5 mẫu bán tải an toàn nhất theo ASEAN NCAP

ngokimngoc.thi

New member
Chương trình đánh giá xe hơi ASEAN (ASEAN NCAP) là một chương trình đánh giá an toàn xe độc lập để đánh giá các phương tiện mới được bán ở khu vực ASEAN.Chương trình được thành lập vào năm 2011 với mục đích cải thiện sự an toàn của các phương tiện được bán trong khu vực.

ASEAN NCAP đã trao xếp hạng an toàn năm sao cho một số mẫu xe bán tải, bao gồm các mô hình sau:

* Toyota Hilux
* Isuzu D-Max
* Mitsubishi Triton
* Ford Ranger
* Mazda BT-50

Những chiếc xe bán tải này đều đã được thử nghiệm để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn ASEAN NCAP mới nhất, bao gồm các yêu cầu bảo vệ người ở trưởng thành, bảo vệ người cư ngụ trẻ em và bảo vệ người đi bộ.

Toyota Hilux là chiếc bán tải duy nhất đã nhận được xếp hạng năm sao hoàn hảo từ ASEAN NCAP trong cả ba lĩnh vực thử nghiệm.Hilux được trang bị một số tính năng an toàn, bao gồm túi khí phía trước và bên, túi khí đầu gối của người lái và camera đảo ngược.

Cả ISUZU D-MAX và Mitsubishi Triton đều đã nhận được xếp hạng năm sao để bảo vệ người ở trưởng thành và bảo vệ người cư ngụ trẻ em.D-Max được trang bị túi khí phía trước và bên, trong khi Triton được trang bị túi khí phía trước, bên và rèm.Cả hai mô hình cũng có một camera đảo ngược.

Ford Ranger và Mazda BT-50 đều đã nhận được xếp hạng năm sao để bảo vệ người ở trưởng thành và bảo vệ người đi bộ.Ranger được trang bị túi khí phía trước và bên, trong khi BT-50 được trang bị túi khí phía trước, bên và rèm.Cả hai mô hình cũng có một camera đảo ngược.

Năm chiếc xe bán tải này là một trong những nơi an toàn nhất trên thị trường và họ cung cấp một số tính năng an toàn có thể giúp bảo vệ bạn và hành khách của bạn trong trường hợp gặp sự cố.

#Asean NCAP #Pickup #Safe #toyota Hilux #isuzu D-Max #Mitsubishi Triton #ford Ranger #Mazda BT-50
=======================================
The ASEAN New Car Assessment Program (ASEAN NCAP) is an independent vehicle safety assessment program that evaluates new vehicles sold in the ASEAN region. The program was established in 2011 with the aim of improving the safety of vehicles sold in the region.

ASEAN NCAP has awarded five-star safety ratings to a number of pickup models, including the following:

* Toyota Hilux
* Isuzu D-Max
* Mitsubishi Triton
* Ford Ranger
* Mazda BT-50

These pickups have all been tested to meet the latest ASEAN NCAP safety standards, which include requirements for adult occupant protection, child occupant protection, and pedestrian protection.

The Toyota Hilux is the only pickup to have received a perfect five-star rating from ASEAN NCAP in all three areas of testing. The Hilux is equipped with a number of safety features, including front and side airbags, a driver's knee airbag, and a reversing camera.

The Isuzu D-Max and Mitsubishi Triton have both received five-star ratings for adult occupant protection and child occupant protection. The D-Max is equipped with front and side airbags, while the Triton is equipped with front, side, and curtain airbags. Both models also have a reversing camera.

The Ford Ranger and Mazda BT-50 have both received five-star ratings for adult occupant protection and pedestrian protection. The Ranger is equipped with front and side airbags, while the BT-50 is equipped with front, side, and curtain airbags. Both models also have a reversing camera.

These five pickups are among the safest on the market, and they offer a number of safety features that can help protect you and your passengers in the event of a crash.

#Asean NCAP #Pickup #Safety #toyota Hilux #isuzu D-Max #Mitsubishi Triton #ford Ranger #Mazda BT-50
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top