5 lý do Apple nên mang Face ID lên máy Mac

phuonghoa629

New member
Credits
293
## 5 lý do Apple nên mang ID mặt cho máy Mac

ID mặt của Apple là một trong những phương pháp xác thực sinh trắc học an toàn và thuận tiện nhất hiện có.Nó được sử dụng trên iPhone, iPad và Apple Watch, nhưng nó chưa có sẵn trên Mac.Dưới đây là năm lý do tại sao Apple nên mang ID mặt cho Mac.

1. ** Nó an toàn hơn Touch Id. ** id Touch là một cách tuyệt vời để bảo mật máy Mac của bạn, nhưng nó không an toàn như ID mặt.Face ID sử dụng quét 3D của khuôn mặt của bạn để tạo một mã định danh duy nhất, khó giả mạo hơn nhiều so với dấu vân tay.
2. ** Nó thuận tiện hơn Touch Id. ** Touch ID là tuyệt vời để nhanh chóng mở khóa máy Mac của bạn, nhưng nó không thuận tiện như ID mặt.ID mặt hoạt động ngay cả khi bàn tay của bạn bị bẩn hoặc ướt, và bạn không phải nhấc ngón tay để sử dụng nó.
3. ** Nó linh hoạt hơn cảm ứng id. ** id chạm chỉ có thể được sử dụng để mở khóa máy Mac của bạn.ID Face có thể được sử dụng để mở khóa máy Mac của bạn, xác thực thanh toán và ủy quyền mua ứng dụng.
4. ** Nó phù hợp hơn với máy Mac. ** Mac là một thiết bị cá nhân hơn iPhone hoặc iPad.Đó là thiết bị bạn sử dụng cho các dự án công việc, trường học và sáng tạo.Face ID là một cách tự nhiên hơn để bảo vệ thiết bị cá nhân hơn là Touch ID.
5. ** Đây sẽ là một lợi thế cạnh tranh. ** Đối thủ cạnh tranh của Apple, chẳng hạn như Microsoft và Samsung, đã cung cấp xác thực sinh trắc học trên máy tính xách tay của họ.Nếu Apple không mang ID mặt cho Mac, họ có thể mất khách hàng cho các đối thủ cạnh tranh.

Tôi hy vọng Apple sẽ sớm mang khuôn mặt cho Mac.Đó là một phương pháp xác thực sinh trắc học tuyệt vời sẽ làm cho Mac an toàn, thuận tiện và linh hoạt hơn.

## hashtags

* #FaceID
* #Mac
* #Biometric Xác thực
* #bảo vệ
* #sự tiện lợi
=======================================
## 5 Reasons Apple Should Bring Face ID to the Mac

Apple's Face ID is one of the most secure and convenient biometric authentication methods available. It's used on the iPhone, iPad, and Apple Watch, but it's not yet available on the Mac. Here are five reasons why Apple should bring Face ID to the Mac.

1. **It's more secure than Touch ID.** Touch ID is a great way to secure your Mac, but it's not as secure as Face ID. Face ID uses a 3D scan of your face to create a unique identifier, which is much more difficult to spoof than a fingerprint.
2. **It's more convenient than Touch ID.** Touch ID is great for quickly unlocking your Mac, but it's not as convenient as Face ID. Face ID works even when your hands are dirty or wet, and you don't have to lift your finger to use it.
3. **It's more versatile than Touch ID.** Touch ID can only be used to unlock your Mac. Face ID can be used to unlock your Mac, authenticate payments, and authorize app purchases.
4. **It's a better fit for the Mac.** The Mac is a more personal device than the iPhone or iPad. It's the device you use for work, school, and creative projects. Face ID is a more natural way to secure a personal device than Touch ID.
5. **It would be a competitive advantage.** Apple's competitors, such as Microsoft and Samsung, already offer biometric authentication on their laptops. If Apple doesn't bring Face ID to the Mac, it could lose customers to its competitors.

I hope Apple brings Face ID to the Mac soon. It's a great biometric authentication method that would make the Mac more secure, convenient, and versatile.

## Hashtags

* #FaceID
* #Mac
* #Biometric authentication
* #security
* #Convenience
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top