2 năm kể từ khi ra mắt, hiện đã có 10.000 chiếc Lamborghini Urus được sản xuất

khaai208

New member
** 2 năm kể từ khi ra mắt, 10.000 Lamborghini Urus đã được sản xuất **

#lamborghini #URUS #supercar #sports Xe #Luxury Car

Lamborghini đã thông báo rằng họ đã sản xuất Urus thứ 10.000, chỉ hai năm sau khi người mẫu lần đầu tiên được bán.Urus là chiếc SUV đầu tiên của Lamborghini, và nó đã nhanh chóng trở thành một thành công toàn cầu.

Urus được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít, tạo ra 641 mã lực và mô-men xoắn 627 lb-ft.Nó có thể tăng tốc từ 0 lên 60 dặm / giờ chỉ trong 3,6 giây và có tốc độ tối đa 190 dặm / giờ.

Urus cũng là một người đi đường rất có khả năng.Nó có một hệ thống lái xe tất cả các bánh vĩnh viễn và hệ thống treo có thể được nâng lên để tăng giải phóng mặt bằng.Nó cũng có một số chế độ lái xe off-road có thể được chọn để phù hợp với địa hình.

Urus đã là một thành công lớn cho Lamborghini.Vào năm 2019, nó là mẫu Lamborghini bán chạy nhất, với hơn 5.000 chiếc được bán.Cho đến nay vào năm 2020, Lamborghini đã bán được hơn 3.000 mẫu Urus.

Urus đã giúp tăng doanh số và nhận thức về thương hiệu của Lamborghini.Đó là một chiếc xe rất mong muốn hấp dẫn một loạt người mua.Lamborghini dự kiến sẽ tiếp tục sản xuất Urus trong nhiều năm tới.

**Người giới thiệu:**

* [Lamborghini Urus |Lamborghini] (https://www.lamborghini.com/en-en/models/urus/)
* [Bán hàng Urus Lamborghini |Carsalesbase] (https://carsalesbase.com/us-en/lamborghini/urus/sales/)
=======================================
**2 years since its launch, 10,000 Lamborghini Urus has been produced**

#lamborghini #URUS #supercar #sports car #Luxury car

Lamborghini has announced that it has produced its 10,000th Urus, just two years after the model first went on sale. The Urus is Lamborghini's first ever SUV, and it has quickly become a global success.

The Urus is powered by a 4.0-liter twin-turbo V8 engine that produces 641 horsepower and 627 lb-ft of torque. It can accelerate from 0 to 60 mph in just 3.6 seconds and has a top speed of 190 mph.

The Urus is also a very capable off-roader. It has a permanent all-wheel-drive system and a suspension that can be raised for increased ground clearance. It also has a number of off-road driving modes that can be selected to suit the terrain.

The Urus has been a huge success for Lamborghini. In 2019, it was the best-selling Lamborghini model, with over 5,000 units sold. So far in 2020, Lamborghini has sold over 3,000 Urus models.

The Urus has helped to increase Lamborghini's sales and brand awareness. It is a very desirable car that appeals to a wide range of buyers. Lamborghini is expected to continue to produce the Urus for many years to come.

**References:**

* [Lamborghini Urus | Lamborghini](https://www.lamborghini.com/en-en/models/urus/)
* [Lamborghini Urus sales | Carsalesbase](https://carsalesbase.com/us-en/lamborghini/urus/sales/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top