11 vị trí không bảng cấm nhưng vẫn cấm dừng đỗ xe hơi

11 vị trí không có bàn bị cấm nhưng vẫn bị cấm bãi đậu xe

#TableFor2 #NoparkKing #Restaurant #dining #food

** 11 vị trí không có bàn bị cấm nhưng vẫn bị cấm bãi đậu xe **

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để ăn mà không bị cấm bàn nhưng vẫn bị cấm bãi đậu xe, đây là 11 lựa chọn tốt nhất của bạn:

1. ** vỉ nướng trên hẻm ** là một nhà hàng bít tết phổ biến nằm ở trung tâm của trung tâm thành phố.Nhà hàng có nhiều món bít tết, hải sản và các món ăn khác để lựa chọn, và sân ngoài trời của nó là nơi hoàn hảo để thưởng thức bữa ăn vào một ngày ấm áp.
2. ** Publican ** là một gastropub phục vụ một số bánh mì kẹp thịt tốt nhất trong thành phố.Nhà hàng cũng có một lựa chọn tuyệt vời của các loại bia trên vòi, và sân ngoài trời của nó là nơi hoàn hảo để thưởng thức một ngày lạnh vào một ngày nóng.
3. ** Girl & The Goat ** là một nhà hàng Mỹ hiện đại được biết đến với các món ăn sáng tạo và sáng tạo.Nhà hàng có một phòng ăn nhỏ, nhưng nó có một vài bàn bên ngoài là hoàn hảo để xem mọi người.
4. ** AU Cheval ** là một cửa hàng bánh mì kẹp thịt được biết đến với những hàng dài và thậm chí cả bánh mì kẹp thịt dài hơn.Nhà hàng chỉ có một vài bàn, nhưng nó có một vài chỗ ngồi tại quán bar hoàn hảo để cắn một miếng nhanh.
5. ** Con lợn màu tím ** là một nhà hàng Địa Trung Hải phục vụ một số charcuterie tốt nhất trong thành phố.Nhà hàng có một sân ngoài trời lớn là nơi hoàn hảo để thưởng thức một bữa ăn và một ly rượu vang.
6. ** The Girl & The Goat Butcher Shop ** là một nhà hàng chị em của Girl & Dê phục vụ charcuterie, phô mai và các loại thịt khác.Nhà hàng có một phòng ăn nhỏ, nhưng nó có một vài bàn bên ngoài là hoàn hảo để xem mọi người.
7. ** Cửa hàng bán thịt lợn màu tím ** là một nhà hàng chị em với con lợn màu tím phục vụ charcuterie, phô mai và các loại thịt khác.Nhà hàng có một sân ngoài trời lớn là nơi hoàn hảo để thưởng thức một bữa ăn và một ly rượu vang.
8. ** Các loại thịt chất lượng công cộng ** là một nhà hàng chị em của công chúng phục vụ một số bít tết ngon nhất trong thành phố.Nhà hàng có một sân ngoài trời lớn là nơi hoàn hảo để thưởng thức một bữa ăn vào một ngày ấm áp.
9. ** Người trung thành ** là một dạ dày phục vụ một số bánh mì kẹp thịt giỏi nhất trong thành phố.Nhà hàng cũng có một lựa chọn tuyệt vời của các loại bia trên vòi, và sân ngoài trời của nó là nơi hoàn hảo để thưởng thức một ngày lạnh vào một ngày nóng.
10. ** The Purple Pig West Loop ** là một nhà hàng chị em với con lợn màu tím phục vụ charcuterie, phô mai và các loại thịt khác.Nhà hàng có một sân ngoài trời lớn là nơi hoàn hảo để thưởng thức một bữa ăn và một ly rượu vang.
11.Nhà hàng có một sân ngoài trời lớn là nơi hoàn hảo để thưởng thức một bữa ăn vào một ngày ấm áp.
=======================================
11 positions without banned tables but still banned car parking

#TableFor2 #noparking #restaurants #dining #food

**11 Positions Without Banned Tables But Still Banned Car Parking**

If you're looking for a place to eat that doesn't have banned tables but still has banned car parking, here are 11 of your best options:

1. **The Grill on the Alley** is a popular steakhouse located in the heart of downtown. The restaurant has a wide variety of steaks, seafood, and other dishes to choose from, and its outdoor patio is the perfect place to enjoy a meal on a warm day.
2. **The Publican** is a gastropub that serves up some of the best burgers in the city. The restaurant also has a great selection of beers on tap, and its outdoor patio is the perfect place to enjoy a cold one on a hot day.
3. **Girl & the Goat** is a modern American restaurant that is known for its creative and inventive dishes. The restaurant has a small dining room, but it does have a few tables outside that are perfect for people-watching.
4. **Au Cheval** is a burger joint that is known for its long lines and even longer burgers. The restaurant only has a few tables, but it does have a few seats at the bar that are perfect for grabbing a quick bite.
5. **The Purple Pig** is a Mediterranean restaurant that serves up some of the best charcuterie in the city. The restaurant has a large outdoor patio that is the perfect place to enjoy a meal and a glass of wine.
6. **The Girl & the Goat Butcher Shop** is a sister restaurant to Girl & the Goat that serves up charcuterie, cheese, and other meats. The restaurant has a small dining room, but it does have a few tables outside that are perfect for people-watching.
7. **The Purple Pig Butcher Shop** is a sister restaurant to The Purple Pig that serves up charcuterie, cheese, and other meats. The restaurant has a large outdoor patio that is the perfect place to enjoy a meal and a glass of wine.
8. **The Publican Quality Meats** is a sister restaurant to The Publican that serves up some of the best steaks in the city. The restaurant has a large outdoor patio that is the perfect place to enjoy a meal on a warm day.
9. **The Loyalist** is a gastropub that serves up some of the best burgers in the city. The restaurant also has a great selection of beers on tap, and its outdoor patio is the perfect place to enjoy a cold one on a hot day.
10. **The Purple Pig West Loop** is a sister restaurant to The Purple Pig that serves up charcuterie, cheese, and other meats. The restaurant has a large outdoor patio that is the perfect place to enjoy a meal and a glass of wine.
11. **The Publican Anker** is a sister restaurant to The Publican that serves up some of the best steaks in the city. The restaurant has a large outdoor patio that is the perfect place to enjoy a meal on a warm day.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock