13 Pro nên lên 13 Pro max ko anh em

huychieu904

New member
** 13 Pro sẽ lên tới 13 pro max, anh bạn **

#apple #iphone #13Pro #13Promax #smartphone

IPhone 13 Pro là một chiếc điện thoại tuyệt vời, nhưng nó không hoàn hảo.Nếu bạn đang tìm kiếm trải nghiệm iPhone tốt nhất có thể, bạn nên xem xét nâng cấp lên 13 Pro Max.Dưới đây là một vài lý do tại sao:

*** Màn hình lớn hơn: ** 13 Pro Max có màn hình 6,7 inch, lớn hơn 0,7 inch so với 13 Pro.Bất động sản màn hình bổ sung này là tuyệt vời để xem video, chơi trò chơi và duyệt web.
*** Thời lượng pin dài hơn: ** 13 Pro Max có pin lớn hơn 13 Pro, có nghĩa là bạn có thể đi lâu hơn giữa các khoản phí.Trong thử nghiệm của chúng tôi, 13 Pro Max kéo dài trong 12 giờ và 26 phút cho một lần sạc, trong khi 13 Pro kéo dài trong 10 giờ 53 phút.
*** Máy ảnh tốt hơn: ** 13 Pro Max có camera tốt hơn 13 Pro.Máy ảnh chính có cảm biến lớn hơn, cho phép nó chụp ảnh đẹp hơn trong ánh sáng yếu.13 Pro Max cũng có một ống kính tele với tiêu cự dài hơn, rất tốt để chụp ảnh cận cảnh.

Tất nhiên, 13 Pro Max cũng đắt hơn 13 Pro.Nếu bạn có ngân sách eo hẹp, 13 Pro vẫn là một lựa chọn tuyệt vời.Nhưng nếu bạn có đủ khả năng, 13 Pro Max là lựa chọn tốt hơn.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Apple iPhone 13 Pro Max Review] (https://www.tomsguide.com/reviews/iphone-13-pro-max)
* [Đánh giá Apple iPhone 13 Pro] (https://www.tomsguide.com/reviews/iphone-13-pro)
* [Bạn nên mua iPhone nào?] (Https://www.apple.com/iphone/compare/)
=======================================
**13 Pro should be up to 13 Pro Max, bro**

#apple #iphone #13Pro #13Promax #smartphone

The iPhone 13 Pro is a great phone, but it's not perfect. If you're looking for the best possible iPhone experience, you should consider upgrading to the 13 Pro Max. Here are a few reasons why:

* **Bigger screen:** The 13 Pro Max has a 6.7-inch display, which is 0.7 inches larger than the 13 Pro. This extra screen real estate is great for watching videos, playing games, and browsing the web.
* **Longer battery life:** The 13 Pro Max has a larger battery than the 13 Pro, which means you can go longer between charges. In our testing, the 13 Pro Max lasted for 12 hours and 26 minutes on a single charge, while the 13 Pro lasted for 10 hours and 53 minutes.
* **Better camera:** The 13 Pro Max has a better camera than the 13 Pro. The main camera has a larger sensor, which allows it to take better photos in low light. The 13 Pro Max also has a telephoto lens with a longer focal length, which is great for taking close-up photos.

Of course, the 13 Pro Max is also more expensive than the 13 Pro. If you're on a tight budget, the 13 Pro is still a great option. But if you can afford it, the 13 Pro Max is the better choice.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Apple iPhone 13 Pro Max review](https://www.tomsguide.com/reviews/iphone-13-pro-max)
* [Apple iPhone 13 Pro review](https://www.tomsguide.com/reviews/iphone-13-pro)
* [Which iPhone should you buy?](https://www.apple.com/iphone/compare/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top