5 bước đơn giản vệ sinh giày vải tại nhà

phanchi.dung

New member
Credits
406
** 5 bước đơn giản để làm sạch giày vải ở nhà **

Giày vải là một lựa chọn phổ biến cho nhiều người, vì họ thoải mái và phong cách.Tuy nhiên, chúng cũng có thể khó làm sạch.Nếu bạn không làm sạch giày vải thường xuyên, chúng có thể trở nên bẩn và có mùi.May mắn thay, có một vài bước đơn giản bạn có thể thực hiện để làm sạch giày vải ở nhà.

** 1.Loại bỏ dây buộc và đế. **

Bước đầu tiên là loại bỏ dây buộc và đế ra khỏi giày của bạn.Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn để làm sạch bên trong giày.

** 2.Chải giày bằng bàn chải khô. **

Sử dụng một bàn chải khô để loại bỏ bất kỳ bụi bẩn hoặc bụi bẩn từ bên ngoài giày của bạn.Điều này sẽ giúp nới lỏng bất kỳ bụi bẩn nào bị mắc kẹt vào vải.

** 3.Làm ẩm một miếng vải với nước. **

Vành ra một miếng vải để nó ẩm, nhưng không nhỏ giọt ướt.Sử dụng vải để lau xuống bên ngoài giày của bạn.Hãy cẩn thận để không có được bên trong đôi giày ướt, vì điều này có thể làm hỏng vải.

**4.Áp dụng một giải pháp làm sạch. **

Nếu đôi giày của bạn đặc biệt bẩn, bạn có thể cần phải áp dụng một giải pháp làm sạch.Có một loạt các giải pháp làm sạch khác nhau có sẵn trên thị trường, vì vậy hãy chọn một giải pháp được thiết kế đặc biệt cho giày vải.

** 5.Lau giày bằng vải sạch. **

Sử dụng một miếng vải sạch để lau sạch dung dịch làm sạch.Hãy chắc chắn để làm khô đôi giày hoàn toàn trước khi mang chúng lại.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để làm sạch giày vải: **

* Sử dụng chất tẩy nhẹ nếu giày của bạn bị bẩn.
* Tránh sử dụng các hóa chất khắc nghiệt, vì chúng có thể làm hỏng vải.
* Làm khô giày của bạn trong một khu vực thông thoáng.
* Không đặt giày của bạn vào máy sấy, vì điều này có thể làm hỏng vải.

** Đây là 5 hashtag ở dạng #: **

* #fabricshoes
* #CleaningShoes
* #dọn dẹp nhà
* #shoecare
* #phong cách
=======================================
**5 Simple Steps to Clean Fabric Shoes at Home**

Fabric shoes are a popular choice for many people, as they are comfortable and stylish. However, they can also be difficult to clean. If you don't clean your fabric shoes regularly, they can become dirty and smelly. Luckily, there are a few simple steps you can take to clean your fabric shoes at home.

**1. Remove the laces and insoles.**

The first step is to remove the laces and insoles from your shoes. This will make it easier to clean the inside of the shoes.

**2. Brush the shoes with a dry brush.**

Use a dry brush to brush away any dirt or dust from the outside of your shoes. This will help to loosen any dirt that is stuck to the fabric.

**3. Dampen a cloth with water.**

Wring out a cloth so that it is damp, but not dripping wet. Use the cloth to wipe down the outside of your shoes. Be careful not to get the inside of the shoes wet, as this could damage the fabric.

**4. Apply a cleaning solution.**

If your shoes are particularly dirty, you may need to apply a cleaning solution. There are a variety of different cleaning solutions available on the market, so choose one that is specifically designed for fabric shoes.

**5. Wipe the shoes with a clean cloth.**

Use a clean cloth to wipe away the cleaning solution. Be sure to dry the shoes completely before wearing them again.

**Here are some additional tips for cleaning fabric shoes:**

* Use a mild detergent if your shoes are heavily soiled.
* Avoid using harsh chemicals, as these can damage the fabric.
* Dry your shoes in a well-ventilated area.
* Do not put your shoes in the dryer, as this can damage the fabric.

**Here are 5 hashtags in the form of #:**

* #fabricshoes
* #CleaningShoes
* #homecleaning
* #shoecare
* #style
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top