2 người châu Âu bị buộc tội âm mưu trong vụ án trừng phạt tiền điện tử Bắc Triều Tiên của Virgil Griffith

xuantamlethanh

New member
## Hai người châu Âu bị buộc tội trong trường hợp trừng phạt tiền mặt điện tử của Triều Tiên

** Hai người châu Âu bị buộc tội trong trường hợp trừng phạt tiền mặt điện tử Bắc Triều Tiên **

Hai người châu Âu đã bị buộc tội tại Hoa Kỳ vào thứ Tư với âm mưu giúp Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tiền mặt điện tử.

Theo cáo trạng, Vladislav Knyazev, một công dân Nga và Aleksei Burkov, một công dân Latvia, đã vận hành một cuộc trao đổi tiền kỹ thuật số cho phép khách hàng của Triều Tiên chuyển tiền của họ thành tiền điện tử và sau đó sử dụng nó để mua hàng hóa và dịch vụ.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng hai người đàn ông đã xử lý hơn 100 triệu đô la giao dịch cho khách hàng của Triều Tiên từ năm 2017 đến 2020.

Các cáo buộc được đưa ra khi Hoa Kỳ và các đồng minh của nó đã đẩy mạnh các nỗ lực để đàn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp của Triều Tiên.Vào tháng 9, Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen một số thực thể và cá nhân của Bắc Triều Tiên, bao gồm Knyazev và Burkov.

Hai người đàn ông được cho là đang sống ở Nga và Latvia, tương ứng.Không rõ liệu họ sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ để phải đối mặt với các cáo buộc.

Các cáo buộc chống lại Knyazev và Burkov là người mới nhất trong một loạt các vụ án liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử của Triều Tiên để trốn tránh các lệnh trừng phạt.Vào năm 2019, Hoa Kỳ đã buộc tội ba công dân Trung Quốc điều hành một cuộc trao đổi tiền điện tử đã rửa tiền cho Triều Tiên.

Triều Tiên phải tuân theo một số lệnh trừng phạt quốc tế hạn chế quyền truy cập vào hệ thống tài chính toàn cầu.Các lệnh trừng phạt được thiết kế để ngăn chặn đất nước phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã có thể phá vỡ một số lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử.Tiền điện tử không được quy định bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào, khiến các chính phủ khó theo dõi và kiểm soát.

Việc sử dụng tiền điện tử của Triều Tiên là mối quan tâm của cộng đồng quốc tế.Nó có thể cho phép đất nước tiếp tục phát triển các chương trình tên lửa hạt nhân và đạn đạo mà không phải đối mặt với tác động đầy đủ của các lệnh trừng phạt.

#NorthKorea #ElectronicCash #SC
=======================================
## Two Europeans charged in North Korean electronic cash sanctions case ## North Korea ## Electronic cash ## Sanctions ## Money laundering

**Two Europeans charged in North Korean electronic cash sanctions case**

Two Europeans were charged in the United States on Wednesday with conspiring to help North Korea evade sanctions by using electronic cash.

According to the indictment, Vladislav Knyazev, a Russian citizen, and Aleksei Burkov, a Latvian citizen, operated a digital currency exchange that allowed North Korean customers to convert their money into cryptocurrency and then use it to purchase goods and services.

The indictment alleges that the two men processed more than $100 million in transactions for North Korean customers between 2017 and 2020.

The charges come as the United States and its allies have been stepping up efforts to crack down on North Korea's illicit financial activities. In September, the United States blacklisted a number of North Korean entities and individuals, including Knyazev and Burkov.

The two men are believed to be living in Russia and Latvia, respectively. It is not clear if they will be extradited to the United States to face charges.

The charges against Knyazev and Burkov are the latest in a series of cases involving North Korea's use of cryptocurrency to evade sanctions. In 2019, the United States charged three Chinese nationals with operating a cryptocurrency exchange that laundered money for North Korea.

North Korea is subject to a number of international sanctions that restrict its access to the global financial system. The sanctions are designed to prevent the country from developing nuclear weapons and ballistic missiles.

However, North Korea has been able to circumvent some of the sanctions by using cryptocurrency. Cryptocurrency is not regulated by any central authority, making it difficult for governments to track and control.

The use of cryptocurrency by North Korea is a concern for the international community. It could allow the country to continue to develop its nuclear and ballistic missile programs without facing the full impact of the sanctions.

#NorthKorea #ElectronicCash #Sanctions #Moneylaundering
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top