2020 World Car of the Year

Chiếc xe thế giới năm 2020 của năm đã được trao cho Toyota Yaris.Yaris được ca ngợi vì hiệu quả nhiên liệu, xử lý và tính năng an toàn.Đây cũng là chiếc xe hybrid đầu tiên giành được giải thưởng.

Dưới đây là một số tính năng chính của Toyota Yaris đã giúp nó giành được giải thưởng Thế giới của năm 2020:

*** Hiệu quả nhiên liệu: ** Yaris có được thành phố 39 mpg được ước tính EPA/đường cao tốc 41 mpg.Điều này làm cho nó trở thành một trong những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường.
*** Xử lý: ** Yaris rất vui khi lái xe, với một tay lái đáp ứng và khung gầm cân bằng tốt.Nó cũng nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên cho một chiếc xe nhỏ.
*** Các tính năng an toàn: ** Yaris đạt tiêu chuẩn với bộ tính năng an toàn, bao gồm camera chiếu hậu, cảnh báo khởi hành làn đường và phanh khẩn cấp tự động.

Toyota Yaris là một lựa chọn tuyệt vời cho những người lái xe đang tìm kiếm một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu, thú vị và an toàn.Đó cũng là một giá trị lớn cho số tiền, bắt đầu chỉ ở mức 19.770 đô la.

31
=======================================
The 2020 World Car of the Year was awarded to the Toyota Yaris. The Yaris was praised for its fuel efficiency, handling, and safety features. It was also the first hybrid car to win the award.

Here are some of the key features of the Toyota Yaris that helped it win the 2020 World Car of the Year award:

* **Fuel efficiency:** The Yaris gets an EPA-estimated 39 mpg city/41 mpg highway. This makes it one of the most fuel-efficient cars on the market.
* **Handling:** The Yaris is fun to drive, with a responsive steering and a well-balanced chassis. It's also surprisingly agile for a small car.
* **Safety features:** The Yaris comes standard with a suite of safety features, including a rearview camera, lane departure warning, and automatic emergency braking.

The Toyota Yaris is a great choice for drivers who are looking for a fuel-efficient, fun-to-drive, and safe car. It's also a great value for the money, starting at just $19,770.

# 2020WorldCarOfTheYear #ToyotaYaris #FuelEfficiency #Handling #Safety
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top