5 thói quen tập thể dục vào mùa hè dễ gây đột quỵ: Từ 40 tuổi nên tránh

thanhcongcat123

New member
Credits
293
#stroke #exercise #Summer #habits #40yearsold ## 5 Thói quen tập thể dục trong mùa hè dễ gây đột quỵ: Từ 40 tuổi nên tránh

Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và khuyết tật ở Hoa Kỳ.Nó được gây ra bởi sự tắc nghẽn hoặc vỡ mạch máu trong não.Mặc dù đột quỵ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng nó phổ biến hơn ở những người trên 40 tuổi. Có một số yếu tố nguy cơ gây đột quỵ, bao gồm huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường và hút thuốc.Một số thói quen lối sống cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ của bạn, bao gồm:

*** Tập thể dục trong nhiệt **.Tập thể dục trong thời tiết nóng có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể của bạn và gây căng thẳng cho tim và mạch máu của bạn.Điều này có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ của bạn.Nếu bạn sẽ tập thể dục trong thời tiết nóng, hãy chắc chắn làm như vậy vào sáng sớm hoặc vào buổi tối muộn, khi trời mát hơn.Ngoài ra, uống nhiều chất lỏng để giữ nước.
*** Làm quá sức nó **.Khi bạn tập thể dục, bạn nên tăng dần cường độ và thời gian tập luyện theo thời gian.Nếu bạn đột nhiên tăng cường độ hoặc thời gian tập luyện, bạn có thể gây căng thẳng cho tim và mạch máu.Điều này có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ của bạn.
*** Tập thể dục quá vất vả **.Tập thể dục vất vả có thể làm tăng huyết áp và nhịp tim của bạn.Điều này có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ của bạn.Nếu bạn bị huyết áp cao hoặc bệnh tim, bạn nên nói chuyện với bác sĩ trước khi bắt đầu một chương trình tập thể dục.
*** Không nóng lên trước khi tập thể dục **.Làm nóng lên trước khi tập thể dục giúp chuẩn bị cơ thể cho hoạt động.Nó có thể giúp giảm nguy cơ chấn thương và đột quỵ của bạn.
*** Không hạ nhiệt sau khi tập thể dục **.Làm mát sau khi tập thể dục giúp giảm dần nhịp tim và huyết áp.Điều này có thể giúp giảm nguy cơ chấn thương và đột quỵ của bạn.

Nếu bạn trên 40 tuổi, bạn nên đặc biệt cẩn thận để tránh những thói quen tập thể dục có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.Nói chuyện với bác sĩ về một chương trình tập thể dục an toàn cho bạn.

## hashtags

* #đột quỵ
* #Bài tập
* #mùa hè
* #habits
* #40 tuổi
=======================================
#stroke #exercise #Summer #habits #40yearsold ## 5 Exercise Habits in the Summer That Are Easy to Cause Stroke: From 40 Years Old Should Avoid

Stroke is a leading cause of death and disability in the United States. It is caused by a blockage or rupture of a blood vessel in the brain. While stroke can happen at any age, it is more common in people over 40. There are a number of risk factors for stroke, including high blood pressure, high cholesterol, diabetes, and smoking. Certain lifestyle habits can also increase your risk of stroke, including:

* **Exercising in the heat**. Exercising in hot weather can raise your body temperature and put stress on your heart and blood vessels. This can increase your risk of stroke. If you are going to exercise in hot weather, be sure to do so early in the morning or late in the evening, when it is cooler. Also, drink plenty of fluids to stay hydrated.
* **Overdoing it**. When you exercise, you should gradually increase the intensity and duration of your workouts over time. If you suddenly increase the intensity or duration of your workouts, you can put stress on your heart and blood vessels. This can increase your risk of stroke.
* **Exercising too strenuously**. Strenuous exercise can raise your blood pressure and heart rate. This can increase your risk of stroke. If you have high blood pressure or heart disease, you should talk to your doctor before starting an exercise program.
* **Not warming up before exercising**. Warming up before you exercise helps to prepare your body for activity. It can help to reduce your risk of injury and stroke.
* **Not cooling down after exercising**. Cooling down after you exercise helps to gradually lower your heart rate and blood pressure. This can help to reduce your risk of injury and stroke.

If you are over 40, you should be especially careful to avoid these exercise habits that can increase your risk of stroke. Talk to your doctor about a safe exercise program for you.

## Hashtags

* #stroke
* #exercise
* #Summer
* #habits
* #40yearsold
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top