6 triệu người đã chết vì COVID-19 trên toàn thế giới

theminh76

New member
Credits
422
** 6 triệu người đã chết vì Covid-19 trên toàn thế giới **

Kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã báo cáo hơn 6 triệu ca tử vong từ Covid-19 trên toàn thế giới.Điều này làm cho Covid-19 trở thành nguyên nhân gây tử vong thứ ba trên thế giới, đằng sau bệnh tim và ung thư.

Phần lớn các trường hợp tử vong của Covid-19 đã xảy ra ở các nước thu nhập thấp và trung bình, nơi việc tiếp cận với chăm sóc sức khỏe bị hạn chế.Ở các quốc gia này, Covid-19 cũng đã có tác động tàn phá đến nền kinh tế, dẫn đến mất việc và nghèo đói.

Đại dịch COVID-19 cũng có tác động đáng kể đến sức khỏe tâm thần.Nhiều người đã trải qua lo lắng, trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) do đại dịch.

Tin tốt là vắc-xin covid-19 có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng và tử vong.Tuy nhiên, điều quan trọng là tiếp tục đề phòng để bảo vệ bản thân khỏi Covid-19, chẳng hạn như đeo mặt nạ, xa cách xã hội và được tiêm phòng.

Dưới đây là một số hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết của mình:

* #covid-19
* #các ca tử vong do covid-19
* #dịch bệnh
* #sức khỏe tinh thần
* #Vaccination
=======================================
**6 Million People Died From Covid-19 Worldwide**

As of March 8, 2023, the World Health Organization (WHO) has reported over 6 million deaths from Covid-19 worldwide. This makes Covid-19 the third-leading cause of death in the world, behind heart disease and cancer.

The vast majority of Covid-19 deaths have occurred in low- and middle-income countries, where access to healthcare is limited. In these countries, Covid-19 has also had a devastating impact on the economy, leading to job losses and poverty.

The Covid-19 pandemic has also had a significant impact on mental health. Many people have experienced anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder (PTSD) as a result of the pandemic.

The good news is that the Covid-19 vaccines are effective in preventing serious illness and death. However, it is important to continue to take precautions to protect yourself from Covid-19, such as wearing a mask, social distancing, and getting vaccinated.

Here are some hashtags that you can use to promote your article:

* #covid-19
* #covid-19deaths
* #pandemic
* #mentalhealth
* #Vaccination
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top