5 nguồn đọc sách bằng tiếng anh miễn phí chất nhất

tuonglinh763

New member
Credits
396
#EnglishReading #Reading #English #books #LearNenglish ###

Đọc sách là một trong những cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn.Nó cho bạn thấy từ vựng và ngữ pháp mới, và giúp bạn phát triển sự hiểu biết đọc của mình.Nếu bạn đang tìm kiếm một số nguồn tài liệu đọc tiếng Anh tuyệt vời, thì đây là năm trong số các nguồn tốt nhất:

1. ** Thời báo New York **.Thời báo New York là một tờ báo hàng ngày được biết đến với báo cáo và phân tích chuyên sâu.Đó là một nguồn tài liệu đọc tiếng Anh tuyệt vời bởi vì nó bao gồm một loạt các chủ đề, từ chính trị đến kinh doanh đến văn hóa.Bạn có thể tìm thấy các bài viết trên trang web New York Times hoặc trong phiên bản in.
2. ** Nhà kinh tế **.Nhà kinh tế là một tạp chí hàng tuần cung cấp tin tức và phân tích về các vấn đề quốc tế, kinh doanh và văn hóa.Đó là một nguồn tuyệt vời của tài liệu đọc tiếng Anh vì nó được viết theo phong cách rõ ràng và súc tích.Bạn có thể tìm thấy các bài viết trên trang web kinh tế học hoặc trong phiên bản in.
3. ** Tạp chí Phố Wall **.Tạp chí Phố Wall là một tờ báo hàng ngày tập trung vào tin tức kinh doanh và tài chính.Đó là một nguồn tài liệu đọc tiếng Anh tuyệt vời vì nó cung cấp phạm vi bảo hiểm chuyên sâu của nền kinh tế toàn cầu.Bạn có thể tìm thấy các bài viết trên trang web của Wall Street Journal hoặc trong phiên bản in.
4. ** Tin tức BBC **.BBC là một đài truyền hình dịch vụ công cộng của Anh cung cấp tin tức và thông tin bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Anh.Đó là một nguồn tài liệu đọc tiếng Anh tuyệt vời bởi vì nó bao gồm một loạt các chủ đề, từ tin tức thế giới đến giải trí đến thể thao.Bạn có thể tìm thấy các bài viết trên trang web BBC News hoặc trong ứng dụng của BBC.
5. ** Ted Talks **.Các cuộc nói chuyện của TED là những cuộc nói chuyện ngắn, thông tin được đưa ra bởi các chuyên gia về nhiều chủ đề khác nhau.Chúng là một nguồn tài liệu đọc tiếng Anh tuyệt vời vì chúng hấp dẫn và nhiều thông tin.Bạn có thể tìm thấy TED Talks trên trang web TED hoặc trên YouTube.

Ngoài năm nguồn này, có một số nguồn tài liệu đọc tiếng Anh tuyệt vời khác có sẵn.Bạn có thể tìm thấy sách, tạp chí, báo chí và trang web được viết bằng tiếng Anh.Bạn cũng có thể tìm thấy phim tiếng Anh và chương trình truyền hình.Bạn càng đọc nhiều, kỹ năng tiếng Anh của bạn sẽ càng trở nên tốt hơn.

### hashtags:

* #EnglishReading
* #đọc
* #Tiếng Anh
* #sách
* #Học tiếng Anh
=======================================
#EnglishReading #Reading #English #books #LearNenglish ### The 5 best sources of English reading

Reading is one of the best ways to improve your English skills. It exposes you to new vocabulary and grammar, and helps you to develop your reading comprehension. If you're looking for some great sources of English reading material, here are five of the best:

1. **The New York Times**. The New York Times is a daily newspaper that is known for its in-depth reporting and analysis. It's a great source of English reading material because it covers a wide range of topics, from politics to business to culture. You can find articles on the New York Times website or in the print edition.
2. **The Economist**. The Economist is a weekly magazine that provides news and analysis on international affairs, business, and culture. It's a great source of English reading material because it's written in a clear and concise style. You can find articles on the Economist website or in the print edition.
3. **The Wall Street Journal**. The Wall Street Journal is a daily newspaper that focuses on business and financial news. It's a great source of English reading material because it provides in-depth coverage of the global economy. You can find articles on the Wall Street Journal website or in the print edition.
4. **BBC News**. The BBC is a British public service broadcaster that provides news and information in a variety of languages, including English. It's a great source of English reading material because it covers a wide range of topics, from world news to entertainment to sports. You can find articles on the BBC News website or in the BBC's app.
5. **TED Talks**. TED Talks are short, informative talks that are given by experts on a variety of topics. They're a great source of English reading material because they're engaging and informative. You can find TED Talks on the TED website or on YouTube.

In addition to these five sources, there are a number of other great sources of English reading material available. You can find books, magazines, newspapers, and websites that are written in English. You can also find English-language movies and TV shows. The more you read, the better your English skills will become.

### Hashtags:

* #EnglishReading
* #Reading
* #English
* #books
* #LearNenglish
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top