5 lý do khiến da đang yên đang lành bị sạm và cách xử lý sạm da

Credits
228
#skincare #SkInHealing #Skincaretips #howtohealskin #damagedskin ## 1.** Da của bạn vẫn đang chữa lành vì nó không nhận được đủ độ ẩm. **

Khi da của bạn khô, nó có thể bị kích thích và bị viêm, có thể làm chậm quá trình chữa bệnh.Hãy chắc chắn uống nhiều nước và sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da của bạn.

## 2.** Da của bạn vẫn đang chữa lành vì bạn không sử dụng kem chống nắng. **

Kem chống nắng là điều cần thiết để bảo vệ làn da của bạn khỏi các tia có hại của mặt trời, có thể làm hỏng da và làm chậm quá trình chữa bệnh.Hãy chắc chắn để thoa kem chống nắng mỗi ngày, ngay cả khi bạn không đi ra ngoài.

## 3.** Da của bạn vẫn đang chữa lành vì bạn không bị tẩy da chết. **

Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ các tế bào da chết và thúc đẩy doanh thu tế bào, có thể giúp tăng tốc quá trình chữa bệnh.Tẩy tế bào chết cho làn da của bạn 2-3 lần mỗi tuần, sử dụng thuốc tẩy da chết nhẹ nhàng.

##4.** Da của bạn vẫn đang chữa lành vì bạn đang chọn nó. **

Chọn da của bạn có thể làm hỏng da và làm chậm quá trình chữa bệnh.Nếu bạn có một vảy hoặc một mụn nhọt, hãy chống lại sự thôi thúc chọn nó.Hãy để nó tự chữa lành.

## 5.** Da của bạn vẫn đang chữa lành vì bạn có tình trạng y tế tiềm ẩn. **

Nếu bạn có một tình trạng da như bệnh chàm hoặc bệnh vẩy nến, có thể mất nhiều thời gian hơn để da của bạn chữa lành.Nói chuyện với bác sĩ của bạn về các lựa chọn điều trị cho tình trạng da của bạn.

** Cách xử lý làn da của bạn trong khi nó vẫn đang chữa lành **

Trong khi làn da của bạn vẫn đang chữa lành, có một vài điều bạn có thể làm để giúp nó chữa lành nhanh hơn và tránh bị tổn thương thêm.

*** Giữ cho làn da của bạn sạch sẽ và ẩm. **
*** Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, ngay cả khi bạn không đi ra ngoài. **
*** Tẩy tế bào chết cho làn da của bạn 2-3 lần mỗi tuần, sử dụng thuốc tẩy da chết nhẹ nhàng. **
*** Tránh chọn da của bạn. **
*** gặp bác sĩ của bạn nếu bạn có tình trạng da không chữa lành. **

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp làn da của bạn chữa lành nhanh hơn và tránh bị tổn thương thêm.

** Hashtags: **

* #chăm sóc da
* #SkInHealing
* #Skincaretips
* #howtohealskin
* #damagedskin
=======================================
#skincare #SkInHealing #Skincaretips #howtohealskin #damagedskin ##1. **Your skin is still healing because it is not getting enough moisture.**

When your skin is dry, it can become irritated and inflamed, which can slow down the healing process. Make sure to drink plenty of water and use a moisturizer that is appropriate for your skin type.

##2. **Your skin is still healing because you are not using sunscreen.**

Sunscreen is essential for protecting your skin from the sun's harmful rays, which can damage the skin and slow down the healing process. Make sure to apply sunscreen every day, even if you are not going outside.

##3. **Your skin is still healing because you are not exfoliating.**

Exfoliating helps to remove dead skin cells and promote cell turnover, which can help to speed up the healing process. Exfoliate your skin 2-3 times per week, using a gentle exfoliator.

##4. **Your skin is still healing because you are picking at it.**

Picking at your skin can damage the skin and slow down the healing process. If you have a scab or a pimple, resist the urge to pick at it. Let it heal on its own.

##5. **Your skin is still healing because you have an underlying medical condition.**

If you have a skin condition such as eczema or psoriasis, it can take longer for your skin to heal. Talk to your doctor about treatment options for your skin condition.

**How to handle your skin while it is still healing**

While your skin is still healing, there are a few things you can do to help it heal faster and avoid further damage.

* **Keep your skin clean and moisturized.**
* **Use sunscreen every day, even if you are not going outside.**
* **Exfoliate your skin 2-3 times per week, using a gentle exfoliator.**
* **Avoid picking at your skin.**
* **See your doctor if you have a skin condition that is not healing.**

By following these tips, you can help your skin heal faster and avoid further damage.

**Hashtags:**

* #skincare
* #SkInHealing
* #Skincaretips
* #howtohealskin
* #damagedskin
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top