7 thực phẩm bổ sung canxi lành mạnh nhất cho cơ thể

huyenanhdiego

New member
Credits
132
### 7 bổ sung canxi lành mạnh nhất cho cơ thể

Canxi là một khoáng chất thiết yếu cho cơ thể của bạn.Nó giúp xây dựng xương và răng mạnh, và nó cũng đóng một vai trò trong chức năng cơ bắp, đông máu và truyền thần kinh.Hầu hết mọi người có đủ canxi từ chế độ ăn uống của họ, nhưng một số người có thể cần phải bổ sung.

Nếu bạn đang xem xét dùng bổ sung canxi, có một vài điều bạn nên ghi nhớ.Đầu tiên, nói chuyện với bác sĩ của bạn để đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nào có thể khiến việc bổ sung canxi không an toàn.Thứ hai, chọn một bổ sung được làm từ một nguồn tự nhiên, chẳng hạn như canxi cacbonat hoặc canxi citrate.Thứ ba, hãy chắc chắn rằng bổ sung được định lượng ở mức an toàn.

Dưới đây là bảy trong số các chất bổ sung canxi lành mạnh nhất trên thị trường:

1. ** Canxi cacbonat ** là loại bổ sung canxi phổ biến nhất.Nó được làm từ đá vôi mặt đất hoặc vỏ hàu, và nó có sẵn ở cả dạng viên và dạng viên nang.Canxi cacbonat được cơ thể hấp thụ tốt, và đó là một lựa chọn tốt cho những người có axit dạ dày thấp.
2. ** Canxi Citrate ** là một loại bổ sung canxi phổ biến khác.Nó được làm từ axit citric, và nó có sẵn ở cả dạng viên và dạng lỏng.Canxi citrate dễ dàng được hấp thụ bởi cơ thể hơn canxi cacbonat, và đó là một lựa chọn tốt cho những người gặp khó khăn trong việc tiêu hóa canxi cacbonat.
3. ** Canxi gluconate ** là một loại bổ sung canxi được làm từ glucose.Nó có sẵn ở cả dạng máy tính bảng và dạng lỏng.Canxi gluconate không được cơ thể hấp thụ tốt như canxi cacbonat hoặc canxi citrate, nhưng đó là một lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường.
4. ** Canxi Lactate ** là một loại bổ sung canxi được làm từ axit lactic.Nó có sẵn ở cả dạng máy tính bảng và dạng lỏng.Canxi lactate không được cơ thể hấp thụ tốt như canxi cacbonat hoặc canxi citrate, nhưng đó là một lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh thận.
5. ** Canxi photphat ** là một loại bổ sung canxi được làm từ axit photphoric.Nó có sẵn ở cả dạng máy tính bảng và dạng lỏng.Canxi phosphate không được cơ thể hấp thụ tốt như canxi cacbonat hoặc canxi citrate, nhưng đó là một lựa chọn tốt cho những người có nồng độ phốt pho thấp.

Khi chọn bổ sung canxi, điều quan trọng là phải xem xét nhu cầu cá nhân của bạn.Nói chuyện với bác sĩ của bạn để tìm ra loại bổ sung nào phù hợp với bạn.

### 5 hashtag ở dạng#

#calcium #calciumsupplements #HealthyBones #Healthyteeth #strongbones
=======================================
### 7 Healthiest Calcium Supplements for the Body

Calcium is an essential mineral for your body. It helps build strong bones and teeth, and it also plays a role in muscle function, blood clotting, and nerve transmission. Most people get enough calcium from their diet, but some people may need to take a supplement.

If you're considering taking a calcium supplement, there are a few things you should keep in mind. First, talk to your doctor to make sure that you don't have any underlying health conditions that could make taking a calcium supplement unsafe. Second, choose a supplement that is made from a natural source, such as calcium carbonate or calcium citrate. Third, make sure that the supplement is dosed at a safe level.

Here are seven of the healthiest calcium supplements on the market:

1. **Calcium carbonate** is the most common type of calcium supplement. It is made from ground-up limestone or oyster shells, and it is available in both tablet and capsule form. Calcium carbonate is well-absorbed by the body, and it is a good choice for people who have low stomach acid.
2. **Calcium citrate** is another popular type of calcium supplement. It is made from citric acid, and it is available in both tablet and liquid form. Calcium citrate is more easily absorbed by the body than calcium carbonate, and it is a good choice for people who have difficulty digesting calcium carbonate.
3. **Calcium gluconate** is a type of calcium supplement that is made from glucose. It is available in both tablet and liquid form. Calcium gluconate is not as well-absorbed by the body as calcium carbonate or calcium citrate, but it is a good choice for people who have diabetes.
4. **Calcium lactate** is a type of calcium supplement that is made from lactic acid. It is available in both tablet and liquid form. Calcium lactate is not as well-absorbed by the body as calcium carbonate or calcium citrate, but it is a good choice for people who have kidney disease.
5. **Calcium phosphate** is a type of calcium supplement that is made from phosphoric acid. It is available in both tablet and liquid form. Calcium phosphate is not as well-absorbed by the body as calcium carbonate or calcium citrate, but it is a good choice for people who have low phosphorus levels.

When choosing a calcium supplement, it is important to consider your individual needs. Talk to your doctor to find out which type of supplement is right for you.

### 5 Hashtags in the form of #

#calcium #calciumsupplements #HealthyBones #Healthyteeth #strongbones
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top