5 TÍNH NĂNG CỰC HAY TRÊN MACOS

viettuyettardis

New member
Credits
308
** 5 tính năng tuyệt vời trên macOS **

MacOS là hệ điều hành cung cấp năng lượng cho máy tính Mac của Apple.Đây là một hệ điều hành mạnh mẽ và đa năng, cung cấp một loạt các tính năng cho cả sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp.Dưới đây là năm trong số các tính năng tốt nhất mà MacOS cung cấp:

*** Siri **.Siri là trợ lý được kích hoạt bằng giọng nói của Apple có thể giúp bạn với nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tìm thông tin đến điều khiển thiết bị của bạn.Siri có sẵn trên tất cả các máy Mac với micrô và đó là một cách tuyệt vời để hoàn thành công việc nhanh chóng và dễ dàng.
* **Điểm sáng**.Spotlight là một công cụ tìm kiếm mạnh mẽ có thể được sử dụng để tìm bất cứ thứ gì trên máy Mac của bạn, bao gồm các tệp, ứng dụng, tài liệu và kết quả web.Spotlight cũng được tích hợp với Siri, vì vậy bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để tìm kiếm bất cứ điều gì.
* **Điều khiển nhiệm vụ**.Điều khiển nhiệm vụ cung cấp cho bạn một cái nhìn mắt chim về tất cả các cửa sổ và ứng dụng đang mở của bạn.Bạn có thể sử dụng điều khiển nhiệm vụ để nhanh chóng chuyển đổi giữa các cửa sổ, sắp xếp các cửa sổ và xem những gì đang chạy ở chế độ nền.
* **Ra tay**.Handoff cho phép bạn tiếp tục tiếp tục làm việc với một tác vụ trên một thiết bị và sau đó chọn nó trên một thiết bị khác.Ví dụ: bạn có thể bắt đầu viết một tài liệu trên máy Mac của mình và sau đó tiếp tục làm việc trên iPhone hoặc iPad của bạn.
*** Sidecar **.Sidecar cho phép bạn sử dụng iPad làm màn hình thứ hai cho máy Mac.Đây là một cách tuyệt vời để mở rộng không gian làm việc của bạn và hoàn thành nhiều việc hơn.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều tính năng tuyệt vời mà MacOS phải cung cấp.Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ điều hành mạnh mẽ và linh hoạt cho máy Mac của mình, thì MacOS là lựa chọn hoàn hảo.

** Hashtags: **

* #hệ điều hành Mac
* #Quả táo
* #Siri
* #Điểm sáng
* #điều khiển nhiệm vụ
=======================================
**5 Great Features on macOS**

macOS is the operating system that powers Apple's Mac computers. It's a powerful and versatile operating system that offers a wide range of features for both personal and professional use. Here are five of the best features that macOS has to offer:

* **Siri**. Siri is Apple's voice-activated assistant that can help you with a variety of tasks, from finding information to controlling your devices. Siri is available on all Macs with a microphone, and it's a great way to get things done quickly and easily.
* **Spotlight**. Spotlight is a powerful search tool that can be used to find anything on your Mac, including files, apps, documents, and web results. Spotlight is also integrated with Siri, so you can use your voice to search for anything.
* **Mission Control**. Mission Control gives you a bird's-eye view of all your open windows and apps. You can use Mission Control to quickly switch between windows, arrange your windows, and see what's running in the background.
* **Handoff**. Handoff allows you to seamlessly continue working on a task on one device and then pick it up on another device. For example, you can start writing a document on your Mac and then continue working on it on your iPhone or iPad.
* **Sidecar**. Sidecar allows you to use your iPad as a second display for your Mac. This is a great way to extend your workspace and get more done.

These are just a few of the many great features that macOS has to offer. If you're looking for a powerful and versatile operating system for your Mac, macOS is the perfect choice.

**Hashtags:**

* #macOS
* #apple
* #Siri
* #Spotlight
* #MissionControl
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top