2 tháng đầu năm 2022, VinFast đã bán được 3.257 xe ô tô

trankieudinhdon

New member
** Vinfast đã bán 3.257 xe trong 2 tháng đầu năm 2022 **

[Hình ảnh của một chiếc xe Vinfast]

Vinfast, một nhà sản xuất ô tô Việt Nam, đã bán 3.257 xe trong hai tháng đầu năm 2022. Điều này thể hiện sự gia tăng đáng kể từ 1.927 chiếc xe được bán trong cùng kỳ năm ngoái.

Mô hình bán chạy nhất của công ty là VF E34, một chiếc SUV điện.VF E34 chiếm 2.246 tổng doanh số trong hai tháng đầu năm 2022.

Vinfast cũng đã bán được 495 chiếc của chiếc Sedan Lux A2.0 và 516 chiếc của chiếc SUV SA2.0 của Lux SA2.0.

Hiệu suất bán hàng của công ty trong hai tháng đầu năm 2022 là một dấu hiệu tích cực cho triển vọng tương lai của nó.Vinfast đang nhắm mục tiêu doanh số hàng năm là 150.000 xe vào năm 2022.

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **

* #Vinfast
* #Vietnamese ô tô
* #Xe điện
* #Lux A2.0
* #Lux SA2.0
=======================================
**VinFast sold 3,257 cars in the first 2 months of 2022**

[Image of a VinFast car]

VinFast, a Vietnamese automaker, sold 3,257 cars in the first two months of 2022. This represents a significant increase from the 1,927 cars sold in the same period last year.

The company's best-selling model was the VF e34, an electric SUV. The VF e34 accounted for 2,246 of the total sales in the first two months of 2022.

VinFast also sold 495 units of the Lux A2.0 sedan and 516 units of the Lux SA2.0 SUV.

The company's sales performance in the first two months of 2022 is a positive sign for its future prospects. VinFast is targeting annual sales of 150,000 vehicles in 2022.

**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**

* #Vinfast
* #Vietnamese automaker
* #Electric car
* #Lux A2.0
* #Lux SA2.0
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top