7 cách để vượt qua chứng mất ngủ vào ban đêm

organicfrog210

New member
Credits
254
## 7 cách để vượt qua chứng mất ngủ vào ban đêm

Mất ngủ là một vấn đề phổ biến có thể gây khó khăn cho việc ngủ ngon.Nếu bạn đang vật lộn với chứng mất ngủ, có một số điều bạn có thể làm để giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

** 1.Bám sát lịch trình ngủ thường xuyên **

Một trong những cách tốt nhất để cải thiện giấc ngủ của bạn là tuân thủ lịch trình ngủ thường xuyên, ngay cả vào cuối tuần.Điều này có nghĩa là đi ngủ và thức dậy cùng một lúc mỗi ngày, ngay cả khi bạn không cảm thấy mệt mỏi.Theo thời gian, cơ thể bạn sẽ quen với lịch trình này và bạn sẽ dễ ngủ và ngủ vào ban đêm dễ dàng hơn.

** 2.Tạo thói quen đi ngủ thư giãn **

Trong một giờ trước khi bạn đi ngủ, hãy cuộn xuống bằng cách làm một cái gì đó thư giãn, chẳng hạn như đọc sách, tắm hoặc nghe nhạc êm dịu.Tránh xem TV hoặc sử dụng các thiết bị điện tử, vì ánh sáng màu xanh phát ra từ các thiết bị này có thể cản trở giấc ngủ.

** 3.Hãy chắc chắn rằng phòng ngủ của bạn tối, yên tĩnh và mát mẻ **

Phòng ngủ của bạn nên là nơi bạn có thể thư giãn và thư giãn.Hãy chắc chắn rằng nó tối, yên tĩnh và mát mẻ.Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chặn ánh sáng hoặc nhiễu, hãy thử sử dụng rèm cửa hoặc nút tai.

**4.Tránh caffeine và rượu trước khi đi ngủ **

Caffeine và rượu đều có thể can thiệp vào giấc ngủ.Tránh tiêu thụ chúng trong những giờ dẫn đến giờ đi ngủ.

** 5.Tập thể dục thường xuyên **

Tập thể dục thường xuyên có thể giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm.Tuy nhiên, tránh tập thể dục quá gần giờ đi ngủ, vì điều này có thể làm cho việc ngủ thiếp đi hơn.

** 6.Gặp bác sĩ nếu bạn bị mất ngủ mãn tính **

Nếu bạn đã thử các mẹo trên và bạn vẫn gặp khó khăn trong việc ngủ, bạn có thể bị rối loạn giấc ngủ.Nói chuyện với bác sĩ của bạn về các triệu chứng của bạn.Có một số phương pháp điều trị có sẵn cho chứng mất ngủ mãn tính, chẳng hạn như điều trị bằng hành vi nhận thức, thuốc và thay đổi lối sống.

** 7.Nhận hỗ trợ **

Nếu bạn đang vật lộn với chứng mất ngủ, có thể hữu ích khi nói chuyện với một người hiểu những gì bạn đang trải qua.Có một số nhóm hỗ trợ trực tuyến và tài nguyên có sẵn.

## 5 hashtag ở dạng #

#Mất ngủ
#ngủ
#Sleeptips
#Đêm ngon giấc
#Healthys ngủ
=======================================
## 7 Ways to Overcome Insomnia at Night

Insomnia is a common problem that can make it difficult to get a good night's sleep. If you're struggling with insomnia, there are a number of things you can do to help improve your sleep quality.

**1. Stick to a regular sleep schedule**

One of the best ways to improve your sleep is to stick to a regular sleep schedule, even on weekends. This means going to bed and waking up at the same time each day, even if you don't feel tired. Over time, your body will get used to this schedule and you'll find it easier to fall asleep and stay asleep at night.

**2. Create a relaxing bedtime routine**

In the hour or so before you go to bed, wind down by doing something relaxing, such as reading, taking a bath, or listening to calming music. Avoid watching TV or using electronic devices, as the blue light emitted from these devices can interfere with sleep.

**3. Make sure your bedroom is dark, quiet, and cool**

Your bedroom should be a place where you can relax and unwind. Make sure it's dark, quiet, and cool. If you have trouble blocking out light or noise, try using blackout curtains or earplugs.

**4. Avoid caffeine and alcohol before bed**

Caffeine and alcohol can both interfere with sleep. Avoid consuming them in the hours leading up to bedtime.

**5. Get regular exercise**

Regular exercise can help you sleep better at night. However, avoid exercising too close to bedtime, as this can make it harder to fall asleep.

**6. See a doctor if you have chronic insomnia**

If you've tried the above tips and you're still having trouble sleeping, you may have a sleep disorder. Talk to your doctor about your symptoms. There are a number of treatments available for chronic insomnia, such as cognitive-behavioral therapy, medication, and lifestyle changes.

**7. Get support**

If you're struggling with insomnia, it can be helpful to talk to someone who understands what you're going through. There are a number of online support groups and resources available.

## 5 Hashtags in the form of #

#Insomnia
#sleep
#Sleeptips
#GoodNightsSleep
#HealthySleep
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top