21 cú hích tiếp thêm sức mạnh khi bạn gục ngã

giakhanh290

New member
#Pushup #Stription #workout #fitness #exercise ** 21 Sức mạnh đẩy khi bạn sụp đổ **

Đẩy là một cách tuyệt vời để xây dựng sức mạnh và cơ bắp.Họ cũng là một bài tập đầy thách thức, và thật dễ dàng để thấy mình sụp đổ chỉ sau một vài đại diện.Nếu bạn đang tìm cách tăng sức mạnh đẩy của mình, đây là 21 lời khuyên để giúp bạn vượt qua vài lần cuối cùng.

1. Bắt đầu với một cú đẩy sửa đổi.Nếu bạn không thể thực hiện một cú đẩy đầy đủ, hãy bắt đầu với đầu gối của bạn trên mặt đất.Điều này sẽ lấy một số áp lực ra khỏi ngực và vai của bạn, giúp dễ dàng hoàn thành nhiều đại diện hơn.
2. Sử dụng dải kháng.Một dải kháng thuốc có thể giúp bạn xây dựng sức mạnh bằng cách cung cấp thêm sức đề kháng khi bạn đẩy lên.Bắt đầu với một dải nhẹ và dần dần tăng sức đề kháng khi bạn mạnh mẽ hơn.
3. Do Pushup phủ định.Một cú đẩy tiêu cực là khi bạn hạ thấp bản thân xuống từ từ và kiểm soát, sau đó sử dụng đôi chân của bạn để giúp bạn lên.Đây là một cách tuyệt vời để xây dựng sức mạnh ở ngực, vai và cơ tam đầu của bạn.
4. Làm lực đẩy nghiêng.Các lực đẩy nghiêng dễ dàng hơn so với các bước đẩy thông thường vì bạn bắt đầu từ một vị trí cao hơn.Điều này lấy một số áp lực ra khỏi ngực và vai của bạn, giúp dễ dàng hoàn thành nhiều đại diện hơn.
5. Do đẩy plyometric.Đẩy plyometric là một cách tuyệt vời để xây dựng sức mạnh nổ.Để thực hiện một cú đẩy plyometric, hãy hạ thấp bản thân càng chậm càng tốt, sau đó phát nổ càng nhanh càng tốt.
6. Sử dụng áo vest trọng lượng hoặc ba lô.Thêm trọng lượng vào cơ thể của bạn sẽ làm cho việc đẩy mạnh hơn.Bắt đầu với một lượng nhỏ trọng lượng và tăng dần trọng lượng khi bạn mạnh hơn.
7. Do biến thể đẩy.Có nhiều biến thể khác nhau của đẩy mà bạn có thể làm để nhắm mục tiêu các cơ khác nhau.Một số biến thể phổ biến bao gồm đẩy tay cầm rộng, đẩy nắm hẹp và đẩy kim cương.
8. Nghỉ ngơi.Nếu bạn cần, hãy nghỉ ngơi giữa các bộ đẩy.Điều này sẽ giúp bạn phục hồi và trở nên mạnh mẽ hơn.
9. Giữ nước.Uống nhiều nước sẽ giúp bạn giữ nước và thực hiện tốt nhất.
10. Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh.Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ cung cấp cho bạn các chất dinh dưỡng bạn cần để xây dựng sức mạnh và cơ bắp.
11. ngủ đủ giấc.Ngủ đủ giấc là điều cần thiết để phục hồi.Khi bạn được nghỉ ngơi tốt, bạn sẽ có thể đẩy mình mạnh hơn và mạnh hơn nhanh hơn.
12. Đặt mục tiêu thực tế.Đừng cố gắng làm quá nhiều quá sớm.Đặt mục tiêu thực tế cho bản thân và dần dần tăng khó khăn khi bạn trở nên mạnh mẽ hơn.
13. Hãy kiên nhẫn.Sức mạnh xây dựng cần có thời gian và công sức.Đừng nản lòng nếu bạn không thấy kết quả ngay lập tức.Chỉ cần giữ nó và cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.
14. Tìm một đối tác tập luyện.Có một đối tác tập luyện có thể giúp bạn duy trì động lực và có trách nhiệm.Bạn cũng có thể đẩy nhau làm việc chăm chỉ hơn.
15. Sử dụng một ứng dụng thể dục.Có nhiều ứng dụng thể dục khác nhau có sẵn có thể giúp bạn theo dõi tiến trình của mình và duy trì động lực.
16. Xem video YouTube.Có rất nhiều video trên YouTube tuyệt vời có thể dạy bạn cách thực hiện đẩy mạnh và an toàn.
17. Đọc bài viết.Có nhiều bài viết tuyệt vời có thể cung cấp cho bạn những lời khuyên và lời khuyên về cách xây dựng sức mạnh.
18. Tham gia một phòng tập thể dục.Tham gia một phòng tập thể dục có thể cho phép bạn truy cập vào thiết bị và huấn luyện viên cá nhân có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.
19. Thuê một huấn luyện viên cá nhân.Nếu bạn nghiêm túc về việc xây dựng sức mạnh, việc thuê một huấn luyện viên cá nhân có thể là một khoản đầu tư tuyệt vời.Một huấn luyện viên cá nhân có thể giúp bạn thiết kế một kế hoạch tập luyện cá nhân hóa, dạy bạn hình thức phù hợp và thúc đẩy bạn theo dõi.
20. Tin vào chính mình.Yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng sức mạnh là tin vào chính mình.Nếu bạn đặt tâm trí của bạn với nó, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì.
21. Không bao giờ bỏ cuộc.Hành trình để xây dựng sức mạnh không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó đáng giá.Chỉ cần giữ nó và cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

#Pushup #Stription #workout #fitness #exercise
=======================================
#Pushup #strength #workout #fitness #exercise **21 Pushup Strength When You Collapse**

Pushups are a great way to build strength and muscle. They're also a challenging exercise, and it's easy to find yourself collapsing after just a few reps. If you're looking to increase your pushing strength, here are 21 tips to help you get through those last few reps.

1. Start with a modified pushup. If you can't do a full pushup, start with your knees on the ground. This will take some of the pressure off your chest and shoulders, making it easier to complete more reps.
2. Use a resistance band. A resistance band can help you build strength by providing extra resistance as you push up. Start with a light band and gradually increase the resistance as you get stronger.
3. Do pushup negatives. A pushup negative is when you lower yourself down slowly and controlled, then use your legs to help you up. This is a great way to build strength in your chest, shoulders, and triceps.
4. Do incline pushups. Incline pushups are easier than regular pushups because you're starting from a higher position. This takes some of the pressure off your chest and shoulders, making it easier to complete more reps.
5. Do plyometric pushups. Plyometric pushups are a great way to build explosive power. To do a plyometric pushup, lower yourself down as slowly as possible, then explode up as quickly as you can.
6. Use a weight vest or backpack. Adding weight to your body will make pushups more challenging. Start with a small amount of weight and gradually increase the weight as you get stronger.
7. Do pushup variations. There are many different variations of pushups that you can do to target different muscles. Some popular variations include wide-grip pushups, narrow-grip pushups, and diamond pushups.
8. Take breaks. If you need to, take a break in between sets of pushups. This will help you recover and get stronger.
9. Stay hydrated. Drinking plenty of water will help you stay hydrated and perform your best.
10. Eat a healthy diet. Eating a healthy diet will give you the nutrients you need to build strength and muscle.
11. Get enough sleep. Getting enough sleep is essential for recovery. When you're well-rested, you'll be able to push yourself harder and get stronger faster.
12. Set realistic goals. Don't try to do too much too soon. Set realistic goals for yourself and gradually increase the difficulty as you get stronger.
13. Be patient. Building strength takes time and effort. Don't get discouraged if you don't see results immediately. Just keep at it and you'll eventually reach your goals.
14. Find a workout partner. Having a workout partner can help you stay motivated and accountable. You can also push each other to work harder.
15. Use a fitness app. There are many different fitness apps available that can help you track your progress and stay motivated.
16. Watch YouTube videos. There are many great YouTube videos that can teach you how to do pushups properly and safely.
17. Read articles. There are many great articles available that can provide you with tips and advice on how to build strength.
18. Join a gym. Joining a gym can give you access to equipment and personal trainers that can help you reach your goals.
19. Hire a personal trainer. If you're serious about building strength, hiring a personal trainer can be a great investment. A personal trainer can help you design a personalized workout plan, teach you proper form, and motivate you to stay on track.
20. Believe in yourself. The most important factor in building strength is believing in yourself. If you set your mind to it, you can achieve anything.
21. Never give up. The journey to building strength is not always easy, but it's worth it. Just keep at it and you'll eventually reach your goals.

#Pushup #strength #workout #fitness #exercise
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top