1. Hôm trước bảo 2000 giờ lại 1000. Vậy là 1000 hay 2000

ngotructhieumai

New member
** Bạn nên ngủ bao nhiêu giờ?1000 hoặc 2000? **

Lượng giấc ngủ bạn cần mỗi đêm thay đổi từ người này sang người khác.Một số người hoạt động tốt trong 6 giờ ngủ, trong khi những người khác cần 8 trở lên.Nhưng làm thế nào để bạn biết bạn cần bao nhiêu giấc ngủ?

Có một vài cách để tìm ra thời gian ngủ lý tưởng của bạn.Một là chú ý đến cảm giác của bạn trong ngày.Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, cáu kỉnh hoặc gặp khó khăn trong việc tập trung, bạn có thể không ngủ đủ giấc.Một cách khác để ước tính nhu cầu về giấc ngủ của bạn là giữ nhật ký giấc ngủ trong một hoặc hai tuần.Theo dõi số giờ bạn ngủ mỗi đêm và cảm giác của bạn vào ngày hôm sau.Bạn cũng có thể thử ngủ một giấc ngắn trong ngày để xem nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

Nếu bạn vẫn không chắc bạn cần ngủ bao nhiêu, hãy nói chuyện với bác sĩ.Họ có thể giúp bạn xác định lịch trình ngủ phù hợp với bạn.

** Người lớn cần ngủ bao nhiêu? **

Tổ chức giấc ngủ quốc gia khuyến nghị người lớn nên ngủ 7-8 giờ mỗi đêm.Tuy nhiên, một số người có thể cần ngủ ít nhiều, tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của họ.

** Trẻ em cần bao nhiêu giấc ngủ? **

Lượng ngủ trẻ cần thay đổi theo độ tuổi.Tổ chức giấc ngủ quốc gia khuyến nghị như sau:

*** Trẻ sơ sinh (0-3 tháng): 14-17 giờ mỗi ngày **
*** Trẻ sơ sinh (4-12 tháng): 12-15 giờ mỗi ngày **
*** Trẻ mới biết đi (1-2 năm): 11-14 giờ mỗi ngày **
*** trẻ mẫu giáo (3-5 tuổi): 10-13 giờ mỗi ngày **
*** Trẻ em ở độ tuổi đi học (6-12 tuổi): 9-12 giờ mỗi ngày **
*** Thanh thiếu niên (13-18 tuổi): 8-10 giờ mỗi ngày **

** Điều gì xảy ra nếu bạn không ngủ đủ? **

Khi bạn không ngủ đủ giấc, nó có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.Một số ảnh hưởng của thiếu ngủ bao gồm:

*** Tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim và đột quỵ **
*** Các vấn đề về bộ nhớ và khó tập trung **
*** Tâm trạng thay đổi và khó chịu **
*** Tăng nguy cơ tai nạn **
*** Tăng nguy cơ trầm cảm và lo lắng **

** Làm thế nào để có một giấc ngủ ngon **

Có một số điều bạn có thể làm để cải thiện thói quen ngủ và ngủ ngon.Bao gồm các:

*** Thiết lập lịch trình ngủ thường xuyên và bám vào nó càng nhiều càng tốt, ngay cả vào cuối tuần. **
*** Tạo thói quen đi ngủ thư giãn để giúp bạn xuống trước khi đi ngủ. **
*** Hãy chắc chắn rằng phòng ngủ của bạn tối, yên tĩnh và mát mẻ. **
*** Tránh caffeine và rượu trước khi đi ngủ. **
*** tập thể dục thường xuyên, nhưng tránh tập luyện quá gần giờ đi ngủ. **
*** gặp bác sĩ nếu bạn khó ngủ. **

** 5 hashtags: **

* #ngủ
* #Vệ sinh giấc ngủ
* #thiếu ngủ
* #rối loạn giấc ngủ
* #Chúc ngủ ngon
=======================================
**How Many Hours Should You Sleep? 1000 or 2000?**

The amount of sleep you need each night varies from person to person. Some people function well on 6 hours of sleep, while others need 8 or more. But how do you know how much sleep you need?

There are a few ways to figure out your ideal sleep duration. One is to pay attention to how you feel during the day. If you're feeling tired, irritable, or have trouble concentrating, you may not be getting enough sleep. Another way to estimate your sleep needs is to keep a sleep diary for a week or two. Track the number of hours you sleep each night and how you feel the following day. You can also try taking a short nap during the day to see how it affects you.

If you're still not sure how much sleep you need, talk to your doctor. They can help you determine a sleep schedule that's right for you.

**How Much Sleep Do Adults Need?**

The National Sleep Foundation recommends that adults get 7-8 hours of sleep per night. However, some people may need more or less sleep, depending on their individual needs.

**How Much Sleep Do Children Need?**

The amount of sleep children need varies by age. The National Sleep Foundation recommends the following:

* **Newborns (0-3 months): 14-17 hours per day**
* **Infants (4-12 months): 12-15 hours per day**
* **Toddlers (1-2 years): 11-14 hours per day**
* **Preschoolers (3-5 years): 10-13 hours per day**
* **School-aged children (6-12 years): 9-12 hours per day**
* **Teenagers (13-18 years): 8-10 hours per day**

**What Happens If You Don't Get Enough Sleep?**

When you don't get enough sleep, it can have a negative impact on your physical and mental health. Some of the effects of sleep deprivation include:

* **Increased risk of obesity, heart disease, and stroke**
* **Memory problems and difficulty concentrating**
* **Mood swings and irritability**
* **Increased risk of accidents**
* **Increased risk of depression and anxiety**

**How to Get a Good Night's Sleep**

There are a number of things you can do to improve your sleep habits and get a good night's sleep. These include:

* **Establish a regular sleep schedule and stick to it as much as possible, even on weekends.**
* **Create a relaxing bedtime routine to help you wind down before bed.**
* **Make sure your bedroom is dark, quiet, and cool.**
* **Avoid caffeine and alcohol before bed.**
* **Get regular exercise, but avoid working out too close to bedtime.**
* **See a doctor if you have trouble sleeping.**

**5 Hashtags:**

* #sleep
* #sleephygiene
* #sleepdeprivation
* #sleepdisorders
* #goodnight
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top