$ 14,1k: Bitcoin phá vỡ mức cao năm 2020 mới với cuộc bầu cử Hoa Kỳ vẫn chưa quyết định

#Bitcoin #cryptocurrency #2020 #election #US

** Giá bitcoin đạt $ 14,1k, mức cao mới mọi thời đại khi cuộc bầu cử ở Mỹ bị treo trong số dư **

Giá của Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 14.100 đô la, khi các nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào tiền điện tử trong bối cảnh sự không chắc chắn đang diễn ra xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Tiền điện tử lớn nhất thế giới đã tăng hơn gấp đôi giá trị kể từ đầu năm và hiện đã tăng hơn 150% kể từ đầu năm 2020.

Sự gia tăng mới nhất về giá của Bitcoin khi các nhà đầu tư tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn giữa đại dịch coronavirus đang diễn ra và sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử của Hoa Kỳ.Bitcoin được coi là một cửa hàng kỹ thuật số có giá trị, và giá của nó thường tăng trong thời kỳ hỗn loạn kinh tế và chính trị.

Cuộc bầu cử Hoa Kỳ hiện đang bế tắc, không có ứng cử viên nào đảm bảo đủ phiếu bầu để giành được chức tổng thống hoàn toàn.Kết quả có thể được quyết định bởi một số ít các trạng thái xoay, và kết quả vẫn chưa chắc chắn.

Sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử đã dẫn đến sự gia tăng biến động trong thị trường chứng khoán và các nhà đầu tư đang tìm kiếm Bitcoin như một nơi trú ẩn an toàn.Bitcoin không miễn nhiễm với biến động, nhưng nó được coi là ít rủi ro hơn các khoản đầu tư truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu.

Sự gia tăng mới nhất về giá của Bitcoin cũng đã được thúc đẩy bởi đầu tư tổ chức tăng lên.Trong những tháng gần đây, một số tổ chức tài chính lớn đã công bố kế hoạch đầu tư vào Bitcoin, bao gồm JPMorgan Chase, Goldman Sachs và Fidelity Investments.

Đầu tư tổ chức tăng lên đã giúp hợp pháp hóa Bitcoin và đã giúp nó tăng giá thêm.Vẫn là những ngày đầu cho Bitcoin, nhưng rõ ràng là tiền điện tử đang ở đây.

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết của mình: **

* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #2020
* #cuộc bầu cử
* #CHÚNG TA
=======================================
#Bitcoin #cryptocurrency #2020 #election #US

**Bitcoin price hits $14.1k, new all-time high as US election hangs in the balance**

The price of Bitcoin has hit a new all-time high of $14,100, as investors continue to pour money into the cryptocurrency amid the ongoing uncertainty surrounding the US presidential election.

The world's largest cryptocurrency has more than doubled in value since the start of the year, and is now up more than 150% since the beginning of 2020.

The latest surge in Bitcoin's price comes as investors seek a safe haven amid the ongoing coronavirus pandemic and the uncertainty surrounding the US election. Bitcoin is seen as a digital store of value, and its price has often risen during times of economic and political turmoil.

The US election is currently deadlocked, with neither candidate having secured enough votes to win the presidency outright. The result is likely to be decided by a handful of swing states, and the outcome is still uncertain.

The uncertainty surrounding the election has led to a surge in volatility in the stock market, and investors are looking to Bitcoin as a safe haven. Bitcoin is not immune to volatility, but it is seen as less risky than traditional investments such as stocks and bonds.

The latest surge in Bitcoin's price has also been driven by increased institutional investment. In recent months, a number of large financial institutions have announced plans to invest in Bitcoin, including JPMorgan Chase, Goldman Sachs, and Fidelity Investments.

The increased institutional investment has helped to legitimize Bitcoin and has given it a further boost in price. It is still early days for Bitcoin, but it is clear that the cryptocurrency is here to stay.

**Here are 5 hashtags that you can use to promote your article:**

* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #2020
* #election
* #US
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top