7 CÁCH BẢO QUẢN GIÀY CỦA BẠN TRONG NHỮNG NGÀY MƯA

trantuanthanh

New member
Credits
541
### 7 cách để bảo quản giày của bạn vào những ngày mưa

Những ngày mưa có thể là một nỗi đau, đặc biệt là khi nói đến đôi giày của bạn.Bạn không chỉ phải lo lắng về việc làm ướt chúng, mà bạn còn phải lo lắng về việc họ bị hủy hoại.Nhưng đừng tuyệt vọng!Có một vài điều bạn có thể làm để bảo vệ đôi giày của bạn khỏi mưa và giữ cho chúng trông đẹp nhất.

** 1.Chống thấm giày của bạn. ** Đây là bước quan trọng nhất bạn có thể thực hiện để bảo vệ đôi giày của mình khỏi mưa.Có một số cách khác nhau để chống thấm giày của bạn, nhưng cách hiệu quả nhất là sử dụng thuốc xịt chống thấm.Chỉ cần xịt giày của bạn bằng xịt chống thấm và để chúng khô hoàn toàn.Giày của bạn bây giờ sẽ được bảo vệ khỏi mưa và tuyết.

** 2.Mang giày mưa. ** Nếu bạn sẽ ra ngoài mưa trong một thời gian dài, tốt nhất là đi giày mưa.Giày mưa được thiết kế để giữ cho bàn chân của bạn khô ráo, vì vậy bạn có thể tận hưởng ngày của mình mà không phải lo lắng về việc đôi giày của bạn bị hủy hoại.

** 3.Giữ cho đôi giày của bạn khô ráo. ** Nếu bạn bị ướt giày, điều quan trọng là phải làm khô chúng càng sớm càng tốt.Giày của bạn càng bị ướt, chúng càng bị hư hại.Bạn có thể làm khô giày bằng cách đặt chúng ở nơi ấm áp, khô hoặc bằng cách sử dụng máy sấy tóc.

**4.Sử dụng cây giày. ** Cây giày giúp giữ cho đôi giày của bạn có hình dạng và ngăn chúng không bị kéo dài.Nếu bạn sẽ không đi giày trong một thời gian dài, thì bạn nên đặt chúng vào cây giày.Điều này sẽ giúp giữ cho họ không bị biến dạng.

** 5.Sử dụng bộ bảo vệ giày. ** Một bộ bảo vệ giày là một lớp vật liệu mỏng mà bạn có thể đặt trên giày để bảo vệ chúng khỏi mưa.Các chất bảo vệ giày thường được làm bằng vật liệu chống thấm nước, chẳng hạn như polyurethane hoặc silicone.Chúng có thể được áp dụng cho đôi giày của bạn bằng bàn chải hoặc con lăn.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp bảo quản đôi giày của mình và giữ cho chúng trông đẹp nhất, ngay cả vào những ngày mưa.

### hashtags

* #những ngày mưa
* #đôi giày
* #thời trang
* #phong cách
* #lời khuyên
=======================================
### 7 Ways to Preserve Your Shoes on Rainy Days

Rainy days can be a pain, especially when it comes to your shoes. Not only do you have to worry about getting them wet, but you also have to worry about them getting ruined. But don't despair! There are a few things you can do to protect your shoes from the rain and keep them looking their best.

**1. Waterproof your shoes.** This is the most important step you can take to protect your shoes from the rain. There are a number of different ways to waterproof your shoes, but the most effective way is to use a waterproofing spray. Simply spray your shoes with the waterproofing spray and let them dry completely. Your shoes will now be protected from the rain and snow.

**2. Wear rain boots.** If you're going to be out in the rain for an extended period of time, it's best to wear rain boots. Rain boots are designed to keep your feet dry, so you can enjoy your day without having to worry about your shoes getting ruined.

**3. Keep your shoes dry.** If you get your shoes wet, it's important to dry them off as soon as possible. The longer your shoes stay wet, the more likely they are to get damaged. You can dry your shoes by placing them in a warm, dry place or by using a hair dryer.

**4. Use shoe trees.** Shoe trees help to keep your shoes in shape and prevent them from getting stretched out. If you're not going to be wearing your shoes for a long period of time, it's a good idea to put them in shoe trees. This will help to keep them from getting misshapen.

**5. Use a shoe protector.** A shoe protector is a thin layer of material that you can put on your shoes to protect them from the rain. Shoe protectors are usually made of a waterproof material, such as polyurethane or silicone. They can be applied to your shoes with a brush or roller.

By following these tips, you can help to preserve your shoes and keep them looking their best, even on rainy days.

### Hashtags

* #rainydays
* #shoes
* #fashion
* #style
* #tips
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top