21Shares để liệt kê Ethereum, Bitcoin Cash ETPS trên Deutsche Boerse's Xetra

vanngocentropy

New member
** 21Shares để liệt kê Ethereum, Bitcoin Cash ETP trên Deutsche Börse's Xetra **

21Shares, nhà phát hành các sản phẩm giao dịch trao đổi tiền điện tử (ETPS) lớn nhất thế giới, đã công bố kế hoạch liệt kê Ethereum và Bitcoin Cash ETP trên Sàn giao dịch Xetra của Deutsche Börse.

Ethereum ETP (AETH) và Bitcoin Cash ETP (BCH) sẽ được liệt kê trên Xetra vào ngày 28 tháng 2 năm 2023. Các ETP sẽ được hỗ trợ về mặt vật lý bởi các loại tiền điện tử cơ bản và sẽ có sẵn để giao dịch Euro.

Hany Rashwan, CEO của 21Shares cho biết: "Chúng tôi rất vui khi được liệt kê Ethereum và Bitcoin Cash ETP trên Sàn giao dịch Xetra của Deutsche Börse"."Danh sách này là một cột mốc quan trọng đối với 21shares và chúng tôi tin rằng nó sẽ tăng thêm khả năng tiếp cận của đầu tư tiền điện tử cho các nhà đầu tư tổ chức."

Danh sách Ethereum và Bitcoin Cash ETP trên Xetra là một sự phát triển đáng kể cho hệ sinh thái tiền điện tử.Đây là lần đầu tiên hai loại tiền điện tử này được liệt kê trên một cuộc trao đổi lớn ở châu Âu.Danh sách này dự kiến sẽ tăng tính thanh khoản của các loại tiền điện tử này và làm cho chúng dễ tiếp cận hơn với các nhà đầu tư tổ chức.

21Shares là nhà phát hành hàng đầu của ETP tiền điện tử.Công ty có một loạt các ETP có sẵn, bao gồm nhiều loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Litecoin và XRP.Các ETP của 21Shares được liệt kê trên các sàn giao dịch lớn trên khắp thế giới, bao gồm Sở giao dịch Six Thụy Sĩ, Sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn và Nasdaq.

#21Shares #Ethereum #bitcoincash #deutschebörse #xetra
=======================================
**21Shares to list Ethereum, Bitcoin Cash ETPs on Deutsche Börse's Xetra**

21Shares, the world's largest issuer of cryptocurrency exchange-traded products (ETPs), has announced plans to list its Ethereum and Bitcoin Cash ETPs on Deutsche Börse's Xetra exchange.

The Ethereum ETP (AETH) and Bitcoin Cash ETP (BCH) will be listed on Xetra on 28 February 2023. The ETPs will be physically backed by the underlying cryptocurrencies, and will be available to trade in euro.

"We are delighted to be listing our Ethereum and Bitcoin Cash ETPs on Deutsche Börse's Xetra exchange," said Hany Rashwan, CEO of 21Shares. "This listing is a major milestone for 21Shares, and we believe it will further increase the accessibility of cryptocurrency investing for institutional investors."

The listing of the Ethereum and Bitcoin Cash ETPs on Xetra is a significant development for the cryptocurrency ecosystem. It is the first time that these two cryptocurrencies have been listed on a major European exchange. The listing is expected to increase the liquidity of these cryptocurrencies, and make them more accessible to institutional investors.

21Shares is a leading issuer of cryptocurrency ETPs. The company has a wide range of ETPs available, covering a variety of cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and XRP. 21Shares' ETPs are listed on major exchanges around the world, including the SIX Swiss Exchange, the London Stock Exchange, and the Nasdaq.

#21Shares #Ethereum #bitcoincash #deutschebörse #xetra
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top