7 Cách làm cho tóc nam không bị dựng

crazyduck373

New member
Credits
363
### 7 cách để làm cho tóc nam không dựng lên

** 1.Sử dụng một sản phẩm tạo kiểu với một kết thúc mờ. **

Các sản phẩm có hoàn thiện mờ sẽ giúp giữ cho tóc của bạn trông mịn màng và tự nhiên, mà không cần thêm bất kỳ độ bóng hay bóng.Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đàn ông có mái tóc nhờn tự nhiên hoặc muốn tránh vẻ ngoài của một kiểu tóc gelled.

** 2.Áp dụng sản phẩm cho tóc ẩm. **

Khi áp dụng sản phẩm tạo kiểu, điều quan trọng là sử dụng tóc ẩm.Điều này sẽ giúp phân phối đồng đều và ngăn không cho nó làm khô tóc.

** 3.Sử dụng máy sấy thổi ở cài đặt thấp. **

Khi bạn đã áp dụng sản phẩm tạo kiểu cho tóc, bạn có thể sử dụng máy sấy thổi ở cài đặt thấp để giúp đặt phong cách của bạn.Hãy chắc chắn sử dụng một tập tin đính kèm khuếch tán để tránh làm tóc cho tóc của bạn.

**4.Tránh sử dụng quá nhiều sản phẩm. **

Điều quan trọng là chỉ sử dụng một lượng nhỏ sản phẩm tạo kiểu, vì quá nhiều có thể làm nặng tóc của bạn và làm cho nó trông có vẻ nhờn.Một quy tắc tốt là sử dụng về kích thước của một hạt đậu cho mỗi phần tóc.

** 5.Kiểu tóc bằng ngón tay của bạn. **

Khi bạn đã sấy khô tóc, hãy sử dụng ngón tay của bạn để tạo kiểu cho nó thành hình dạng mong muốn.Điều này sẽ giúp tạo ra một cái nhìn tự nhiên hơn và tránh mọi dòng khắc nghiệt.

** Mẹo thưởng: ** Nếu tóc của bạn vẫn đang dựng lên sau khi làm theo những mẹo này, bạn có thể thử sử dụng một sợi xịt tóc với lớp phủ mờ.Điều này sẽ giúp giữ phong cách của bạn tại chỗ và ngăn nó trở nên quá mịn.

### hashtags

* #MenShairCare
* #hairstylingtips
* #sản phẩm cho tóc
* #Hairspray
* #Làm mờ
=======================================
### 7 Ways to Make Men's Hair Not Erect

**1. Use a styling product with a matte finish.**

Products with a matte finish will help to keep your hair looking smooth and natural, without adding any shine or gloss. This is a great option for men who have naturally oily hair or who want to avoid the look of a gelled-up hairstyle.

**2. Apply product to damp hair.**

When applying styling product, it's important to use damp hair. This will help to distribute the product evenly and prevent it from drying out your hair.

**3. Use a blow dryer on a low setting.**

Once you've applied styling product to your hair, you can use a blow dryer on a low setting to help set your style. Be sure to use a diffuser attachment to avoid frizzing your hair.

**4. Avoid using too much product.**

It's important to use only a small amount of styling product, as too much can weigh your hair down and make it look greasy. A good rule of thumb is to use about the size of a pea for each section of hair.

**5. Style your hair with your fingers.**

Once you've dried your hair, use your fingers to style it into the desired shape. This will help to create a more natural look and avoid any harsh lines.

**Bonus tip:** If your hair is still erect after following these tips, you can try using a hairspray with a matte finish. This will help to hold your style in place and prevent it from becoming too fluffy.

### Hashtags

* #MenShairCare
* #hairstylingtips
* #hairproducts
* #Hairspray
* #mattefinish
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top