8 bài tập hỗ trợ suy giãn tĩnh mạch chi dưới

mythuan548

New member
Credits
293
## 8 Bài tập để hỗ trợ các tĩnh mạch giãn tĩnh mạch thấp hơn

#suy tĩnh mạch
#Bài tập
#phần dưới cơ thể
#Đau chân
#Vòng tuần hoàn

Tĩnh mạch giãn tĩnh mạch là một vấn đề phổ biến có thể gây đau, sưng và khó chịu.Chúng xảy ra khi các tĩnh mạch ở chân của bạn trở nên mở rộng và xoắn.Điều này có thể xảy ra vì một số lý do, bao gồm di truyền, mang thai, béo phì và đứng trong thời gian dài.

Mặc dù các tĩnh mạch giãn tĩnh mạch không thể được chữa khỏi, có một số điều bạn có thể làm để quản lý các triệu chứng và cải thiện lưu thông của bạn.Một trong những cách tốt nhất để làm điều này là tập thể dục.Tập thể dục giúp tăng cường cơ bắp ở chân và cải thiện lưu lượng máu.

Dưới đây là 8 bài tập có thể giúp hỗ trợ các tĩnh mạch giãn tĩnh mạch thấp hơn:

1. ** Bình đứng tăng **.Đứng với đôi chân của bạn rộng bằng vai và ngón chân của bạn hướng về phía trước.Từ từ nâng gót chân của bạn lên cho đến khi bạn cảm thấy kéo dài trong bắp chân, sau đó hạ chúng xuống.Lặp lại bài tập này 10 lần.
2. ** SAILED BALF NỀN TẢNG **.Ngồi trên ghế với đôi chân phẳng trên sàn nhà.Từ từ nâng gót chân của bạn lên cho đến khi bạn cảm thấy kéo dài trong bắp chân, sau đó hạ chúng xuống.Lặp lại bài tập này 10 lần.
3. ** Tường ngồi **.Đứng với lưng của bạn trên tường và đôi chân của bạn cách xa nhau.Từ từ hạ thấp bản thân xuống cho đến khi đùi của bạn song song với sàn, sau đó giữ trong 30 giây.Lặp lại bài tập này 3 lần.
4. ** Squats **.Đứng với đôi chân của bạn rộng bằng vai và ngón chân của bạn hướng về phía trước.Từ từ uốn cong đầu gối của bạn và hạ thấp cơ thể cho đến khi đùi của bạn song song với sàn nhà, sau đó đẩy mình trở lại.Lặp lại bài tập này 10 lần.
5. ** Phổi **.Đứng với đôi chân của bạn rộng bằng vai và ngón chân của bạn hướng về phía trước.Bước về phía trước với một chân và hạ xuống cơ thể cho đến khi đầu gối phía trước của bạn bị uốn cong 90 độ và đầu gối của bạn gần như chạm sàn.Đẩy mình trở lại và bước trở lại vị trí bắt đầu của bạn.Lặp lại bài tập này 10 lần trên mỗi chân.
6. ** Kneee tăng **.Nằm ngửa với đầu gối uốn cong và bàn chân phẳng trên sàn nhà.Từ từ nâng đầu gối của bạn lên cho đến khi chúng song song với trần nhà, sau đó hạ chúng xuống.Lặp lại bài tập này 10 lần.
7. ** Girnches xe đạp **.Nằm ngửa với đầu gối uốn cong và bàn chân phẳng trên sàn nhà.Đưa đầu gối phải của bạn lên ngực và đưa tay trái qua cơ thể để chạm vào đầu gối phải của bạn.Sau đó, hãy đặt đầu gối trái của bạn lên đến ngực của bạn và đến cánh tay phải của bạn trên cơ thể để chạm vào đầu gối trái của bạn.Lặp lại bài tập này 10 lần.
8. ** Thang máy **.Nằm ngửa với chân của bạn thẳng lên không trung.Từ từ hạ thấp chân của bạn xuống cho đến khi chúng song song với sàn nhà, sau đó nâng chúng lên.Lặp lại bài tập này 10 lần.

Ngoài các bài tập này, bạn cũng có thể cải thiện lưu thông của mình bằng cách:

* Mặc vớ nén.Vớ nén giúp cải thiện lưu lượng máu bằng cách áp lực lên các tĩnh mạch ở chân.
* Nâng cao chân của bạn.Khi bạn đang ngồi hoặc nằm xuống, hãy nâng chân lên để chúng cao hơn trái tim của bạn.Điều này sẽ giúp giảm sưng và cải thiện lưu lượng máu.
* Tránh đứng trong thời gian dài.Nếu bạn phải đứng trong thời gian dài, hãy cố gắng nghỉ ngơi và di chuyển xung quanh càng nhiều càng tốt.
* Giảm cân nếu bạn thừa cân hoặc béo phì.Trọng lượng dư thừa có thể gây áp lực lên các tĩnh mạch ở chân của bạn, có thể làm xấu đi các tĩnh mạch giãn tĩnh mạch.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giúp quản lý các triệu chứng của tĩnh mạch giãn tĩnh mạch và cải thiện lưu thông của bạn.

## Người giới thiệu

* [Mayo Clinic: tĩnh mạch giãn mạch] (https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/varicose-veins/symptoms-causes/syc-20350613)
* [NHS: tĩnh mạch giãn mạch] (https://www.nhs.uk/conditions/varicose-veins/)
* [WebMD: Vành giãn tĩnh mạch] (https://www.webmd.com/skin-probols-and-greatments
=======================================
## 8 exercises to support the lower varicose veins

#varicose veins
#exercise
#lower body
#leg pain
#circulation

Varicose veins are a common problem that can cause pain, swelling, and discomfort. They occur when the veins in your legs become enlarged and twisted. This can happen for a number of reasons, including genetics, pregnancy, obesity, and standing for long periods of time.

While varicose veins cannot be cured, there are a number of things you can do to manage the symptoms and improve your circulation. One of the best ways to do this is to exercise. Exercise helps to strengthen the muscles in your legs and improve blood flow.

Here are 8 exercises that can help to support the lower varicose veins:

1. **Standing calf raises**. Stand with your feet shoulder-width apart and your toes pointing forward. Slowly raise your heels up until you feel a stretch in your calves, then lower them back down. Repeat this exercise 10 times.
2. **Seated calf raises**. Sit on a chair with your feet flat on the floor. Slowly raise your heels up until you feel a stretch in your calves, then lower them back down. Repeat this exercise 10 times.
3. **Wall sits**. Stand with your back against a wall and your feet shoulder-width apart. Slowly lower yourself down until your thighs are parallel to the floor, then hold for 30 seconds. Repeat this exercise 3 times.
4. **Squats**. Stand with your feet shoulder-width apart and your toes pointing forward. Slowly bend your knees and lower your body down until your thighs are parallel to the floor, then push yourself back up. Repeat this exercise 10 times.
5. **Lunges**. Stand with your feet shoulder-width apart and your toes pointing forward. Step forward with one leg and lower your body down until your front knee is bent 90 degrees and your back knee is almost touching the floor. Push yourself back up and step back to your starting position. Repeat this exercise 10 times on each leg.
6. **Knee raises**. Lie on your back with your knees bent and your feet flat on the floor. Slowly raise your knees up until they are parallel to the ceiling, then lower them back down. Repeat this exercise 10 times.
7. **Bicycle crunches**. Lie on your back with your knees bent and your feet flat on the floor. Bring your right knee up to your chest and reach your left arm across your body to touch your right knee. Then, bring your left knee up to your chest and reach your right arm across your body to touch your left knee. Repeat this exercise 10 times.
8. **Leg lifts**. Lie on your back with your legs straight up in the air. Slowly lower your legs down until they are parallel to the floor, then raise them back up. Repeat this exercise 10 times.

In addition to these exercises, you can also improve your circulation by:

* Wearing compression stockings. Compression stockings help to improve blood flow by applying pressure to the veins in your legs.
* Elevating your legs. When you're sitting or lying down, elevate your legs so that they are higher than your heart. This will help to reduce swelling and improve blood flow.
* Avoiding standing for long periods of time. If you have to stand for long periods of time, try to take breaks and move around as much as possible.
* Losing weight if you are overweight or obese. Excess weight can put pressure on the veins in your legs, which can worsen varicose veins.

By following these tips, you can help to manage the symptoms of varicose veins and improve your circulation.

## References

* [Mayo Clinic: Varicose veins](https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/varicose-veins/symptoms-causes/syc-20350613)
* [NHS: Varicose veins](https://www.nhs.uk/conditions/varicose-veins/)
* [WebMD: Varicose veins](https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top