3.600 Vios tháng 12 và một năm 2018 “rực sáng” của Toyota Việt Nam

truclinhhuynh

New member
## 3.600 VIOS vào tháng 12 và "sáng" đầu tiên của Toyota Việt Nam vào năm 2018

[Hình ảnh của một vios]

Toyota Vios đã là chiếc xe bán chạy nhất ở Việt Nam trong nhiều năm.Vào tháng 12 năm 2018, VIOS đã bán được 3.600 chiếc, doanh số hàng tháng cao nhất trong năm 2018. Đây cũng là lần đầu tiên Toyota Việt Nam bán được hơn 3.000 VIO trong một tháng.

Doanh số bán hàng mạnh mẽ của VIO vào tháng 12 đã giúp Toyota Việt Nam đạt được sự tăng trưởng tích cực trong năm 2018. Toyota đã bán tổng cộng 77.000 xe trong năm 2018, tăng 4% so với năm 2017.

Thành công của VIOS được quy cho giá cả phải chăng, hiệu quả nhiên liệu và độ tin cậy.Vios cũng là một lựa chọn phổ biến cho các tài xế taxi và các nhà điều hành đội tàu.

Toyota Việt Nam rất lạc quan về triển vọng của VIOS vào năm 2019. Công ty có kế hoạch ra mắt một phiên bản mới của VIOS trong nửa đầu năm 2019.

#VIOS #toyota #Vietnam #Carsales #2018

## Liên kết tham chiếu

* [Số liệu bán hàng của Toyota Vios] (https://www.toyota.com.vn/vi-vn/xe-khach/vios/thong-tin-san-pham/doanh-oan-ban-xe)
* [Số liệu bán hàng của Toyota Việt Nam] (https://www.toyota.com.vn/vi-vn/thong-tin-toyota/thong-tin-cong-ty/thong-trBan-Xe)
=======================================
## 3,600 Vios in December and the first "bright" of Toyota Vietnam in 2018

[Image of a Vios]

Toyota Vios has been the best-selling car in Vietnam for many years. In December 2018, Vios sold 3,600 units, the highest monthly sales in 2018. This is also the first time that Toyota Vietnam has sold more than 3,000 Vios in a month.

The strong sales of Vios in December helped Toyota Vietnam to achieve a positive growth in 2018. Toyota sold a total of 77,000 vehicles in 2018, up 4% from 2017.

The success of Vios is attributed to its affordable price, fuel efficiency, and reliability. Vios is also a popular choice for taxi drivers and fleet operators.

Toyota Vietnam is optimistic about the prospects for Vios in 2019. The company plans to launch a new version of Vios in the first half of 2019.

#VIOS #toyota #Vietnam #Carsales #2018

## Reference Links

* [Toyota Vios sales figures](https://www.toyota.com.vn/vi-vn/xe-khach/vios/thong-tin-san-pham/doanh-so-ban-xe)
* [Toyota Vietnam sales figures](https://www.toyota.com.vn/vi-vn/thong-tin-toyota/thong-tin-cong-ty/thong-tin-kinh-doanh/doanh-so-ban-xe)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top