1 tiếng nữa sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện Geneva International Motor Show

blackcat442

New member
Credits
408
#Geneva International Motor Show #Live Broadcast #Auto Show #Car #Automobile ** 1 giờ nữa sẽ phát sóng trực tiếp Geneva International Motor Show **

Triển lãm ô tô quốc tế Geneva 2023 sẽ được phát trực tiếp trên YouTube bắt đầu lúc 10 giờ sáng EST ngày 8 tháng 3.Chương trình sẽ có hơn 100 nhà triển lãm từ khắp nơi trên thế giới, trưng bày những chiếc xe, xe tải và SUV mới nhất và lớn nhất của họ.

Bạn có thể xem luồng trực tiếp trên YouTube bằng cách nhấp vào đây:

Triển lãm ô tô quốc tế Geneva là một trong những chương trình ô tô quan trọng nhất trên thế giới và đó là một cơ hội tuyệt vời để xem những gì mới trong ngành công nghiệp ô tô.Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến xe hơi, hãy chắc chắn điều chỉnh luồng trực tiếp!

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **

* #GenEVAINTERMOTMOTORSHOW
* #phát sóng trực tiếp
* #Triển lãm xe
* #Xe hơi
* #Automobile
=======================================
#Geneva International Motor Show #Live broadcast #Auto show #Car #Automobile **1 hour more will broadcast live Geneva International Motor Show**

The 2023 Geneva International Motor Show will be live streamed on YouTube starting at 10am EST on March 8th. The show will feature over 100 exhibitors from around the world, showcasing their latest and greatest cars, trucks, and SUVs.

You can watch the live stream on YouTube by clicking here:

The Geneva International Motor Show is one of the most important auto shows in the world, and it's a great opportunity to see what's new in the automotive industry. So if you're interested in cars, be sure to tune in to the live stream!

**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**

* #GenevaInternationalMotorShow
* #Livebroadcast
* #Autoshow
* #Car
* #Automobile
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top