái giòn, nằm ngửa với đầu gối cong và chân phẳng trên sàn nhà.Đặt tay ra sau đầu và từ từ cuộn phần trên của bạn cho đến khi xương bả vai của bạn ra khỏi sàn.Giữ trong một giây, sau đó từ từ hạ mình xuống.Lặp lại cho 10-12 lần lặp lại.

** Bài tập 2: Cuộc khủng hoảng ngược **

Crunches ngược là một bài tập tuyệt vời khác để nhắm mục tiêu trực tràng abdominis.Để thực hiện một cuộc khủng hoảng ngược, nằm ngửa với đầu gối cong và chân phẳng trên sàn nhà.Đặt tay sau đầu và từ từ nhấc chân lên cho đến khi đầu gối của bạn đến một góc 90 độ.Giữ trong một giây, sau đó từ từ hạ chân xuống.Lặp lại cho 10-12 lần lặp lại.

** Bài tập 3: Giảm xe đạp **

Girnches xe đạp là một bài tập đầy thách thức có hiệu quả để nhắm mục tiêu cả trực tràng và abdominis ngang.Để làm một chiếc xe đạp giòn, nằm ngửa với đầu gối cong và chân phẳng trên sàn nhà.Đặt tay sau đầu và mở rộng chân ra trước mặt bạn.Đưa đầu gối phải của bạn lên ngực và đồng thời xoay phần thân trên của bạn sang trái để khuỷu tay trái của bạn chạm vào đầu gối phải của bạn.Quay trở lại vị trí bắt đầu và lặp lại với chân đối diện.Tiếp tục thay thế chân cho 10-12 lần lặp lại.

** Bài tập 4: Plank **

Plank là một bài tập tĩnh có hiệu quả để tăng cường toàn bộ lõi, bao gồm cả cơ bụng.Để làm một tấm ván, hãy bắt đầu bằng cách vào một vị trí đẩy lên với hai bàn tay của bạn cách xa nhau và bàn chân của bạn mở rộng phía sau bạn.Tham gia cốt lõi của bạn và giữ cơ thể của bạn theo một đường thẳng từ đầu đến gót chân của bạn.Giữ vị trí càng lâu càng tốt, nhắm từ 30 giây trở lên.

** Bài tập 5: Plank bên **

Plank bên là một biến thể của tấm ván có hiệu quả để nhắm mục tiêu vào cơ bụng xiên.Để làm một tấm ván bên, bắt đầu bằng cách nằm nghiêng với hai chân của bạn mở rộng và chân của bạn với nhau.Tự mình lên khuỷu tay để cơ thể bạn ở một đường thẳng từ đầu đến chân.Giữ vị trí càng lâu càng tốt, nhắm từ 30 giây trở lên.

**Phần kết luận**

Năm bài tập này là một số bài tập tốt nhất để nhắm mục tiêu dạ dày bụng và tiêu diệt chất béo dư thừa.Bằng cách thực hiện các bài tập này thường xuyên, bạn có thể đạt được một dạ dày phẳng và săn chắc.

** Mẹo để tận dụng tối đa các bài tập bụng của bạn **

*** Bài tập bụng của bạn ít nhất ba lần mỗi tuần. **
*** Tập trung vào hình thức thích hợp. ** Điều này có nghĩa là tham gia vào cốt lõi của bạn và giữ lưng của bạn trong mỗi bài tập.
*** Đừng làm điều đó.
*** Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc. ** Hai điều này rất cần thiết cho sức khỏe và thể lực tổng thể, bao gồm cả cơ bụng của bạn.

** Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tận dụng tối đa các bài tập bụng của mình và đạt được một dạ dày phẳng và săn chắc. **
=======================================
**5 Exercises to Hit the Abdominal Stomach to Kill Excess Fat**

**#abs #exercise #fitness #weightloss #Health**

**Introduction**

The abdominal stomach is one of the most difficult areas to lose fat. This is because the abdominal muscles are made up of two layers of muscle: the rectus abdominis and the transverse abdominis. The rectus abdominis is the muscle that you can see when you flex your stomach, and the transverse abdominis is the muscle that lies underneath the rectus abdominis.

In order to effectively target the abdominal stomach and lose excess fat, you need to focus on exercises that work both the rectus abdominis and the transverse abdominis. The following five exercises are some of the best exercises for targeting the abdominal stomach and killing excess fat.

**Exercise 1: Crunches**

Crunches are a classic abdominal exercise that is effective for targeting the rectus abdominis. To do a crunch, lie on your back with your knees bent and your feet flat on the floor. Place your hands behind your head and slowly curl your upper body up until your shoulder blades come off the floor. Hold for a second, then slowly lower yourself back down. Repeat for 10-12 repetitions.

**Exercise 2: Reverse Crunches**

Reverse crunches are another great exercise for targeting the rectus abdominis. To do a reverse crunch, lie on your back with your knees bent and your feet flat on the floor. Place your hands behind your head and slowly lift your legs up until your knees come to a 90-degree angle. Hold for a second, then slowly lower your legs back down. Repeat for 10-12 repetitions.

**Exercise 3: Bicycle Crunches**

Bicycle crunches are a challenging exercise that is effective for targeting both the rectus abdominis and the transverse abdominis. To do a bicycle crunch, lie on your back with your knees bent and your feet flat on the floor. Place your hands behind your head and extend your legs out in front of you. Bring your right knee to your chest and simultaneously rotate your upper body to the left so that your left elbow touches your right knee. Return to the starting position and repeat with the opposite leg. Continue to alternate legs for 10-12 repetitions.

**Exercise 4: Plank**

The plank is a static exercise that is effective for strengthening the entire core, including the abdominal muscles. To do a plank, start by getting into a push-up position with your hands shoulder-width apart and your feet extended behind you. Engage your core and hold your body in a straight line from your head to your heels. Hold the position for as long as you can, aiming for 30 seconds or more.

**Exercise 5: Side Plank**

The side plank is a variation of the plank that is effective for targeting the oblique abdominal muscles. To do a side plank, start by lying on your side with your legs extended and your feet together. Prop yourself up on your elbow so that your body is in a straight line from your head to your feet. Hold the position for as long as you can, aiming for 30 seconds or more.

**Conclusion**

These five exercises are some of the best exercises for targeting the abdominal stomach and killing excess fat. By performing these exercises regularly, you can achieve a flat and toned stomach.

**Tips for Getting the Most Out of Your Abdominal Exercises**

* **Do your abdominal exercises at least three times per week.**
* **Focus on proper form.** This means engaging your core and keeping your back flat during each exercise.
* **Don't over do it.** Start with a few sets of each exercise and gradually increase the number of sets and repetitions as you get stronger.
* **Eat a healthy diet and get enough sleep.** These two things are essential for overall health and fitness, including your abdominal muscles.

**By following these tips, you can get the most out of your abdominal exercises and achieve a flat and toned stomach.**
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top