5 sản phẩm đã bị Apple bỏ quên trong hơn 2 năm nay

phamanmanh.dung

New member
Credits
340
## 5 sản phẩm Apple bị lãng quên trong hơn 2 năm

### 1. iPod Classic

IPod Classic là một máy nghe nhạc nổi tiếng đã bị Apple ngừng sản xuất vào năm 2014. Nó được biết đến với công suất lớn và thiết kế mang tính biểu tượng.Tuy nhiên, iPod Classic đã bị Apple lãng quên phần lớn trong những năm gần đây, vì công ty đã tập trung vào các sản phẩm mới hơn của mình, như iPhone và iPad.

### 2. Apple TV (thế hệ thứ 2)

Apple TV (thế hệ thứ 2) là một trình phát truyền thông phát trực tuyến được phát hành vào năm 2010. Đây là một thiết bị phổ biến để xem phim và chương trình truyền hình, nhưng nó đã bị Apple ngừng sử dụng vào năm 2015. Apple TV (thế hệ thứ 2) đã bị lãng quên phần lớnBởi Apple, vì công ty đã phát hành các mẫu mới hơn của Apple TV.

### 3. Sân bay cực đoan (thế hệ thứ 2)

Sân bay Extreme (thế hệ thứ 2) là một bộ định tuyến không dây được phát hành vào năm 2013. Đây là một thiết bị phổ biến để tạo ra một mạng không dây tại nhà hoặc trong văn phòng.Tuy nhiên, sân bay Extreme (thế hệ thứ 2) đã bị Apple lãng quên phần lớn, vì công ty đã phát hành các mô hình mới hơn của sân bay Extreme.

### 4. Viên nang thời gian (thế hệ thứ 2)

Thời gian nang (thế hệ thứ 2) là bộ định tuyến không dây và ổ cứng ngoài được phát hành vào năm 2013. Đây là một thiết bị phổ biến để sao lưu dữ liệu và lưu trữ các tệp.Tuy nhiên, viên nang thời gian (thế hệ thứ 2) đã bị Apple quên phần lớn, vì công ty đã phát hành các mô hình mới hơn của viên nang thời gian.

### 5. Mac Pro (2013)

Mac Pro (2013) là một máy tính để bàn được phát hành vào năm 2013. Đây là một máy tính mạnh mẽ được thiết kế cho người dùng chuyên nghiệp.Tuy nhiên, Mac Pro (2013) đã bị Apple lãng quên phần lớn, vì công ty đã không phát hành một mô hình mới của Mac Pro kể từ năm 2013.

## hashtags

* #Quả táo
* #điện thoại Iphone
* #ipad
* #ipod
* #Mac
=======================================
## 5 Apple Products Forgotten for More Than 2 Years

### 1. iPod Classic

The iPod Classic was a popular music player that was discontinued by Apple in 2014. It was known for its large capacity and iconic design. However, the iPod Classic has been largely forgotten by Apple in recent years, as the company has focused on its newer products, such as the iPhone and iPad.

### 2. Apple TV (2nd generation)

The Apple TV (2nd generation) was a streaming media player that was released in 2010. It was a popular device for watching movies and TV shows, but it was discontinued by Apple in 2015. The Apple TV (2nd generation) has been largely forgotten by Apple, as the company has released newer models of the Apple TV.

### 3. AirPort Extreme (2nd generation)

The AirPort Extreme (2nd generation) was a wireless router that was released in 2013. It was a popular device for creating a wireless network at home or in the office. However, the AirPort Extreme (2nd generation) has been largely forgotten by Apple, as the company has released newer models of the AirPort Extreme.

### 4. Time Capsule (2nd generation)

The Time Capsule (2nd generation) was a wireless router and external hard drive that was released in 2013. It was a popular device for backing up data and storing files. However, the Time Capsule (2nd generation) has been largely forgotten by Apple, as the company has released newer models of the Time Capsule.

### 5. Mac Pro (2013)

The Mac Pro (2013) was a desktop computer that was released in 2013. It was a powerful computer that was designed for professional users. However, the Mac Pro (2013) has been largely forgotten by Apple, as the company has not released a new model of the Mac Pro since 2013.

## Hashtags

* #apple
* #iphone
* #ipad
* #ipod
* #Mac
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top