51 chiếc Audi TT tại Việt Nam đang triệu hồi để thay túi khí TAKATA

leanbach.kim

New member
** 51 Audi TT tại Việt Nam đang nhớ lại để thay thế túi khí Takata **

#AUDI #TT #TAKATA #AIRBAG #Recall

Audi Việt Nam đã công bố thu hồi 51 đơn vị của mô hình Audi TT do khiếm khuyết trong túi khí Takata.

Các phương tiện bị ảnh hưởng được sản xuất từ năm 2007 đến 2010. Việc thu hồi đang được thực hiện với sự hợp tác của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc lộ (NHTSA) tại Hoa Kỳ.

Các máy bơm túi khí Takata trong các phương tiện bị ảnh hưởng có thể vỡ trong trường hợp xảy ra vụ tai nạn, gửi các mảnh kim loại vào cabin và bị thương.

Audi Việt Nam đang liên hệ với chủ sở hữu của các phương tiện bị ảnh hưởng và sắp xếp để thay thế túi khí Takata miễn phí.

Khách hàng có thể liên hệ với Audi Việt Nam theo số 1800 6454 hoặc truy cập đại lý Audi gần nhất để biết thêm thông tin.

Đây là lần thu hồi thứ hai của các phương tiện Audi TT ở Việt Nam do khiếm khuyết trong túi khí Takata.Trong năm 2017, Audi đã nhớ lại 1.100 đơn vị của mẫu Audi TT để thay thế túi khí Takata.

Việc thu hồi túi khí Takata là một trong những thu hồi ô tô lớn nhất trong lịch sử.Hơn 100 triệu túi khí đã được thu hồi trên toàn thế giới do khiếm khuyết.

Các máy bơm túi khí Takata sử dụng một chất đẩy hóa học có thể trở nên không ổn định theo thời gian và vỡ trong trường hợp xảy ra sự cố.Điều này có thể khiến túi khí triển khai với lực quá mức, gửi các mảnh kim loại vào cabin và bị thương.

Việc thu hồi túi khí Takata đang diễn ra.Chủ sở hữu xe được trang bị túi khí Takata nên liên hệ với nhà sản xuất xe hoặc đại lý của họ để kiểm tra xem phương tiện của họ có bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi không.
=======================================
**51 Audi TT in Vietnam is recalling to replace Takata airbag**

#AUDI #TT #TAKATA #AIRBAG #Recall

Audi Vietnam has announced a recall of 51 units of the Audi TT model due to a defect in the Takata airbag.

The affected vehicles were produced between 2007 and 2010. The recall is being carried out in cooperation with the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in the United States.

The Takata airbag inflators in the affected vehicles may rupture in the event of a crash, sending metal fragments into the cabin and injuring occupants.

Audi Vietnam is contacting owners of the affected vehicles and arranging for the replacement of the Takata airbags free of charge.

Customers can contact Audi Vietnam at 1800 6454 or visit the nearest Audi dealer for more information.

This is the second recall of Audi TT vehicles in Vietnam due to a defect in the Takata airbag. In 2017, Audi recalled 1,100 units of the Audi TT model to replace the Takata airbags.

The Takata airbag recall is one of the largest automotive recalls in history. More than 100 million airbags have been recalled worldwide due to the defect.

The Takata airbag inflators use a chemical propellant that can become unstable over time and rupture in the event of a crash. This can cause the airbag to deploy with excessive force, sending metal fragments into the cabin and injuring occupants.

The Takata airbag recall is ongoing. Owners of vehicles equipped with Takata airbags should contact their vehicle manufacturer or dealer to check if their vehicle is affected by the recall.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top