5 CÂU CHUYỆN DẠY BẠN VỀ CÁCH TƯ DUY ĐỈNH CAO

dongduong765

New member
#PeakThinking #creativity #InNOVATION #productivity #success 1. Câu chuyện của Archimedes

Archimedes là một nhà toán học Hy Lạp, nhà vật lý, kỹ sư, nhà phát minh và nhà thiên văn học.Ông được coi là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất mọi thời đại.Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất của anh là về cách anh phát hiện ra nguyên tắc nổi.

Câu chuyện diễn ra rằng Archimedes đang tắm một ngày khi anh nhận thấy mực nước tăng lên khi anh vào. Anh nhận ra rằng điều này là do cơ thể anh đang thay thế nước, và anh đã nảy ra ý tưởng sử dụng nguyên tắc này để đo lườngkhối lượng của các đối tượng.Phát hiện này đã dẫn đến sự phát triển của nguyên tắc của Archimedes, trong đó tuyên bố rằng lực nổi trên một vật thể ngập nước bằng với trọng lượng của chất lỏng mà nó thay thế.

Phát hiện của Archimedes về nguyên tắc nổi là một ví dụ tuyệt vời về tư duy cao điểm.Anh ấy đã có thể thấy một vấn đề theo một cách mới và đưa ra một giải pháp sáng tạo.Phát hiện này đã có tác động sâu sắc đến sự hiểu biết của chúng ta về thế giới và đã dẫn đến nhiều phát minh quan trọng, chẳng hạn như tàu ngầm và tàu.

2. Câu chuyện về Thomas Edison

Thomas Edison là một nhà phát minh và doanh nhân người Mỹ.Anh ta được ghi nhận là phát minh ra bóng đèn điện, máy ghi âm và máy ảnh hình ảnh chuyển động.Ông cũng được biết đến với nhiều phát minh khác, bao gồm pin kiềm, bút điện và máy tính.

Edison là một nhà phát minh sung mãn và nắm giữ hơn 1.000 bằng sáng chế.Ông cũng là một doanh nhân thành công và thành lập công ty General Electric.Câu chuyện của Edison là một ví dụ tuyệt vời về tư duy cao điểm trong hành động.Ông đã có thể đưa ra một chuỗi các phát minh đột phá đã thay đổi thế giới.Anh ta cũng có thể biến những phát minh của mình thành một doanh nghiệp thành công, điều này khiến anh ta trở thành một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới.

3. Câu chuyện về Steve Jobs

Steve Jobs là một doanh nhân và doanh nhân người Mỹ.Ông được biết đến nhiều nhất là người đồng sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Apple Inc. Ông cũng là người đồng sáng lập Pixar Animation Studios và Next.

Jobs là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và là người tiên phong trong các ngành công nghiệp âm nhạc và máy tính cá nhân.Ông được cho là đã cách mạng hóa ngành công nghiệp máy tính cá nhân với Apple Macintosh và iPod.Ông cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của iPhone và iPad.

Câu chuyện của Jobs là một ví dụ tuyệt vời về tư duy cao điểm trong thế giới kinh doanh.Ông đã có thể nhìn thấy tiềm năng cho các công nghệ mới và đưa chúng ra thị trường theo cách thay đổi thế giới.Ông cũng là một nhà lãnh đạo và động lực vĩ đại, và ông đã giúp tạo ra một nền văn hóa đổi mới tại Apple.

4. Câu chuyện về Elon Musk

Elon Musk là một doanh nhân và doanh nhân người Mỹ gốc Nam Phi.Ông là người sáng lập, CEO và CTO của SpaceX;Đồng sáng lập, Giám đốc điều hành và kiến trúc sư sản phẩm của Tesla Motors;và đồng sáng lập và chủ tịch của Neuralink.

Musk là một doanh nhân có tầm nhìn, người đã thành lập một số công ty thành công.Ông cũng là một người ủng hộ mạnh mẽ cho năng lượng tái tạo và khám phá không gian.Câu chuyện của Musk là một ví dụ tuyệt vời về tư duy cao điểm trong thế giới khởi nghiệp.Ông đã có thể nhìn thấy tiềm năng cho các công nghệ mới và đưa chúng ra thị trường theo cách đã thay đổi thế giới.Ông cũng là một nhà lãnh đạo và động lực tuyệt vời, và ông đã giúp tạo ra một nền văn hóa đổi mới tại các công ty của mình.

5. Câu chuyện về Marie Curie

Marie Curie là một nhà vật lý và hóa học người Pháp gốc Ba Lan.Cô được biết đến nhiều nhất với công việc về phóng xạ, mà cô đã được trao giải thưởng Nobel về vật lý vào năm 1903 và giải thưởng Nobel về hóa học năm 1911. Cô cũng là người phụ nữ duy nhất giành được hai giải thưởng Nobel.

Công trình của Curie về phóng xạ đã dẫn đến việc phát hiện ra các yếu tố polonium và radium.Cô cũng đã phát triển lý thuyết về phóng xạ và thang đo Curie để đo phóng xạ.Câu chuyện của Curie là một ví dụ tuyệt vời về tư duy cao điểm trong lĩnh vực khoa học.Cô ấy đã có thể thực hiện những khám phá đột phá đã thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về thế giới.Cô cũng là người tiên phong trong lĩnh vực phụ nữ trong khoa học, và cô đã giúp mở đường cho các thế hệ nhà khoa học nữ trong tương lai.

#PeakThinking #creativity #InNOVATION #productivity #success
=======================================
#PeakThinking #creativity #InNOVATION #productivity #success 1. The story of Archimedes

Archimedes was a Greek mathematician, physicist, engineer, inventor, and astronomer. He is considered to be one of the greatest mathematicians of all time. One of his most famous stories is about how he discovered the principle of buoyancy.

The story goes that Archimedes was taking a bath one day when he noticed that the water level rose when he got in. He realized that this was because his body was displacing the water, and he came up with the idea of using this principle to measure the volume of objects. This discovery led to the development of the Archimedes' principle, which states that the buoyant force on a submerged object is equal to the weight of the fluid it displaces.

Archimedes' discovery of the principle of buoyancy is a great example of peak thinking. He was able to see a problem in a new way and come up with a creative solution. This discovery has had a profound impact on our understanding of the world and has led to many important inventions, such as submarines and ships.

2. The story of Thomas Edison

Thomas Edison was an American inventor and businessman. He is credited with inventing the electric light bulb, the phonograph, and the motion picture camera. He is also known for his many other inventions, which include the alkaline battery, the electric pen, and the mimeograph.

Edison was a prolific inventor and held over 1,000 patents. He was also a successful businessman and founded the company General Electric. Edison's story is a great example of peak thinking in action. He was able to come up with a string of groundbreaking inventions that changed the world. He was also able to turn his inventions into a successful business, which made him one of the richest men in the world.

3. The story of Steve Jobs

Steve Jobs was an American entrepreneur and businessman. He is best known as the co-founder, chairman, and CEO of Apple Inc. He is also the co-founder of Pixar Animation Studios and NeXT.

Jobs was a visionary leader and a pioneer in the personal computer and digital music industries. He is credited with revolutionizing the personal computer industry with the Apple Macintosh and the iPod. He also played a key role in the development of the iPhone and the iPad.

Jobs' story is a great example of peak thinking in the business world. He was able to see the potential for new technologies and bring them to market in a way that changed the world. He was also a great leader and motivator, and he helped to create a culture of innovation at Apple.

4. The story of Elon Musk

Elon Musk is a South African-born American entrepreneur and businessman. He is the founder, CEO, and CTO of SpaceX; co-founder, CEO, and product architect of Tesla Motors; and co-founder and chairman of Neuralink.

Musk is a visionary entrepreneur who has founded several successful companies. He is also a strong advocate for renewable energy and space exploration. Musk's story is a great example of peak thinking in the world of entrepreneurship. He has been able to see the potential for new technologies and bring them to market in a way that has changed the world. He is also a great leader and motivator, and he has helped to create a culture of innovation at his companies.

5. The story of Marie Curie

Marie Curie was a Polish-born French physicist and chemist. She is best known for her work on radioactivity, for which she was awarded the Nobel Prize in Physics in 1903 and the Nobel Prize in Chemistry in 1911. She is also the only woman to have won two Nobel Prizes.

Curie's work on radioactivity led to the discovery of the elements polonium and radium. She also developed the theory of radioactivity and the Curie scale for measuring radioactivity. Curie's story is a great example of peak thinking in the field of science. She was able to make groundbreaking discoveries that changed our understanding of the world. She was also a pioneer in the field of women in science, and she helped to pave the way for future generations of female scientists.

#PeakThinking #creativity #InNOVATION #productivity #success
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top