5 loại vitamin cần bổ sung hằng ngày trong chế độ ăn để trẻ lâu - đẹp da - cơ thể khỏe mạnh hơn

hongchaukillers

New member
Credits
460
### 5 loại vitamin cần bổ sung hàng ngày trong chế độ ăn cho trẻ em lâu dài

Trẻ em cần nhiều loại vitamin và khoáng chất để phát triển và phát triển đúng cách.Trong khi hầu hết trẻ em có thể có được vitamin và khoáng chất mà chúng cần từ chế độ ăn uống lành mạnh, một số trẻ em có thể cần phải bổ sung để đảm bảo chúng có đủ.

Dưới đây là năm loại vitamin mà trẻ em có thể cần phải bổ sung hàng ngày cho sức khỏe lâu dài:

* **Vitamin D**.Vitamin D rất cần thiết cho sức khỏe của xương, và nó cũng đóng một vai trò trong hệ thống miễn dịch và sự hấp thụ canxi.Trẻ em không có đủ vitamin D có thể phát triển còi xương, một tình trạng có thể dẫn đến biến dạng xương.
*** Vitamin A **.Vitamin A rất quan trọng cho thị lực, tăng trưởng và miễn dịch.Trẻ em không có đủ vitamin A có thể bị mù đêm, các vấn đề về da và tăng nguy cơ nhiễm trùng.
* **Vitamin C**.Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị hư hại.Nó cũng rất cần thiết cho sự hình thành collagen, một loại protein quan trọng đối với da, xương và mạch máu khỏe mạnh.
* **Sắt**.Sắt là điều cần thiết cho sản xuất tế bào hồng cầu.Trẻ em không bị đủ sắt có thể bị thiếu máu, một tình trạng có thể gây ra mệt mỏi, yếu và da nhợt nhạt.
*** folate **.Folate rất quan trọng cho sự phát triển của não và hệ thần kinh.Trẻ em không nhận đủ folate có thể có nguy cơ khuyết tật ống thần kinh tăng lên, một khuyết tật bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến não và tủy sống.

Nếu bạn lo ngại rằng con bạn không nhận đủ vitamin và khoáng chất, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.Bác sĩ của bạn có thể đề xuất một chất bổ sung vitamin và khoáng chất phù hợp với tuổi và nhu cầu của con bạn.

### hashtags

* #vitamin
* #những đứa trẻ
* #sức khỏe
* #NutRition
* #Supplements
=======================================
### 5 Types of Vitamins That Need Daily Supplements in the Diet for Long-Term Children

Children need a variety of vitamins and minerals to grow and develop properly. While most children can get the vitamins and minerals they need from a healthy diet, some children may need to take supplements to ensure they are getting enough.

Here are five types of vitamins that children may need to take daily supplements for long-term health:

* **Vitamin D**. Vitamin D is essential for bone health, and it also plays a role in the immune system and the absorption of calcium. Children who do not get enough vitamin D may develop rickets, a condition that can lead to bone deformities.
* **Vitamin A**. Vitamin A is important for vision, growth, and immunity. Children who do not get enough vitamin A may develop night blindness, skin problems, and an increased risk of infections.
* **Vitamin C**. Vitamin C is a powerful antioxidant that helps protect the body from damage. It is also essential for the formation of collagen, a protein that is important for healthy skin, bones, and blood vessels.
* **Iron**. Iron is essential for red blood cell production. Children who do not get enough iron may develop anemia, a condition that can cause fatigue, weakness, and pale skin.
* **Folate**. Folate is important for the development of the brain and nervous system. Children who do not get enough folate may be at an increased risk of neural tube defects, a birth defect that can affect the brain and spinal cord.

If you are concerned that your child is not getting enough vitamins and minerals, talk to your doctor. Your doctor can recommend a vitamin and mineral supplement that is right for your child's age and needs.

### Hashtags

* #Vitamins
* #Children
* #Health
* #NutRition
* #Supplements
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top